ادامه مطالب

 

 سال ۲۰۰۵

 سال ٢٠٠۶

 سال ۲۰۰۷

 سال ۲۰۰۸

 سال ۲۰۰۹

 سال ۲٠١٠

 سال ۲۰۱۱  سال ۲۰۱۲
     

سال ۲۰۱٧

سال ۲۰۱٦

سال ۲۰۱۵

سال ٢٠١٤

سال ٢٠١٣

حکمتیست شماره ۱۹۵

ماشین جنگی اردوغان را باید افسار زد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

"حکمتیست می پرسد"؛ حزب حکمتیست و وحدت طلبی در صفوف چپ- خالد حاج محمدی

کدام رفراندم! بر سر چه! توسط چه کسی؟! "در حاشیه فراخوان رفراندم آقای پهلوی"- ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ۱۹٤

گزارشی از آکسیونهای اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران در خارج کشور

در اعتراض به حضور ظریف در بروکسل- تشکیلات خارج کشور، واحد بروکسل

از ایران تا تونس- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره ۱۹۳

به پیشواز ظریف در نشست اتحادیه اروپا؛ دیداری که باید به کام شان زهر شود!- تشکیلات خارج کشور

بشریت آزاده در جهان، امروز " به عملکرد دولت آلمان نگاه می کند"!!- تشکیلات خارج کشور

در سوگ اپوزسیون پرو رژیم!- فواد عبداللهی

جاماندگان تاریخ!- آذر مدرسی

ایست! گوادلوپ دیگری در کار نیست!- خالد حاج محمدی

 

حکمتیست شماره ۱۹۲

ویژه اعتراضات اخیر در ایران

برای آزادی دستگیر شدگان به میدان بیایم- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

دست تعرض به فعالین جنبش علیه فقر و اختناق را باید قطع کرد!- اعلامیه شماره ٥

رژه استبداد از سر استیصال- اعلامیه شماره ٤

این آتش خاموش نخواهد شد!- مظفر محمدی

از خیزش و قیام کارگران و زحمتکشان ایران حمایت می کنیم!- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

حکمتیست شماره ۱۹۱

جمهوری اسلامی را نمیخواهیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

نه به گرانی و اختناق! نه به جمهوری اسلامی!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

از کردستان عراق چه خبر!- حکمتيست مي پرسد؛ با مظفر محمدي

 

حکمتیست شماره ۱۹۰

یادداشتهای سیاسی در حاشیه هفته- آذر مدرسی

پیشمرگان سازمان زحمتکشان بايد فورا آزاد شوند!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

فلسطین قربانی "تولد" جهان پساداعش- ثریا شهابی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۲٤

قوم پرستان را باید ایزوله و رسوا کرد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

اوضاع خاورمیانه و آینده سوریه- مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

چپ کردستان و بیگانگی با سیاست!- مظفر محمدی

١٦ آذر و پایان یک دوره- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

ضرورت یک جنبش سیاسی- توده ای برای برون رفت کردستان ار بن بست کنونی!- ریبوار احمد

به بهانه "انقلابی" ترین قطعنامه، رژیمی در محاصره!- محمد فتاحی

جنبش کارگری در ایران: ضعف ها و قوت ها- مصاحبه سایت گزارشگران با خالد حاج محمدی

صحبتی با شما! در باره تحولات کردستان عراق- مظفر محمدی

زلزله، انساندوستی مردم، وعده های سرخرمن رژیم!- نسرین احمدی

سخنی با شما، مردم کردستان عراق!- مظفر محمدی

جنگ طلبی آمریکا و سرنوشت فلسطین!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

۱٦ آذر باید ورق را برگرداند!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زنده باد روز دانشجو!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱٨۹

جنگ طلبی آمریکا و سرنوشت فلسطین!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

خطای عامیانه در مورد بورژوازی!- مظفر محمدی

زنده باد روز دانشجو!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱٨٨

۱٦ آذر باید ورق را برگرداند!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

جمهوری اسلامی و "بزرگان" گندیده نظام- ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ۱٨٧

آزادی محمود صالحی یک موفقیت بود!- خالد حاج محمدی

بزدل ها!- فواد عبداللهی

تجمع و راهپيمايي در شهر ولفسبورگ آلمان در دفاع از پناهجويان افغانستاني- تشکيلات خارج کشور

 

حکمتیست شماره ۱٨٦

زلزله در ایران؛ دیده بانان حیات انسان و معماران تخریب آن!- ثریا شهابی

انسانیت در مقابل خشونت طبیعت و بربریت حاکم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

هشدار ۵ سنديکاي فرانسه نسبت به خطر مرگ محمود صالحي

 

حکمتیست شماره ۱٨۵

به کمک زلزله زدگان بشتابیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

قاسم سلیمانی، قهرمان ملی؟- مظفر محمدی

پشت پرده اظهارات اخير بوريس جانسون- امان کفا

درگذشت رفیق گرانقدر، گولزار محمد رفیق- دبیر خانه حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۲۳

تحولات کردستان عراق، کمونیستها و ناسیونالیسم کرد- خالد حاج محمدی

این جدال ما نیست!- فواد عبداللهی

داستان "خیانت" در جنبش ناسیونالیسم کرد- محمد فتاحی

ترور کرکوک، درگذشت طالبانی- مرگ سیاسی اتحادیه میهنی!- محمد جعفری

کارنامه چپ مارکسیستی و اعتلای ایران- هیمن خاکی

تحولات سیاسی در کشور عراق- گفتگو سایت گزارشگران با ثریا شهابی

کدام شیوه!- مظفر محمدی

کردستان عراق و یک تراژدی دیگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

پیام نجیبه صالح زاد به مناسبت دستگیری و زندانی شدن مجدد محمود صالحی

برای آزادی محمود صالحی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زنجیرهایی که گسسته می شوند!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

گزارش آکسیون اعتراضی در اعتراض به دستگیری محمود صالحی در لندن!- واحد لندن

محمود صالحی را دوباره دستگیر و زندانی کردند- اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

حاکمیت شکست خورده  کردایتی عمر اش به سر رسید- حزب کمونیست کارگری کردستان

ریاکاری و دورویی؛ در حاشیه مرگ جلال طالبانی- عبدالله محمود

در لباس حمایت، بخشی از کارگران را در مقابل حکومت قرار ندهید!- محمد جعفری

گزارش وردی از تلاش برای آزادی رضا شهابی

مساله معیشت در ایران- مظفر محمدی

صد سال پس از انقلاب اکتبر- امان کفا

 

نشریه نینا شماره ۱۹

استراتژی کمونیستی و انسانی در کردستان عراق- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

رفراندم در کردستان عراق تمام شد! این تازه آغاز کار است- حزب حکمتیست(خط رسمی)

کردستان مستقل چه نوع حکومتی خواهد داشت؟- حزب کمونیست کارگری کردستان

مردم کردستان نیازمند حمایتی جهانی اند!- حزب کمونیست کارگری کردستان

حمایت از حزب کمونیست کارگری کردستان در پروژه رفراندم در کردستان عراق- کمیته رهبری

کردستان عراق و یک تراژدی دیگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

جنگ کرکوک، "دشمن از درون"- دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

تقصیر از رفراندوم بود!- مظفر محمدی

جناح قاسم سلیمانی در رهبری اتحادیه میهنی- انور. م

ناسیونالیسم کرد و بازی با کارت رفراندوم- خالد حاج محمدی

رفراندم حق مردم است، بارزانی و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن- ریبوار احمد

وقتی اهداف ناسیونالیسم قومی به زبان "کمونیستی" بیان میشود- محمد فتاحی

بار دیگر آوار ناسیونالیسم کرد بر سر مردم کردستان- مظفر محمدی

ایران و رفراندم در کردستان عراق- ثریا شهابی

هشدار شورای امنیت و گسیختن افسار ارتجاع منطقه!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

شورای امنیت، نافی حق ملل، ناظر جنگ و داور صلح!- مظفر محمدی

یک گام به عقب !- مظفر محمدی

کردستان عراق در محاصره !- مظفرمحمدی

دست ناسیونالیسم و قوم پرستی از جنبش های آزادیخواهی کوتاه!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ۱٨٤

از "صلح دوفاکتو" تا بحران ناامیدی- آذر مدرسی

"استادان مسلمان پیرو  خط امام"؛ در حاشیه نقد زیبا کلام به اصل ولایت فقیه- ثریا شهابی

زنجیرهایی که گسسته می شوند!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

گزارش آکسیون اعتراضی در اعتراض به دستگیری محمود صالحی در لندن!- واحد لندن

 

حکمتیست شماره ۱٨۳

برای آزادی محمود صالحی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

شورای امنیت، نافی حق ملل، ناظر جنگ و داور صلح!- مظفر محمدی

رويدادهاي سياسي هفته- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱٨۲

کردستان عراق و یک تراژدی دیگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

قرن لنينيسم- فواد عبداللهي

گزارشي از تجمع اعتراضي در لندن بمناسبت تحولات اخير در کردستان عراق- واحد لندن

 

حکمتیست شماره ۱٨۱

جمهوری اسلامی؛ معضلات جدید!- ثریا شهابی

کردستان عراق در محاصره!- مظفرمحمدی

جنگ کرکوک، "دشمن از درون"- دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

نقطه عطف دیگر!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ۱٨۰

محمد جراحی درگذشت!- دبیر خانه حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

دروغ بزرگ، حق زن در حکومت های اسلامی- مونا شاد

مرگ جلال طالبانی و "اسطوره سازی" یارانش- خالد حاج محمدی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۲۲

معلمان سراسر ایران روز ١٣ مهر به خیابان ها می آیند!- مظفر محمدی

برسردوراهی! کارل مارکس آلمانی یا سید جواد طباطبایی ایرانی!- ثریا شهابی

وقتی اهداف ناسیونالیسم قومی به زبان "کمونیستی" بیان میشود- محمد فتاحی

ناسیونالیسم چپ و معضل "حق تعیین سرنوشت"- آذر مدرسی

تکیه گاه ما عزم و اراده خود و همبستگی جهانی است!- ریبوار احمد

مسئله "کرد"، رفراندم و کمونیسم پراتیک- خالد حاج محمدی

جدال آمریکا و ایران حول توافق اتمی- مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

انقلاب جنسی دیگر در راه است!- مظفر محمدی

هشدار شورای امنیت و گسیختن افسار ارتجاع منطقه!- حزب حکمتیست(خط رسمی)

رفراندم در کردستان عراق تمام شد! این تازه آغاز کار است- حزب حکمتیست(خط رسمی)

نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک درباره وضعیت رضا شهابی

نامه سندیکای کارکنان خدمات دولتی سوئیس برای آزادی فعالین سندیکایی به سفارت ایران

فراهم کردن امکانات برابر و آزادی بیان در پروسه رفراندوم- حزب کمونیست کارگری کردستان

مردم کردستان نیازمند حمایتی جهانی اند!- حزب کمونیست کارگری کردستان

منشور دولت کردستان مستقل!- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

حکمتیست شماره ۱٧۹

رفراندم در کردستان عراق تمام شد! این تازه آغاز کار است- حزب حکمتیست(خط رسمی)

رويدادهاي هفته- فواد عبداللهي

(رفراندم در کاتالونيا- يمن مي سوزد!- گوانتاناموي ”افغان“ها!- دلالي سياسي با داعش هاي تهران!)

دست ناسیونالیسم و قوم پرستی از جنبش های آزادیخواهی کوتاه!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ۱٧٨

هشدار شورای امنیت و گسیختن افسار ارتجاع منطقه!- حزب حکمتیست(خط رسمی)

حکومت "بی شرف ها!"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)  

اول مهر؛ زنگها براي که بصدا در مي آيند؟- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱٧٧

اطلاعیه پایانی پلنوم ۴۰ کمیته مرکزی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

علیه تهدید مردم کردستان!- حزب کمونيست کارگري حکمتيست(خط رسمي)

همسرنوشتی طبقاتی کارگران ایران- مظفر محمدی

ایران و رفراندم در کردستان عراق- ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ۱٧٦

دنيا پس از ١١ سپتامبر- منصور حکمت

پرونده تان را سنگين تر نکنيد!- فواد عبداللهي

هفته ای که گذشت- مظفر محمدی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۲۱

ناسیونالیسم کرد، آینده کردستان، رویاها و حقایق- مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

مرگ ابراهیم یزدی! بازگشایی فصلی از زمینه های تاریخی تولد حرکت اسلامی- ثریا شهابی

روندهای اقتصاد و سیاست در ایران- مظفرمحمدی

کارورزی، یک طرح موفق جمهوری اسلامی- مصاحبه رادیو نینا با مصطفی اسد پور

"خطر کره اتمی" بهانه ای برای خاورمیانیزه کردن خاور دور- مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

آهنگ اتحاد!- محمد فتاحی

این، جواب سوال نبود!- ریبوار احمد

کومه له و رابطه اش با احزاب سیاسی کردستان- مظفر محمدی

پاک سازی قومی مذهبی در برمه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اتحاد ناسیونالیستهای کرد و مخاطرات آن- بیانيه کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

جان، مال و امنیت مردم اول است!- دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کولبری ننگ بشریت است!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

زندگی و مرگ در شهر ممنوعه ی اپل- محمد معماریان

کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی شد

اعتراض به حبس مجدد رضا شهابی از طرف یکی از تشکلات بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا

ایست! عبور از خط قرمز ممنوع- محمد فتاحی

چرا کولبری؟- مظفر محمدی 

٢٠ سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱٧۵

کولبری ننگ بشریت است!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

داعش های سالهای ٥٩ تا  ٦١- آذر مدرسی

طرح کارورزی و جواب کارگران- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ۱٧٤

جان، مال و امنیت مردم اول است!- دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

معلمان در آتش نفرت وزارتخانه آموزش و پرورش- مصطفي اسدپور

اعتصاب غذای رضا شهابی، یک اعتراض فردی نیست!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ۱٧۳

کسوف سیاسی - جغرافیایی آمریکا- ثریا شهابی

کشتار در بارسلون!- فواد عبداللهي

رهايي زنان، مرگ جمهوري اسلامي است!- مونا شاد

 

حکمتیست شماره ۱٧۲

اتحاد ناسیونالیستهای کرد و مخاطرات آن- بیانيه کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

"خطر کره اتمی"، بهانه ای برای خاورمیانیزه کردن خاور دور- حزب حکمتیست (خط رسمی)

رفراندم در کردستان عراق- مصاحبه رادیو زمانه با خالد حاج محمدی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۲۰

ترامپ و تولد "رجوی" جبهه کردستانی- آذر مدرسی

طرح تحریم های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی- مصاحبه رادیو نینا با امان کفا

اعتصاب  نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان- مصطفی اسد پور

بازی با "زنان چهار پارچه کردستان"- محمد فتاحی

رفراندم حق مردم است، بارزانی و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن- ریبوار احمد

پیرامون بیانیه حزب حکمتیست(خط رسمی) در مورد رفراندوم- مصاحبه رادیو "پیشنگ" با خالد حاج محمدی

اعتصاب کارگران هفت تپه باید پیروز شود!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱٧۱

اعتصاب کارگران هفت تپه باید پیروز شود!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

فاز دیگری از یک فروپاشی- ثریا شهابی

اين تحقير تا کي ادامه خواهد داشت؟- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱٧۰

روي اين روزها زيادي حساب باز نکنيد!- فواد عبداللهي

سوالاتی در مورد رفراندم در کردستان عراق- مصاحبه حکمتیست با خالد حاج محمدی

ديوار کوتاه کارگران افغانستاني و تروريسم داعش در ايران- مصطفي اسدپور

 

حکمتیست شماره ۱٦۹

در حاشیه افاضات "راه سوم" لاریجانی- امان کفا

١٧ سال بعد از ژوئیه سیاه؛ به یاد ۵ رفیق کمونیست- خالد حاج محمدی

سکانس های گم شده "ایران وود" ها- ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ۱٦٨

ترامپ و چلبی های ایران- ثریا شهابی

در کشتارگاهها بمانید!- امان کفا

"به جهنم خوش آمدید!"- گزارش اعتراض به اجلاس جی ۲۰ در هامبورگ

 

نشریه نینا شماره ۱٨

مساله کرد در خاورمیانه؛ "کردستان ایران کجا ایستاده است؟"- مظفر محمدی

تحولات خاورمیانه و "جبهه کردستانی" کومه له و موقعیت آن- خالد حاج محمدی

به کارگران سوسیالیست و صف آزادیخواهی و برابری طلبی در کردستان- مظفر محمدی

سوالاتی که کومه له پاسخ نمیدهد!- محمد فتاحی

گفتگوی نینا با مظفر محمدی- در باره تحولات کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

بحران و انشعاب در کومه‌له- منصور حکمت

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱۹

حمایت از حزب کمونیست کارگری کردستان در پروژه رفراندم در کردستان عراق

مساله کرد در خاورمیانه؛ "کردستان ایران کجا ایستاده است؟"- مظفر محمدی

رفراندوم و استقلال کردستان!- مصاحبه دیدگاه سوسیالیستی با ریبوار احمد

تحولات خاورمیانه و "جبهه کردستانی" کومه له و موقعیت آن- خالد حاج محمدی

بحران قطر و حقایق پشت آن- امان کفا

دولت در دوره های انقلابی- سخنرانی اعظم کم گویان بمناسبت هفته حکمت، ژوئن ۲۰۱۷

منصور حکمت، حزب سیاسی، حزب اجتماعی- سخنرانی خالد حاج محمدی در هفته حکمت، ژوئن ۲۰۱٧

رفراندم کردستان عراق و سیاست ما- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

گزارشی از وضعیت کارگران ایران- خرداد ۱۳۹۶

جنگ موصل بسوی خاتمه، اختلافات قومی– مذهبی بسوی تعمیق!- ریبوار احمد

در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق- منصور حکمت 

معرفی کتاب: مبارزات زنان در ایران، خاطرات زندان    

 

حکمتیست شماره ۱٦٧

آنچه بعد از موصل باقی میماند- خالد حاج محمدی

دولت اقلیم و تله خودساخته استقلال- ثریا شهابی

رهايى سوسياليستى، تنها پاسخ براى اقتصاد ايران- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱٦٦

حمایت از حزب کمونیست کارگری کردستان در پروژه رفراندم در کردستان عراق- کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)

باید قلم پایشان را خرد کرد- آذر مدرسی

سياست ارعاب رژيم را درهم بکوبيم!- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱٦۵

داستان دو "کنزینگتون"!- فواد عبداللهی

۳۰ خرداد ۶۰؛ ۲۰ سال گذشت!- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱٦٤

علیه حمله های تروریستی در تهران- حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)

انتخابات بریتانیا، فصل جدیدی در صف بندی طبقاتی غرب- ثریا شهابی

برگ انجير "دمکراسي"- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱٦۳

از کابل تا لندن، رقابت در آدمکشي!- فواد عبداللهي

چند کلمه بعد از انتخابات- امان کفا

ماهواره و آل‌احمدهاى پلاستيکى- منصور حکمت

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱٨

دولت روحانی  و مردم آزادیخواه بعد از "انتخابات"- مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر "بررسى تجربه ايران"- منصور حکمت

سه منبع و  سه جزء بیماری رفرمیسم در مبارزات طبقه کارگر در ایران- مصطفی اسد پور

بعد از انتخابات!- مظفر محمدی

در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری در کردستان- محمد فتاحی

تفاوت دمکراسی با آزادی- علت سقوط آن!- محمد جعفری

اقتصاد بریتانیا بر سر دوراهی- ثریا شهابی

روحانی از کارگران معدن انتقام می گیرد!- مظفر محمدی

ایران بعد از "انتخابات"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱٦۲

نسیم عدالت و  صلح از اسرائیل- ثریا شهابی

گزارش اعتراض به سفر "دونالد ترامپ" به بروکسل- واحد بلژیک حزب حکمتیست(خط رسمی)

آزادى، برابرى، حکومت کارگرى- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱٦۱

ایران بعد از "انتخابات"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

يک خبر خوش!- فواد عبداللهي

زن در زندگی و مرگ: از فردریک وست تا آنتونی کندی- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱٦۰

انتخابی در کار نیست، در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

همکاری ٦ جریان "کردستانی" در انتخابات- مصاحبه با خالد حاج محمدی

 

حکمتیست شماره ۱۵۹

حقشان بود، تازه این کم است! "استقبال از روحانی با اردنگی کارگر!" - حزب حکمتیست(خط رسمی)

در گرامیداشت منصور حکمت- گفتگوى نشريه حکمتيست با آذر مدرسى

انتخابات فرانسه مقاومت در مقابل عقب گرد -!ثریا شهابی

طبقه کارگر ایران در سوگ معدنچیان- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱٧

طبقه کارگر ایران در سوگ معدنچیان- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

جمهوری اسلامی و معضل انتخابات- سخنرانی آذر مدرسی در جلسه گفت و شنود شهر گوتنبرگ

ناسیونالیسم کرد و بازی با کارت رفراندوم- خالد حاج محمدی

چپ ناسیونالیست و پ ک ک- محمد فتاحی

ضرب و شتم و مرگ، حاصل دسترنج دستفروشان- مونا شاد

حکمتیسم نوک پیکان تعرض مارکسی- نیما پژوهش

از ترامپ انزوا طلب تا کلانتردست به ماشه آمریکا- خالد حاج محمدی

در نوزدهمین سالگرد ترور شاهپور و قابیل- عبدلله محمود

اول مه، نماد هویت و استقلال طبقاتی کارگران!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

انتخابی در کار نیست، در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!- حزب حکمتیست(خط رسمی)

در حمایت از زندانیان سیاسی فلسطین- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۵٨

در حمایت از زندانیان سیاسی فلسطین- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

انقضاء مشروعيت نظام!- فواد عبداللهي

در محکومیت حملات ترکیه به مناطق شمالی کردستان سوریه و عراق- آسو فتوحی

فلسطين، از استقلال تا آزادي- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱۵٧

قدرت سیاسی! و سوپرمارکت انواع رئیس جمهور- ثریا شهابی

فردا!- مصطفی اسدپور

معني دموکراسي، راي فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱۵٦

انتخابی در کار نیست، در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی!-دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

به کارگران و فعالین کارگری در کردستان- مظفر محمدی

به این توحش باید پایان داد!- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره ۱۵۵

اول مه؛ روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

علیه افسار گسیختگی امریکا- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

دست جنایتکاران جنگی از زندگی مردم بی گناه سوریه کوتاه- حزب حکمتیست (خط رسمی)

در کمين مخالفان نظام!- فواد عبداللهی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱٦

عقربه های ساعت به عقب باز نمی گردد- آذر مدرسی

سالی که گذشت و راهی که در مقابل ماست- مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

انقلاب خاموش زنان در ایران- مصطفی اسدپور

دست جنایتکاران جنگی از زندگی مردم بی گناه سوریه کوتاه- حزب حکمتیست (خط رسمی)

موصل، شکافی در دیوار سانسور و مواضعی روی آب- خالد حاج محمدی

جایزه اسکاراصغر فرهادی و حاشیه سازی های حول آن- مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

اعتراضات خوزستان چگونه موفق میشود- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

باید خود را برای تعرض آماده کرد- مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

ياداشتهائى در باره مبارزه قانونى- کورش مدرسی

نامه سرگشاده به مسعود بارزانی- عثمان حاجی معروف

شنا برخلاف جریان- معرفی کتاب

ادامه جنایت جنگی در موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

مصافی جدی در راه است!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۵٤

جمهوری اسلامی و معضل انتخابات- گفت و شنود با آذر مدرسی و خالد حاج محمدی

انتخابات و کسالت "اپوزیسیون بورژواریی"- امان کفا

آغاز "برکزیت"، اسطوره  اقتصاد ملی- ثریا شهابی

پاپ هم "کافر" شد!- بختیار پیرخضری

 

حکمتیست شماره ۱۵۳

ادامه جنایت جنگی در موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اتحاد اروپا؛ آری یا نه!- ثريا شهابي

آزادی پدر ضد انقلاب- آذر مدرسی

مژده به اپوزیسیون خوش خیم نظام: روحانیت خلع لباس به بازار آمد! - ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ۱۵۲

جواب میخواهیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کلیسای کاتولیک و خانه های مرگ- آذر مدرسی

لنين: درسهاي کمون

 

حکمتیست شماره ۱۵۱

توطئه علیه اپوزیسیون در کردستان عراق-  مصاحبه با خالد حاج محمدی

اپيزودي از گوشه سفيد جهان!- فواد عبداللهي

دردانگی بی جهت قانون کار!- مصطفي اسدپور

 

حکمتیست شماره ۱۵۰

توطئه ای جدید علیه اپوزیسیون- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

برکات ایرانی ترامپ- ثریا شهابی

زن و جایگاه طبقاتی- مونا شاد

 

حکمتیست شماره ۱٤۹

علیه تهدیدهای گستاخانه ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

روز جهانی زن روز پیمان مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اعتراضات مردم خوزستان علیه شرایط غیر انسانی زندگی- حزب حکمتیست(خط رسمی)

بحران آلودگی محیط زیست اهواز و معضل خانم ابتکار- ثریا شهابی

آشتی ملی یا بی افقی سیاسی- نیما پژوهش

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱۵

مباحثات پلنوم سی و نهم حزب حکمتیست- مصاحبه با خالد حاج محمدی

سندیکا، بیمه بیکاری و کارگران کردستان در استانه قدرت- مصطفی اسدپور

از حاشیه به متن جامعه  برویم!- مظفر محمدی

انتخابات ریاست جمهوری و تلاشی دیگر برای فریب- گفتگو رادیو نینا با خالد حاج محمدی

انقلاب بهمن ۵٧ ایران، شکست یا پیروزی؟- گفتگو رادیو نینا با مظفر محمدی

اعتراضات کارگری باید به قدرت دفاع از خود مسلح شود- مصطفی اسد پور

حکمتيست مي پرسد- مصاحبه با فواد عبداللهی

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و نهم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

تعیین حداقل دستمزد ٩٦- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زیر آوار پلاسکو -حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱٤٨

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و نهم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

حکمتيست مي پرسد- مصاحبه با فواد عبداللهی

آرزوهای برباد رفته- محمد فتاحی

 

نشریه نینا شماره ۱٧

امریکا یا روسیه؟ قبله "کورد" کدام است؟- محمد فتاحی

چرا استقلال کردستان عراق عملی نشده است؟- مظفر محمدی

دوستی های خاله خرسه با سنندج؛ خدمات "کمونیستی" به ناسیونالیسم کرد- محمد فتاحی

نگاهی به وضعیت کار و زندگی و سازمانیابی کارگران فصلی و ساختمانی درکردستان- مظفر محمدی

در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق- منصور حکمت 

 

حکمتیست شماره ۱٤٧

پارازیت ها!- آذر مدرسی

پيش به سوي دوراني نو!- فواد عبداللهي

در حاشيه رويدادهاي هفته- ثريا شهابي

 

حکمتیست شماره ۱٤٦

زیر آوار پلاسکو!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

ماوراي وقاحت- فواد عبداللهي

سهم شان نباید مرگ باشد!- آذر مدرسی

طرح توانمندسازی زنان و تاخت و تاز فمنیسم اسلامی!- آسو فتوحی

 

حکمتیست شماره ۱٤۵

تعیین حداقل دستمزد ٩٦- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

سخنرانی اوضاع سیاسی ایران در پرتو تحولات خاورمیانه-  تشکیلات خارج کشور- واحد کلن

وصله ناجور دموکراسي!- فواد عبداللهی

رفسنجانی در مرگ و زندگی خانم ها "نسرین ستوده" و "سوزان سراندن" -ثریا شهابی

در حاشیه مبارزات کارگران نفت و نامه "نمایندگان" آنها- امان کفا

 

حکمتیست شماره ۱٤٤

رفسنجانی هم رفت- آذر مدرسی

اخبار عوارض بمبارانهای موصل چرا منتشر نمی شود؟- محمد فتاحی

شرع به شرط چاقو!- مونا شاد

اوین در تهران، تهران در اوین!- مصطفی اسدپور

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱٤

بن بست بورژوازی در ایران، دوره جدید و عروج معضلات قدیمی تر- امان کفا

تحولات حلب و مروری بر روند نیروهای درگیر در خاورمیانه- مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

علیه "ملت" تراشی، علیه ناسیونالیسم و قوم پرستی- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

"سازمان راه کارگر" و ماراتون فرار به عقب- خالد حاج محمدی

دشمنی با کارگر در "رئالیسم کارگری" جدید- مصطفی اسدپور

به مردم شرافتمند سنندج!- مظفر محمدی

آیا واقعا شهر سنندج به این دوستی "خاله خرسه" نیاز دارد؟- مصطفی اسد پور

كشمكش عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و تاثیرات آن بر كردستان عراق- گفتگو با آذر مدرسی

بیانیه حقوق جهانشمول انسان

نامه حزب حکمتیست(خط رسمی) به احزاب و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی

اعمال تروریستی علیه حزب دمکرات کردستان- حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱٤۳

اعمال تروریستی علیه حزب دمکرات کردستان- حزب حکمتیست(خط رسمی)

حکمتیست میپرسد- مصاحبه با امان کفا

جنگ ما اینجاست!- مظفر محمدي

در حاشيه سقوط هواپيماي جنگي روسي- ثريا شهابي

 

حکمتیست شماره ۱٤۲

نامه حزب حکمتیست(خط رسمی) به احزاب و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی

در دفاع از هویت انسانی- مصاحبه حکمتیست با خالد حاج محمدی

زمانیکه بشردوستی به گروگان گرفته میشود- آذر مدرسی

 

حکمتیست شماره ۱٤۱

حلب، ویرانه ای که "آزاد" می شود!- خالد حاج محمدی

فراز و نشیب های ۱٦ آذر!- مظفر محمدی

فصل تعیین حداقل دستمزدها در ایران- مصطفی اسدپور

 

نشریه نینا شماره ۱٦

پایان جنگ موصل، آغاز جنگهای داخلی دیگر است!- مظفر محمدی

کار کودکان در قالی بافیها؛ به این ننگ پایان دهیم!- از نشریه علیه بیکاری

شبح جنگی دیگر در بحبوحه جنگ موصل!- ریبوار احمد

چند میلیون انسان بی هویت!- مظفر محمدی

آیا دولت "کرد" خائن به منافع مردم است؟- محمد فتاحی

تعرض نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی به تظاهرات مردم سلیمانیه- حزب کمونيست کارگري کردستان

پیام دو حزب کارگری عراق و کردستان در مورد جنگ موصل

پیام دو حزب کارگری عراق و کردستان در مورد فاجعه بعد از جنگ موصل

ترامپ برای "کرد" چگونه خواهد بود؟!- ریبوار احمد

فدراليسم شعارى ارتجاعى است- مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدراليسم

 

حکمتیست شماره ۱٤۰

ضرب و شتم کارگران شرکت واحد را بي پاسخ نگذاريم!- حزب حکمتیست(خط رسمی)

به پیشواز ۱٦ آذر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

اتحاد!- مظفر محمدی

دمکراسی و "اعمال اراده مردم"!- امان کفا

تعرض نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی به تظاهرات مردم سلیمانیه محکوم است- حزب کمونيست کارگري کردستان

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱۳

 به پیشواز ۱٦ آذر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زمین لرزه ای که سراسر جهان را لرزاند!- ثریا شهابی

اصلاحیه سال ۱۳۹۵ قانون کار چه میخواهد؟- مصطفی اسدپور

خراشی بر یک موضع" دخالتگرانه"- خالد حاج محمدی

مهندسی انشعاب!- ریبوار احمد

کوبا- منصور حکمت

کاسترو مهر بسیار بزرگی بر دوران تاریخ خودش دارد!- مصاحبه پرتو با کوروش مدرسی

بربریت، تمدن ، ازدواج و خانواده- مظفر محمدی

خشونت و رواج خشونت علیه زنان- سپیده آژند

بیمه سلامت ایرانیان و سهم طبقه کارگر از آن- مصطفی اسدپور

اعتراضات دانشجوئی؛ افق ها و چشم انداز ها- کورش مدرسى 

تزهایی درباره چگونگی برخورد با انجمنهای صنفی کارگری  دولتی- مصطفی اسدپور

عواقب سیاسی حمله داعش به کرکوک، ترس از عروج قومیگری!- ریبوار احمد

چرا باید از فیدل کاسترو و کوبا دفاع کرد!- بختیار پیرخضری

قرار درباره: ضرورت تشدید مبارزه علیه ملی گرایی و تفرقه قومی مذهبی- مصوب کمیته رهبری

مرگ کاسترو- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

مبارزات کارگران علیه "اصلاحیه قانون کار"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

یک تراژدی بزرگ انسانی در حال وقوع- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

در دفاع از مردم موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

جهان پس از انتخاب ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۳۹

مرگ کاسترو- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

اين تعرض را بايد پاسخ داد!- فواد عبداللهي

در ایران هم جنگ است؛ جنگ نان!- مظفر محمدی

شبح جنگی دیگر در بحبوحه جنگ موصل!- ریبوار احمد

 

حکمتیست شماره ۱۳٨

قرار درباره: ضرورت تشدید مبارزه علیه ملی گرایی و تفرقه قومی مذهبی- مصوب کمیته رهبری

مبارزات کارگران علیه "اصلاحیه قانون کار"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

شرط بندی روی اسب بازنده!- آذر مدرسي

جنگ امپریالیستها، دول مرتجع منطقه و باندهاي محلی تحت نام "آزادی موصل" محکوم است!- مظفر محمدی

یک تراژدی بزرگ انسانی در حال وقوع- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۳٧

جهان پس از انتخاب ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

در دفاع از مردم موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

صورت مسئله عوضي است!- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱۳٦

باید بر دولت تروریست اردوغان افسار زد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)   

رویای ممنوع میکونوس دوم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

پیشآ "پسا انتخابات آمریکا"، آغاز سیر فروپاشی"جهان آزاد"- ثریا شهابی

کورش- گیت عالیجنابان!- فواد عبداللهی

 

کمونیست شماره ۲۱۲

آزاد سازی موصل یا جنایت علیه بشریت!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

آزادی موصل یا جنگ  قطب های ارتجاعی- ریبوار احمد

زیر پرچم دروغین مبارزه با "اسلام سیاسی"- آذر مدرسی

جنگ نیابتی حزب دمکرات کردستان ایران- گفتگوی کمونیست با مظفر محمدی

حمید تقوایی در ستایش عملیات"آزادی موصل"- ریبوار احمد

جنگ موصل و پیامدهای آن- گفتگو رادیو نینا با آذر مدرسی

جنگ موصل، جنگ آزادیبخش یا جنایت علیه بشریت!- گفتگو رادیو نینا با مظفر محمدی

آزادی موصل یا توحش افسار گسیخته مجرمان جنگی!- خالد حاج محمدی

ضرورت همبستگی با مردم مناطق تحت تسلط داعش!- ریبوار احمد

طبل زیر گلیم زدن حمید تقوایی و حزبش- وریا نقشبندی

اقتصاد، درآمدها و مخارج در کردستان عراق- انور عبدی

موصل پس از داعش؛ عراق پس از صدام- پاتریک کاکبرن

 

حکمتیست شماره ۱۳۵

آزادی موصل یا توحش افسار گسیخته مجرمان جنگی!- خالد حاج محمدی

در حاشیه یک میزگرد با هویت قومی و مذهبی!- مظفر محمدی

حلب در آتش و خون!- فواد عبداللهي

دست جریانات مذهبی و قومی و ملی از زندگی ما کوتاه!- وریا نقشبندی

 

حکمتیست شماره ۱۳٤

تروریسم رسمی در لباس ناجی مردم موصل!"از حکمتیست می پرسند"- خالد حاج محمدی

چه کسی نظم جامعه را بر هم می زند!"جای قاضی و متهم عوض شده است"- مظفر محمدی

اگر متحد شويم!- فواد عبداللهي

 

نشریه نینا شماره ۱۵

جنگ نیابتی حدکا و مخاطرات آن!- مظفر محمدی

علل بی تفاوتی های سیاسی به تحرکات عربستانی حزب دمکرات کردستان چیست؟- محمد فتاحی

تخاصمات ایران و عربستان و جنگ نیابتی در کردستان- خالد حاج محمدی

وقاحتی بی پایان!- آذر مدرسی

مجاهد در فاز انتحار!- فواد عبداللهی

سایه سیاه کشمکشهای منطقه بر کردستان- مصاحبه با خالد حاج محمدی

عملیات انتحاری از نوع ناسیونالیستی- محمد فتاحی

قماری خطرناک؛ مبارزه مسلحانه حزب دمکرات با کدام افق؟- خالد حاج محمدی

مصطفی هجری و شتر سواری دولادولا- آسو فتوحی

بار دیگر صدای رسای اعتراض مردم مریوان!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

جامعه ما محل تسویه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست!- بیانیه حزب حکمتیست(خط رسمی)

هشدار! در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن- حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۳۳

آزاد سازی موصل یا جنایت علیه بشریت!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

بیایید جلو کشتار مردم موصل و ویران سازی این شهر را بگیریم!- حزب کمونیست کارگری کردستان عراق

رایحه نامطبوع "عالی ترین دمکراسی جهان"؛ در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- ثریا شهابی

عروج و افول داعش!- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱۳۲

بار دیگر صدای رسای اعتراض مردم مریوان!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

معامله و دیپلماسی غرب و رقص مستانه حکومت اشرف غنی- آسو فتوحي

خصوصیات فیزیکی و گزینش شرم آور آموزش و پرورش- مونا شاد

هويت بر باد رفته!- فواد عبداللهي

 

کمونیست شماره ۲۱۱

صفی هوشیار و متحدعلیه قومی و مذهبی کردن جامعه- مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی در مورد بیانیه اخیر حزب

بحران بورژوازی ایران و جواب طبقه کارگر- امان کفا

اپوزیسیون جمهوری اسلامی و افقهای متفاوت- متن کتبی مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

کابوس در "جزیره آرامش و سکوت"؛ به بهانه ایست خامنه ای به شرکت احمدی نژاد در انتخابات- فواد عبداللهی

جدال طبقاتی یا نزاع جناح های حاکمیت!- مظفر محمدی

صف مستقل، شرط اساسیِ رسیدن به اهداف خود!- ریبوار احمد

مصطفی هجری و شتر سواری دولادولا- آسو فتوحی

و خدا بندگان را آفرید!- انور عبدی

خط فقر ٣ میلیون، حقوق معلم یک میلیون!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

جدال طبقاتی یا نزاع جناح های حاکمیت!- دفتر کردستان حزب حکمتیست ( خط رسمی)

جامعه ما محل تسویه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست!- بیانیه حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۳۱

وقاحتی بی پایان!- آذر مدرسی

جمهوری اسلامی و آموزش کودکان سرباز- مونا شاد

خط فقر ٣ میلیون، حقوق معلم یک میلیون!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

جدال طبقاتی یا نزاع جناح های حاکمیت!- دفتر کردستان حزب حکمتیست ( خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۳۰

از سفر نيويورک هم آبي گرم نشد!- فواد عبداللهي

دومينو ضد قهرمانان! ظهور ”قهرمانان“ اسقاطي!- ثريا شهابي

 

حکمتیست شماره ۱۲۹

جامعه ما محل تسویه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست!- بیانیه حزب حکمتیست(خط رسمی)

بازگشایی سفارت ایران در کانادا- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست(خط رسمي)

اجلاس شکست خوردگان!- فواد عبداللهي

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و هشتم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۱۰

امیال کهنه زیر پرچمی رنگ باخته"در حاشیه کنگره ۲۱ راه کارگر"- خالد حاج محمدی

بحران وجدان کمیته ی نوبل- نیما پژوهش

زندگی در شکاف دولت ها- محمد فتاحی

میزگردی در باره تحولات اخیر در ترکیه

فرار از جواب؛ در خصوص "اکتشافاتی عمیق"- آسو فتوحی

پان ایرانیستها و معضل شاهزاده "لیبرال"- آذر مدرسی

بیکاری: ده سالی که ایران را لرزاند!- مصطفی اسدپور

توطئه جمهوری اسلامی و همکاری دولت اقلیم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

فاشیسم در لباس "مبارزه" با داعش- حزب حکمتیست (خط رسمی)  

 

حکمتیست شماره ۱۲٨

فاشیسم در لباس "مبارزه" با داعش- حزب حکمتیست (خط رسمی)   "متن عربی اطلاعیه"

پان ایرانیستها و معضل شاهزاده "لیبرال"- آذر مدرسی

در تکاپوي منجمد کردن يک تاريخ!"چند کلمه به بهانه انتشار افشاگری های منتظری"- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره ۱۲٧

توطئه جمهوری اسلامی و همکاری دولت اقلیم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

بازگشایی گیت اسلام سیاسی با نمایش جنون جنسی- آسو فتوحی

افتخار دولت اعتدال، تأسیس مدرسه ی کودکان متأهل!- مونا شاد

زن در زندگی و مرگ: از فردریک وست تا آنتونی کندی- منصور حکمت

 

حکمتیست شماره ۱۲٦

صف مدافعين شيک اعدام!- فواد عبداللهي

گره مبارزات موجود کارگری- خالد حاج محمدی

مرگ اسفناک کولبرهای کردستان" قربانیان بی حقوق و بی پناه حوادث کار!"- جمیل خوانچه زر

 

حکمتیست شماره ۱۲۵

جنایات جمهوری اسلامی به هر بهانه ای محکوم است- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

ایجاد امنیت یا پهن کردن بساط ارعاب!- آسو فتوحی

غلط می کنید!- مظفر محمدی

زنان بی حجاب و مرگ ایدئولوژی اسلامی- مونا شاد

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰۹

یکسال بعد از برجام؛ جدال بورژوازی و طبقه کارگر- مصاحبه با آذر مدرسی

سایه سیاه کشمکشهای منطقه بر کردستان- مصاحبه با خالد حاج محمدی

فرانسه در راس تعرض به طبقه کارگر اروپا- امان کفا

حسرت و تب "گوانتامای کار" در ایران- مصطفی اسدپور

تحولات منطقه و کردستان، وظایف ما؛ "بحثی در یک سمینار"-  مظفر محمدی

پاسخ به یک سوال!- محمد فتاحی

ترکیه؛ کودتا در کودتا- دانا فرزین

کودتا در ترکیه، فاز دیگری از بحران- حزب حکمتيست (خط رسمي)

اعتراض مردم "بلداجی" به کمبود آب و یورش نیروی انتظامی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

هشدار! در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن- حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۲٤

اعتراض مردم "بلداجی" به کمبود آب و یورش نیروی انتظامی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

انتخابات آمریکا٬ باخت ـ باخت حزب پیروز!- ثریا شهابی

تنها اعتلاي کمونيسم در ايران ميتواند ورق را برگرداند!- فواد عبداللهی

 

نشریه نینا شماره ۱٤

هشدار! در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن- حزب حکمتیست (خط رسمی)

عملیات انتحاری از نوع ناسیونالیستی- محمد فتاحی

جایگاه اسلحه و کاربرد آن در کردستان- مظفر محمدی

مساله کرد در خاورمیانه جدید- "گفتگو با دانا فرزین از صاحبنظران مسائل خاورمیانه"

محسن رضایی و عملیات انهدامی- مظفر محمدی

دیالوگ مهتدی و رهبری کومه له- محمد فتاحی

رنگ عوض کردن های فصلی در سیاست "به بهانه یک بهانه"- محمد فتاحی

 

حکمتیست شماره ۱۲۳

محسن رضایی و عملیات انهدامی- مظفر محمدی

وقتي هويت نظام سکه يک پول ميشود!- فواد عبداللهی

سه سال گذشت! بيکاري کماکان بلاي جامعه است- امان کفا

 

حکمتیست شماره ۱۲۲

هشدار! در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن- حزب حکمتیست (خط رسمی)

کودتا در ترکیه، فاز دیگری از بحران- حزب حکمتیست (خط رسمی)

"داعش را گرفتیم"؟- مظفر محمدی

اين کشتي از روز اول سوراخ بود!- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره ۱۲۱

عاملین کشتار و ویرانی در عراق- حزب حکمتیست(خط رسمی)

رنگ عوض کردن های فصلی در سیاست "به بهانه یک بهانه"- محمد فتاحی

مجاهد در فاز انتحار!- فواد عبداللهی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰٨

رفراندم انگلیس و دنیای وارونه سرمایه- امان کفا

قماری خطرناک؛ مبارزه مسلحانه حزب دمکرات با کدام افق؟- خالد حاج محمدی

سراب رفرم و اصلاحات؛ تاوان سنگین!- مظفر محمدی

دیالوگ مهتدی و رهبری کومه له- محمد فتاحی

آنچه باید آموخت!- بیانیه پلنوم ۱۵ در باره رویدادهای حول انتخابات خرداد ۱۳۸۸ در ایران

اهداف جمهوری اسلامی در خلیج!- دانا فرزین

حذف تیترهای دکتر، مهندس و...  خارج از محیط تخصصی!- محمد جعفری 

کمونیستها و مساله دستمزدها- مصطفی اسدپور

کارگران و ناسیونالیسم "معرفی گوشه هایی از نقد حکمت به ناسیونالیسم"- مظفر محمدی

جعفر عظیم زاده از زندان آزاد شد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اعلام همبستگي و حمايت از اعتصابات کارگري در فرانسه-  تشکيلات خارج کشور- واحد لندن

 

حکمتیست شماره ۱۲۰

اعلام همبستگي و حمايت از اعتصابات کارگري در فرانسه-  تشکيلات خارج کشور- واحد لندن

جعفر عظیم زاده از زندان آزاد شد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

دو انتخاب متفاوت- سهند حسینی

پسا برجام؛ قوز بالا قوز!- فواد عبداللهي

کارناوال "وجدان"  در  بلوار "عدالت" جمهوری اسلامی- مصطفی اسدپور

 

حکمتیست شماره ۱۱۹

"رفراندم بریتانیا"؛ مخاطرات پیشارو! - حزب حکمتیست(خط رسمی)

در غیاب کمونیسم! در انتظار کمونیسم!" در حاشیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا"- ثریا شهابی

چه کسی زندگی بیکاران را تامین می کند؟- مصطفی اسدپور

 

حکمتیست شماره ۱۱٨

کلوخ انداز را جواب سنگ است!- فواد عبداللهي

هفت سال بعد از جنبش سبز و خاکستر پروژه اصلاحات- خالد حاج محمدی

سوار بر موج نارضایتی "در حاشیه انتخابات امریکا"- امان کفا

برگزاری هفته حکمت در شهر کلن آلمان- تشکیلات خارج کشور- واحد کلن

 

نشریه نینا شماره ۱۳

اعتصاب غذا، شلاق تحقیر و... - مظفر محمدی

"آموزش زبان مادری" یا آموزش به زبان مادری- مظفر محمدی

کارگران و ناسیونالیسم- مظفر محمدی

پاسخ به یک سوال!- محمد فتاحی

نگاهی به لیبی امروز!؛ "سرنوشتی که محتوم نبود"- دانا فرزین

در حاشیه درگیریهای اخیر پیشمرگان حدکا با نیروهای مسلح رژیم در کردستان- مظفر محمدی

هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ۱۱٧

۳۰ خرداد ۶۰؛ ۲۰ سال گذشت!- منصور حکمت – گفتگو با راديو انترناسيونال

هوليگانيسم، شعور حاکم بر جهان ما- فواد عبداللهي

آقایان "شرمنده اند"!- مصطفی اسدپور

صفحه عربی سایت حزب شروع به کار کرد- دبیرخانه حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

برنامه های هفته حکمت - ۲۰۱٦

 

حکمتیست شماره ۱۱٦

اگر به قدرت خود پی ببریم!- امان کفا

خميني سيري چند؟- فواد عبداللهي

کارگران کمونيست چه ميگويند!- منصور حکمت

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰٧

اعتصابات فرانسه، گوشه ای از قدرت طبقاتی ما- خالد حاج محمدی

افسانه مبارزه سندیکایی و سراب رفرمیسم در ایران- مصطفی اسد پور

در معرفی نهاد "شهروند جهانیم"- مصاحبه کمونیست با ثریا شهابی

رفرم و اصلاحات، جنبش های اجتماعی برای رفرم اقتصادی و سیاسی در ایران- مظفر محمدی

"انقلاب" در کردستان سوریه؛ توهمات و واقعیت ها- محمد فتاحی

کمونیستها و پراتیک پوپولیستی-  منصور حکمت

چرا هفته حکمت؟- خالد حاج محمدی

سند "کمیته های کمونیستی جنبشی"- مصوبه کمیته رهبری

معدن طلا و شلاق سرمایه!-  حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جمهوری اسلامی مسئول جان و سلامت زندانی سیاسی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

پیرامون توافق اتحادیه میهنی و جنبش تغییر(گوران)- بیانیە حزب کمونسیت کارگری کردستان

به طبقه کارگر در فرانسه و مدافعين اين طبقه- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)

 

حکمتیست شماره ۱۱۵

سند "کمیته های کمونیستی جنبشی"- مصوبه کمیته رهبری

به طبقه کارگر در فرانسه و مدافعين اين طبقه- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)

آغاز خوش مجلس اعتدال!- فواد عبداللهي

کي بود کي بود، من نبودم- بختيار پيرخضري

معدن طلا و شلاق سرمایه!-  حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۱٤

چرا هفته حکمت؟- خالد حاج محمدی

جمهوری اسلامی مسئول جان و سلامت زندانی سیاسی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

اروپای امن و فاشیسم در ترکیه- فواد عبداللهی 

بچه ها متشکریم!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ۱۱۳

بازار داغ "مستضعف پناهی"- آذر مدرسی

دهن کجي به طبقه کارگر موقوف!- مونا شاد

به: کمیته ها٬ اعضا و کادرهای حزب حکمتیست- خط رسمی- موضوع: هفته حکمت

 

حکمتیست شماره ۱۱۲

شهروند جهانیم!- کمپبن بین المللی دفاع از حق فرار و پناهندگی 

"امنيت و آزادي" آنها؛ امنيت و آزادي ما- فواد عبداللهي

اول مه و بازگشت به سنت سوسیالیستی- خالد حاج محمدی

حقوق بشر يک هفته اي!- فواد عبداللهي

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰٦

زنده باد روایت، مرگ بر اسناد- آذر مدرسی

درباره اوضاع خاورمیانه- امان کفا

حداقل دستمزد و مبارزه بی وقفه طبقه کارگر- خالد حاج محمدی

اتحاديه‌هاى کارگرى"بحث در سمينار حزب کمونيست ايران"- منصور حکمت

شهروند جهانیم!- کمپبن بین المللی دفاع از حق فرار و پناهندگی 

ورود به جهنم سوریه تنها روزنه امید- سهند حسینی

گوشه ای از تاریخ  طبقه کارگر ایران (با پسوند افغانی)- ثریا شهابی

معرفی ترجمه کتاب نوری کریم(وه همیک) اثر ریچارد داوکینز

چرا نباید در مراسم خانه کارگر شرکت کرد!- مظفر محمدی

گزارشي از فعاليت واحدهاي حزب در خارج کشور پيرامون اول ماه مه!

 

نشریه نینا شماره ۱۲

اول مه جشن کارگران- پیام

روز جهانی کارگر "۲۱ اردیبهشت ۹۵ در ایران چه گذشت؟"- مظفر محمدی

پیام ۵ مجموعه کارگری بمناسبت اول ماه مه

اول مه و روز معلم- اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران- تهران بمناسبت آزادی رسول بداقی

قطعنامه مشترک کارگران خبازیهای سنندج و مریوان به مناسبت روز جهانی کارگر

چرا نباید در مراسم خانه کارگر شرکت کرد!- مظفر محمدی

بیانیه انجمن کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد به مناسبت اول ماه مه

قطعنامه روز جهانی کارگر از طرف چهار تشکل کارگری ایران

چه کسانی امنیت جامعه را بخطر میاندازند؟ !بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

حکمتیست شماره ۱۱۱

تاريخ تحميل شدگان- فواد عبداللهي

در دفاع از حق فرار- ثریا شهابی

گزارشي از فعاليت واحدهاي حزب در خارج کشور پيرامون اول ماه مه!

 

حکمتیست شماره ۱۱۰

شارلاتانها جلو افتاده اند"چند کلمه به مناسبت اول مه"- خالد حاج محمدی

فاشيسم که شاخ و دم ندارد!- مونا شاد

جواب ما انقلاب کارگری است- آسو فتوحی

مطالبه ای روا و راهی نامناسب- خالد حاج محمدی

 

حکمتیست شماره ۱۰۹

پیش به سوی اول مه!- اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

سرها به سمت اعتصاب قدرتمند کارگران نفت در کويت!- فواد عبداللهی

محاکمات بزرگ و بخشایش قاتلان سریالی- ثریا شهابی

گزارشی از اعتراضات لندن عليه رياضت اقتصادي و مشموليت ديويد کامرون در فساد مالي پاناما

 

حکمتیست شماره ۱۰٨

گرامی باد اول مه، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

از حزب حکمتیست میپرسند!- "فدارالیسم دمکراتیک" در غرب و شمال سوریه

به کثافت دنیای سرمایه خوش آمدید! در حاشیه اسناد پاناما و "ژورنالیسم متعهد"- آذر مدرسی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰۵

مبانی کار کمونیستی و سازمانی ما در ایران- مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

جدال طبقاتی، وظایف کمونیست ها- مظفر محمدی

کیس ترکیه٬ تهدیدی بر فراز سر اروپا!- ثریا شهابی

چگونه کمونیسم به ابزار مبارزه طبقه کارگر تبدیل می شود!- مظفر محمدی

سازماندهی طبقه کارگر به اعتبار خود و برای خود!- محمد جعفری 

نوروز، لباس کردی، هویت تراشی ملی"در حاشیه جشن های نوروز امسال سنندج"- بختیار پیرخضری

بیانیه حزب کمونیست کارگری کردستان در مورد اعلام "فدرالیسم دموکراتیک" در غرب و شمال سوریه

کانتونهای غرب و شمال سوریه  و اعلام "فدرالیسم دمکراتیک"- حزب حکمتیست (خط رسمی)

دولت ترکیه متهم ردیف اول!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۰٧

حداقل دستمزدها؛ بحث را کجا بايد متمرکز کرد؟- امان کفا

قِر دادن جنابِ وزير روي حبابِ امنيت- فواد عبداللهي

بیانیه حزب کمونیست کارگری کردستان در مورد اعلام "فدرالیسم دموکراتیک" در غرب و شمال سوریه

مبارزه براي افزايش دستمزدها، از مبارزه عليه اضافه کاري جدا نيست!- فواد عبداللهي

قتل عام در بروکسل؛ هدف بعدي کجاست؟- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۱۰٦

اجازه ندهید"خطاب به مردم آزادیخواه و طبقه کارگر در اروپا"- اطلاعیه تشکیلات خارج کشور- واحد بلژيک

دولت ترکیه متهم ردیف اول!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کانتونهای غرب و شمال سوریه  و اعلام "فدرالیسم دمکراتیک"- حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

 نشریه نینا شماره ۱۱، ویژه کردستان عراق

نینا به زبان کردی

کردستان عراق؛ "وقتی سیاست بر اقتصاد مقدم و نان سیاسی می شود"- مظفر محمدی

به قدمی کارساز تر از بایکوت نیاز هست!- ریبوار احمد

در دفاع از اعتراضات مردم کردستان عراق-  دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

به سوی١٧ فوریه ای دیگر!- ریبوار احمد

پس انداز اجباری دستمزد از جانب حکومت اقلیم باید ملغی شود- حزب کمونیست کارگری کردستان

نقشه ی راه نجات جامعه ی کردستان؛ پیش به سوی حکومت شورایی- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

حکمتیست شماره ۱۰۵

تصویب حداقل دستمزد سال آینده، مجوز کارِ برده وار خانواده های کارگری- حزب حکمتیست(خط رسمی)

گزارشي از مراسم روز جهانی زن- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی) - واحد نروژ

حال، همه "وحدت ملي" مي خواهند!- فواد عبداللهي

عليه بيکاري؛ جدال مرگ و زندگي- مونا شاد

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰٤

اطلاعیه پایانی کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

کنگره هشتم حزب حکمتیست- مصاحبه کمونیست با آذر مدرسی

جمهوری اسلامی بعد از انتخابات- مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

کنگره ای برای ساختن حزب؛ سخنرانی افتتاحیه کنگره هشتم حزب حکمتیست- آذر مدرسی

پیام حزب کمونیست کارگری عراق به کنگره هشتم- فارس محمود

پیام حزب کمونیست کارگری کردستان به کنگره هشتم حزب حکمتیست(خط رسمی)- جمال محسن

قطعنامه درباره اوضاع سیاسی و وظایف این دوره حکمتیستها

سخنرانی در معرفی قطعنامه "اوضاع سیاسی و وظایف ایندوره حکمتیستها"- آذر مدرسی

مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران- سند پیشنهادی کمیته رهبری به کنگره هشتم حزب

معرفی سند "مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران"- خالد حاج محمدی

قطعنامه در مورد ضرورت اتحاد سراسری در مبارزه اقتصادی طبقه کارگر

معرفی قطعنامه "ضرورت اتحاد سراسری در مبارزه اقتصادی طبقه کارگر"-  مظفر محمدی

قرار در مورد مقررات تغییر در اسناد پایه ای حزب

طرح آرایش رهبرى حزب حکمتیست(خط رسمی)- مصوب پلنوم سی و هفت کمیته مرکزی

قرار در مورد ضرورت بیان تفاوتهای ما

پیام کنگره هشتم حزب حکمتیست(خط رسمی) به طبقه کارگر ایران

انتخابات مجلس دهم و برندگان واقعی آن- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

سازمان مجاهدین از آن جنس است!- محمد جعفری 

بررسی واکنش راسیستی نسبت به آزار جنسی زنان در اروپا- مصاحبه مینو همتی با ثریا شهابی

نقشه ی راه نجات جامعه ی کردستان- حزب کمونیست کارگری کردستان

حضور فعالین حزب در جلسه "ایران فردایِ انتخابات: دموکراسی، امنیت، اقتصاد" در لندن

هشت مارس٬ روز جهانی زن!؛ تجدید پیمانی مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۰٤

پیام کنگره هشتم حزب حکمتیست(خط رسمی) به طبقه کارگر ایران

اطلاعیه پایانی کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

طرح آرایش رهبرى حزب حکمتیست(خط رسمی)- مصوب پلنوم سی و هفت کمیته مرکزی

هشت مارس٬ روز جهانی زن!؛ تجدید پیمانی مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

انتخابات مجلس دهم و برندگان واقعی آن- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

قوه مقننه در تسخیر قوه مجریه- ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ۱۰۳

قطعنامه در مورد صف بندی جدید و جدال طبقاتی در ایران

قرارهای پیشنهادی به کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

قرار در مورد ضرورت بیان تفاوتهای ما

قرار در رابطه با " کارگران کمونیست و بیکاری زنان "

دستور جلسه پیشنهادی کمیته رهبری به کنگره هشتم حزب

اين حزب را فتح کنيد!- فواد عبداللهي

کردستان عراق و آینده آن- ثریا شهابی

 

نشریه نینا شماره ۱۰

به سوی١٧ فوریه ای دیگر!- ریبوار احمد

در دفاع از اعتراضات مردم کردستان عراق- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

٣ یاداشت کوتاه- محمد فتاحی

پس انداز اجباری دستمزد از جانب حکومت اقلیم باید ملغی شود- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

حکمتیست شماره ۱۰۲

قرار در مورد مقررات تغییر در اسناد پایه ای حزب

یادداشتی به کمونیست های حاضر و غایب در کنگره حکمتیست ها!- مظفر محمدي

در دفاع از اعتراضات مردم کردستان عراق- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

ميليونها کارگر "اغتشاش گر" داريد!- فواد عبداللهي

بورژوازی ایران در آینه رویاهای برجام- مصطفی اسدپور

 

حکمتیست شماره ۱۰۱

ویژه کنگره ٨ حزب

به نمایندگان منتخب کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)- آذر مدرسی

پیش نویس آئین نامه کنگره هشم حزب

قطعنامه درباره اوضاع سیاسی و وظایف این دوره حکمتیستها

مبانی فعالیت حزبی و سازمانی ما در ایران

در دوسوی تقابلی خونین، بشریت انتخاب دیگری دارد- ثریا شهابی

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰۳

کنگره هشتم حزب حکمتیست- مصاحبه با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی

طرح چند مساله در جنبش طبقه کارگر!- مظفر محمدی

از "برجام" تا کارگران بافق- خالد حاج محمدی

بهبود،امنیت و رفاه با قدرت طبقه کارگر- امان کفا

این انتخابات ما نیست- گفتگو رادیو نینا با آذر مدرسی

برجام، برگه ی دیگر قلدری امریکا!- مظفر محمدی

پایان یک انقلاب یا پرده برداری از حکومت تهران- ثریا شهابی

غیبت سه رکن انقلاب کارگری در سیستم چپ ایران!- محمد جعفری

افعی پوست میاندازد! "در حاشیه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران"- وریا نقشبندی

بیانیه اتحاد بین المللی در مورد نشستهای کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

رفیق نورالدین الهامی از میان ما رفت- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۱۰۰

دستگیر شدگان خاتون آباد را آزاد کنیم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

گزارشی از اعتراض آزاديخواهان به حضور روحاني در پاريس- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست

گزارشی از جلسه گفت و شنود با آذر مدرسي در لندن- کمیته انگلستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

جمهوری اسلامی بدون مجلس؛ مجلس بدون اپوزیسیون!- ثریا شهابی

به مناسبت درگذشت تراب حق شناس- دبیر خانه حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۹۹

"برابري، رفاه و امنيت"؛ جولان اعليحضرت روي بشکه باروت!- فواد عبداللهي

خانم ساکت باشيد، مجلس جای اینکارا نیست!- مونا شاد

سرنوشت انتخابات را که تعیین می کند!- مظفر محمدي

 

حکمتیست شماره ۹٨

مردم ميزبانان جمهوري اسلامي را ميشناسند! پاريس نوفل لوشاتو ديگري توليد نخواهد کرد

در "کنفرانس انتخابات ٩۴ در لندن"، چه گذشت؟ گزارش تشکيلات انگلستان حزب حکمتيست (خط رسمي)

"دانشگاه پادگان نیست" بازی معاون وزیر با آتش!- ثریا شهابی

درز گرفتن "تجارب تاریخی" به سبک يک پادوي کارکشته-! فواد عبداللهی

 

نشریه نینا شماره ۹

انتخابات مجلس و ناسیونالیسم کرد٬ واقعیات و توهمات- خالد حاج محمدی

انتخابات عرصه ای از جدال طبقات- مصاحبه نینا با مظفر محمدی

سوالات متوهمین ناسیونالیست کرد!- محمد فتاحی

در حاشیه انتخابات مجلس در کردستان- نوید پیام

نامه به اعضا و کادرهاي حزب- آذر مدرسی

انتخابات مجلس دهم فرصتي براي گسترش اعتراض عليه جمهوري اسلامي- حزب حکمتيست(خط رسمي)

زمینه های حمله دولت ترکیه به مناطق "کرد" نشین- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمي)

به سرکوب جنایتکارانه دولت ترکیه باید پایان داد!- حزب کمونيست کارگری حکمتيست (خط رسمي)

 

حکمتیست شماره ۹٧

انتخابات مجلس دهم فرصتي براي گسترش اعتراض عليه جمهوري اسلامي- حزب حکمتيست(خط رسمي)

نامه به اعضا و کادرهاي حزب- آذر مدرسی

کور خوانديد!- فواد عبداللهي

پاسخ به يک پرسش- ثريا شهابي

 

حکمتیست شماره ۹٦

بايد در مقابل مجازات جمعي و ميليوني مردم "مسلمان" ايستاد!- اطلاعیه تشکيلات خارج کشور

به سرکوب جنایتکارانه دولت ترکیه باید پایان داد!- حزب کمونيست کارگری حکمتيست

”اسلام ستيزي“ و ”اسلام پناهي“؛ واقعيات پشت آن!- ثريا شهابي

کدام انتخابات؟!- آسو فتوحي

شما از بيکاري کارگران، سود کلان به جيب مي زنيد!- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۹۵

زمینه های حمله دولت ترکیه به مناطق "کرد" نشین- دفتر کردستان حزب حکمتیست

پا گذاشتن به ميدان ”حق زن“ در قامت شما نيست!- فواد عبداللهي

زنده با تحزب کمونيستي کارگران- امان کفا

 

نشریه نینا شماره ٨

ناسیونالیسم کرد و انتخابات مجلس!- مظفر محمدی

"دولت" اقلیم کردستان در پس تحولات خاورمیانه- خالد حاج محمدی

آیا جنگ "کرد" با "کرد" در پیش است؟- محمد فتاحی

زمینه های حمله دولت ترکیه به مناطق "کرد" نشین- دفتر کردستان حزب حکمتیست

 

حکمتیست شماره ۹٤

انتخابات و گسترش اعتراض رادیکال علیه جمهوری اسلامی- مصاحبه با آذر مدرسی

کیس سوریه؛ قدرت های اصلی و  حاشیه نشینان سرگردان- ثریا شهابی

 

کمونیست شماره ۲۰۲

پشت پرده مبارزه با تروریسم داعش- آذر مدرسی

١٦ آذر در شروع یک دوره- خالد حاج محمدی

مقتضیات سرمایه در ایران از زبان یک لمپن باران دیده- مصاحبه کمونیست با مصطفی اسدپور

آنچه یک کارگر کمونیست باید بداند!- مظفر محمدی

بن بست ناسیونالیسم کرد و ضرورت استقلال کردستان- مصاحبه با عثمان حاجی مارف

بیانیه حزب کمونیست کارگری کردستان

شعبده بازی بورژوازی- آسو فتوحی

تشکل های کارگری در ایران شکل نمیگیرند!- محمد جعفری

نه سوریه نه لبنان٬ جانم فدای ایران- خالد حاج محمدی

١٦ آذر طنین برابری طلبی در دانشگاه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۹۳

تاريخ در انتظار ”گودو“ نمي ماند!- فواد عبداللهي

روياهاي يک کهنه "اصلاح طلب"- مونا شاد

محمود بهشتی لنگرودی را نباید تنها گذاشت!- خالد حاج محمدي

 

حکمتیست شماره ۹۲

١٦ آذر طنین برابری طلبی در دانشگاه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

بیانیه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و ششم کمیته مرکزی حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ۹۱

 ١٦ آذر رنگ کدام جنبش و کدام دوره- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

انتخابات؛ رژه امنیت "ال کاپون"ها- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ۹۰

نه قومی نه مذهبی٬ زنده باد هویت انسانی- اطلاعیه دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

از ديدار با خامنه اي تا نياز حياتي به يک سرکوب!- امان کفا

گُر گرفته هاي ديروز در پناه ”دکترين تعامل“ امروز- فواد عبداللهي

 

نشریه نینا شماره ٧

ناسیونالیست های کرد در انتخابات مجلس اسلامی شرکت میکنند- محمد فتاحی

تیر هوایی شلیک نکنید! مراسم اجتماعی یا آکسیون چپ!- مظفر محمدی

جنایات پاریس؛ قطره ای از دریای خون- خالد حاج محمدی

موقعیت زن در کردستان عراق و مبارزه برای برابری زن و مرد-  گفتگو با بهار مونزیر

در حاشیه انتخابات مجلس اسلامی در کردستان- پویا اشکان 

"یادداشت های کوتاه" پیرامون مرگ کورش بخشنده- محمد فتاحی

گفتگو با کامران لطیف یکی از فعالین اعتصاب معلمان در شهر سلیمانیه

اعتصابات در کردستان عراق و نگرانی های دفتر سیاسی حزب دمکرات- محمد راستی

نامه سندیکاهای فرانسوی به رئیس جمهور این کشور در مورد وضعیت محمود صالحی

 

حکمتیست شماره ٨۹

تروريسم اسلامي، قتل عام در پاريس- حزب کمونيست کارگري – حکمتيست (خط رسمي)

آئین نامه انتخابات کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

نامه به اعضای حزب در مورد انتخابات کنگره ٨

از معضلات شرب خمر تا داعيه هاي توخالي خامنه اي- فواد عبداللهي

محور اتحاد جناح هاي رقيب در انتخابات "تاريخي" پيش رو- امان کفا

جعفر عظيم زاده و همه فعالين کارگري در زندان را آزاد کنيم- بختيار پيرخضري

 

حکمتیست شماره ٨٨

دستگيري و سرکوب معترضین محکوم است!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کورش بخشنده هم از ميان ما رفت!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

تنها موج همبستگي کارگري است که جمهوري اسلامي را عقب مينشاند!- مصطفی اسدپور

کمپين حراج حق زن!- فواد عبداللهي 

انتخابات پارلمان ترکیه! غلبه ترس بر خوش بینی- ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ٨٧

دولت عراق مسئول قتل عام اردوگاه ليبرتي است!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمي)

به اعضا و کادرهای حزب، در مورد کنگره هشتم حزب حکمتیست- آذر مدرسی

حکومت شکست خوردگان سرمایه در ایران!- مصطفی اسدپور

کابوس رفسنجاني: "جامعه اي که آگاه شد سياسي ميشود"- فواد عبداللهي

دست درازی به مطالبات جنبش زنان موقوف!- امان کفا

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰۱

طبقه کارگر ایران٬ پشت درهای "برجام"- خالد حاج محمدی

انتخاباتی دیگر، کشمکشهای جدید- امان کفا

کارگران و فصل تعیین دستمزدها در ایران- مصاحبه رادیو نینا با مصطفی اسدپور

تحرکات اعتراضی در کردستان عراق، طبقه کارگر و کمونیستها- مصاحبه با سامان کریم

بمناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر

کردستان، کمونیستها و آینده آن- مصاحبه با خالد حاج محمدی

 

حکمتیست شماره ٨٦

وقتيکه کفگير به ته ديگ ميخورد!- فواد عبداللهي

مسئله فلسطين مسئله طبقه کارگر است- امان کفا

چاره ای جز پیروزی جلوی روی ما نیست!- مصطفي اسدپور

 

حکمتیست شماره ٨۵

برجام! یاران صدیق و ناصادق نظام- ثریا شهابی

اعتراضات در کردستان عراق و آنچه باید از آن آموخت!- بیانیه دفتر کردستان حزب حکمتیست

 

نشریه نینا شماره ٦

اعتراضات در کردستان عراق و آنچه باید از آن آموخت!- بیانیه دفتر کردستان حزب حکمتیست

کردستان، کمونیستها و آینده آن- مصاحبه با خالد حاج محمدی

موج نارضایتی در شهرهای کردستان عراق؛ افق و چشم انداز آن- مصاحبه با محمد راستی

فراخوان به تشکیل "کمیته دفاع از محمود صالحی"  

اطلاعیه پایانی نشست دفتر کردستان- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

قرعه جلادان اینبار به نام محمود صالحی- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٨٤

اکتبر سیاه در آنکارا- آذر مدرسی

دولت ترکيه مسئول و مسبب قتل عام آنکارا است!- اطلاعیه تشکيلات خارج کشور

موعد تعرض طبقاتي ما- فواد عبداللهي

عرب ستيزي موقوف!- بختيار پيرخضري

غايت آزاديخواهي يک "اصلاح طلب"!- فواد عبداللهي

 

کمونیست ماهانه شماره ۲۰۰

بازگشایی قلعه اروپا٬ جابجایی انسانها و معضل سرکردگی بورژوازی جهانی-  مصاحبه با ثریا شهابی

در حسرت یک ایران امپریالیست!(در حاشیه گفتگوی ناصر زرافشان پیرامون "امپریالیسم")- فواد عبداللهی

اعتراضات توده ای در شهرهای عراق؛ آینده و چشم انداز آن- مصاحبه کمونیست با خسرو سایه

موج فراریان از جهنم سوریه و رویاهای سیاه حمید تقوایی- خالد حاج محمدی

موج فرار از سوریه و "شازده" کوچولوهای انقلابی- ثریا شهابی

ورود پناهجویان به کام کارفرمایان اقتصادی و جنگ افروزان در ناتو- مینو همیلی

نامه شاهرخ زمانی به دخترش

 شاهرخ زمانی از میان ما رفت!حزب حکمتیست

به مناسبت بازگشایی مراکز تحصیلی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

اطلاعیه پایانی نشست دفتر کردستان- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

 قرعه جلادان اینبار به نام محمود صالحی- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٨۳

فضاي جنگي امروز و باز هم سقوط آزاد سوسياليسم بورژوايي- امان کفا

"فصل دستمزها"؛ پرده ها بالا مي رود!- مصطفی اسدپور

انقلاب برای فرانسوی ها؛ ما اهل "گذار"یم!- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره  ٨۲

به مناسبت بازگشایی مراکز تحصیلی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

اطلاعیه پایانی نشست دفتر کردستان- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

در جستجوي بقا- فواد عبداللهي

باید راسا کاری کرد!- آذر مدرسي

بشتابيد به سمت خواهر فائزه!- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ٨١

کارگران،  دستمزدها و "گلیم لعنت خوردگان" - مصطفی اسدپور

 بریتانیا و موج برگشت- ثریا شهابی

 قرعه جلادان اینبار به نام محمود صالحی

 لندن؛ گزارشي از تجمع اعتراضي به قتل شاهرخ زماني

 

 حکمتیست شماره ٨٠

 شاهرخ زمانی از میان ما رفت!حزب حکمتیست

"زندگی نامه جناب عالی را مطالعه کرده ام"- فواد عبداللهی

 فعالیتهای تشکیلات خارج کشور حزب  در دفاع از آوارگان خاورمیانه

 راز قوچانی- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره ٧۹

مسله واقعا بيخ دارد!- فواد عبداللهي

در پايان يک ضيافت!- مصطفی اسدپور

بازار مکاره سرمايه و راه حل طبقه کارگر!- امان کفا

"در دفاع از قربانیان هالوکاست قرن" جهانی را برسرشان خراب کنیم- تشکيلات خارج کشور

 

کمونیست ماهانه شماره ۱۹۹

حزب کمونیست ایران و کومه له کمونیست در دادگاه علیزاده- آذر مدرسی

"فعال کارگری" کیست؟- مظفر محمدی

خط و نشانهای خامنه ای برای کیست؟- خالد حاج محمدی

کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان(از سلسله بحث هاى کمونيسم کارگرى- سمينار دوم)

جواب به چند سوال- مظفر محمدی

حمایت از توافقات هسته ای- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

انقلاب فرهنگی مداوم، اما شکست خورده!- مونا شاد

نسیم بهار عربی، از بغداد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

فراخوانی به مردم کردستان!- حزب کمونیست کارگری کردستان

در محکومیت اعمال تروریستی علیه دو سازمان زحمتکشان- اطلاعیه دفتر کردستان

کمپین شیادان "پیرامون تحرکات طرفداران جمهوری اسلامی در خارج کشور"

"در دفاع از قربانیان هالوکاست قرن" جهانی را برسرشان خراب کنیم- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست

 

حکمتیست شماره ٧٨

لشکر بازندگان- آذر مدرسی

"دنیای متمدن" و "سرپناههای امن"- ثریا شهابی

فراخوانی به مردم کردستان!- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

حکمتیست شماره ٧٧

به مناسبت سالگرد یورش مسلحانه "۲٨ مرداد ۱۳۵٨" جمهوری اسلامی به کردستان- مظفر محمدی

دمکراسی در سراشیب "در حاشیه انتخابات رهبری حزب کارگر بریتانیا"- ثریا شهابی

کمپین شیادان "پیرامون تحرکات طرفداران جمهوری اسلامی در خارج کشور"

 

حکمتیست شماره ٧٦

حجاريان در لباس گاليله!- ثریا شهابی

از گوادولوپ تا برجام- مصطفی اسدپور

شما با خميني گواهي بلوغ گرفتيد!- فواد عبداللهي

 

حکمتیست شماره ٧۵

برگه جریمه در تعقیب زنان!- ثریا شهابی

"حق انتخاب" در مکتب وقاحت!- فواد عبداللهي

ذوق زدگي "کارشناسان اقتصادي"!- امان کفا

نسیم بهار عربی، از بغداد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

در محکومیت اعمال تروریستی علیه دو سازمان زحمتکشان- اطلاعیه دفتر کردستان

 

کمونیست ماهانه شماره ۱۹٨

منشور رفاه٬ آزادی و امنیت٬ چرا و چگونه!- مصاحبه با دبیر کمیته مرکزی

ایران بعد از توافقات هسته ای- خالد حاج محمدی

زمینه های سیاسی شروع مجدد جنگ بین ترکیه و پ ک ک- مصاحبه با محمد فتاحی

سقوط آزاد به ایستگاهی آشنا؛ سرانجام خط حمید تقوایی- ثریا شهابی

اولویتها و جایگاه تشکیلات خارج- مصاحبه با فواد عبداللهی دبیر تشکیلات خارج حزب حکمتیست

توافقات هسته ای، سیاست و موضعگیری جامعه و طبقه کارگر در قبال آن- مصاحبه با آذر مدرسی

سرانجام مذاکرات هسته ای؛ سرنوشت حقوق بشر و جنبش های اجتماعی در ایران- مصاحبه با ثریا شهابی

لیدر کاتولیک تر از پاپ! "در مورد مواضع حککا، و حمید تقوایی بر سر سوریه"- خالد حاج محمدى

توافقات ایران و امریکا؛ ریشه ها و دورنما- قطعنامه کمیته رهبری

امروز بیش از پیش روز به میدان آمدن ماست!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جنایات دولت ترکیه علیه مردم کردستان محکوم است- اطلاعیه دفتر کردستان

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و پنجم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٧٤

"کارشناس" به تمکین کشاندن مردم- امان کفا

به یاد رفیق گرامی؛ علیرضا داوودی- خالد حاج محمدی

پیام علیرضا داوودی سخنگوی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اصفهان

جنایات دولت ترکیه علیه مردم کردستان محکوم است- اطلاعیه دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٧۳

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و پنجم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

کنفرانس تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)  پایان یافت

زوزه هاي پان ايرانيستي!- امان کفا

سفری توام با خیر و برکت!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ٧۲

ما برده نیستیم!- فواد عبدالهی

مشکلات دانشجویان خط امام و ولی فقیه- ثریا شهابی

طلبکاران واقعی کارگران اند!- فواد عبدالهی

از توهم شیرین تا واقعیت تلخ- مونا شاد

شبح کمونیسم در ایران- ثریا شهابی

 

حکمتیست شماره ٧۱

ضمیمه حکمتیست هفتگی ٧۱

توحش با نصیحت مهار نمیشود! "به یاد رفقایی که توسط اتحادیه میهنی کشته شدند"- آذر مدرسی

١٦ سال از ١٨ تیر ٧٨ گذشت!- فواد عبداللهي

نمایش مضحک قرن!- مظفر محمدي

جناب روحانی؛ این جاده یکطرفه نیست!- خالد حاج محمدی

عقده هاي فروکوفته يک آريايي- فواد عبداللهي 

 

حکمتیست شماره ٧٠

 سردسته سارقین رسمی و قانونی دولت است- فواد عبداللهی

 برکت "مذاکرات هسته ای"- آذر مدرسی

 یونان تشنه کمونیسم- ثریا شهابی

 سیاستمداران هار- مصطفی اسدپور

 

کمونیست ماهانه شماره ١٩٧

 بحران خاورمیانه و موقعیت ناسیونالیسم کرد- خالد حاج محمدی

 جنگ در خاورمیانه و تاکتیک کمونیستی- امان کفا

 تاریخ کمونیسم معاصر"در حاشیه در دسترس قرار دادن اسناد تاریخی حزب"- مصاحبه با آذر مدرسی

 قابل دسترس کردن اسناد تاریخی جنبش ما- اطلاعیه کمیته رهبری

 منصور حکمت و جنگ ایران و عراق- ثریا شهابی 

 منصور حکمت و مجامع عمومی کارگری- مصطفی اسد پور 

 آنچه باید آموخت!- بیانیه پلنوم ۱۵ کمیته مرکزی حزب حکمتیست

 حمله یگانهای ویژه به کارگران ذوب آهن اردبیل- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

 مبارزه کارگری علیه بیکاری در روسیه

 

حکمتیست شماره ٦٩

 قابل دسترس کردن اسناد تاریخی جنبش ما

 دمکراسی اسلامی ایران- ثریا شهابی

 شکاف بزرگ- فواد عبداللهی

 کاهش تورم و بهبود زندگی کارگر- امان کفا

 

حکمتیست شماره ٦٨

فردا دیر است، امروز باید کاری کرد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) 

در استقبال از کارگران  چینی در ایران- مصطفی اسدپور

٣٠ خرداد ٦٠: ٣٤ سال گذشت!-  فواد عبداللهي

آیا به مرگ تدریجی تن داده ایم؟- مونا شاد

 

حکمتیست شماره ٦٧

ریشخند تلخ سازمان بین المللی کار به طبقه کارگر ایران!- کمیته خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

راه کارگر و باز مشکل ابراز وجود!- امان کفا

فقط ما میتوانیم!- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره ٦٦

شوک! یا مشت بر سینه حزب اسلام گرای ترکیه "در حاشیه انتخابات پارلمان ترکیه"- ثریا شهابی 

نخود سیاه "اسلام زدایی" دولت اعتدال- آذر مدرسی

مبارزه و سازماندهی علیه خطر گرسنگي و فلاكت- مظفر محمدی

 

کمونیست ماهانه شماره ۱٩٦

در گرامیداشت منصور حکمت- مصاحبه نشریه حکمتیست با آذر مدرسی

کمونیسم قبل و بعد از منصور حکمت- کورش مدرسی

طبقه کارگر و هیولای رشد اقتصادی- امان کفا

علنی کاری، ضد رژیمی گری و تحقیر سازمان مخفی- مظفر محمدی

توافقات لوزان؛ ناسیونالیسم کرد و تلنگری دیگر- خالد حاج محمدی

حبابی که در نهایت ترکید- سهند حسینی

ابراهیم علیزاده، تاریخ چپ و کمونیسم را وارونه  می کند!!- عبداالله محمود             

چشم بندی ابراهیم علیزاده!- مظفر محمدی

اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران- مصاحبه رادیو نینا  با خالد حاج محمدی

برنامه های حزب حکمتیست به مناسبت هفته حکمت

معرفی کتاب"به مناسبت هفته حکمت"

 

حکمتیست شماره ٦۵

بدون حکمت نمی شود! "به مناسبت هفته منصور حکمت"- مظفر محمدی

کابوس در راه است! مصطفی اسدپور

محمود صالحی آزاد شد!- خالد حاج محمدی

معرفی کتاب "به مناسبت هفته حکمت"

 

حکمتیست شماره ٦٤

در گرامیداشت منصور حکمت- مصاحبه نشریه حکمتیست با آذر مدرسی

آزادی، مرگ جمهوری شماست!- فواد عبداللهی

اعدام يا تبرئه مُرسي، صورت مسئله را تغيير نمي دهد- امان کفا

به: کمیته ها، اعضا و کادرهای حزب حکمتیست- پیرامون هفته حکمت

حمله جنایتکارانه پ ک ک به نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران محکوم است!- اطلاعیه دفتر کردستان

 

نشریه نینا شماره ۵

از عملیات "انتقام جویانه" پژاک تا "قیام" مهاباد- محمد فتاحی

کار کمونیستی در شرایط جدید کردستان- محمد فتاحی

درمتحد و متشکل شدن طبقه کارگر راز و رمزی وجود ندارد!- مظفر محمدی

تعرض وقیحانه رژیم در کردستان بی جواب نمی ماند!- مظفر محمدی

وزن جنبش های سیاسی در کردستان از زبان کومه له- محمد فتاحی

 

حکمتیست شماره ٦۳

اصطبل آرمانهای "بی آزار"!- فواد عبداللهی

دولت مسئول معیشت کارگران است!- خالد حاج محمدی

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و چهارم کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٦۲

"دولت و مجلس جدید بریتانیا"؛ در حاشیه نتیجه انتخابات بریتانیا- ثریا شهابی

گوش را به زمین بچسبانید!- فواد عبداللهی

دولت اعتدال و اعتراض معلمان- ثریا شهابی

جنایتی که بی جواب نماند!- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

کمونیست ماهانه شماره ۱٩۵

پیرامون قطعنامه کمیته رهبری- مصاحبه با آذر مدرسی

معلمان: رژه بر روی شیروانی ها- مصطفی اسدپور

در متحد و متشکل شدن طبقه کارگر راز و رمزی وجود ندارد!- مظفر محمدی

"توسعه اقتصادی"؛ اسم رمز بحران امنیت سرمایه- مصاحبه کمونیست با فواد عبداللهی

"تکریم زنان" با حذف آنها از بازار کار!- مونا شاد

"زمانی که آدمها مسخ می شوند"؛ نکاتی در مورد تاریخ نگاری ابراهیم علیزاده- خالد حاج محمدی

اوضاع را دریابیم!- مظفر محمدی

اول مه ی که از سر گذشت!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

محکومیت دستگیری کارگران ایران در آستانه اول ماه مه از طرف ۵  سندیکای فرانسه

نامه اعتراضی کارگران امریکا علیه جنگ- اول مه ۲۰۱۵

توافقات ایران و امریکا؛ ریشه ها و دورنما- قطعنامه کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

آینده را ما تدارک می بینیم- پیرامون برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۵ در سراسر جهان

 

حکمتیست شماره ٦۱

اول مه ی که از سر گذشت!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

انتخابات بریتانیا؛ معضل ورشکستگی دولت- ثریا شهابی

آینده را ما تدارک می بینیم- پیرامون برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۵ در سراسر جهان

 

حکمتیست شماره ٦۰

توافقات ایران و امریکا؛ ریشه ها و دورنما- قطعنامه حزب حکمتیست (خط رسمی)

"از حکمتیست می پرسند"؛ پیرامون اول ماه مه- خالد حاج محمدی

 

حکمتیست شماره ۵۹

اعتراض معلمان، اعتراضی به وسعت جامعه- حزب حکمتیست (خط رسمی)

سال وحشت از اشباح!- فواد عبداللهی

بازهم تراژدی در آبهای مدیترانه!- امان کفا

 

حکمتیست شماره ۵٨

زنده باد اول مه؛ زنده باد اتحاد جهانی طبقه کارگر- حزب حکمتیست (خط رسمی)

گلاسنوست اوباما بدون پروستریکا- ثریا شهابی

کازینوی برندگان و بازندگان- فواد عبداللهی

 

حکمتیست شماره ۵٧

در کمین گام بعدی- فواد عبداللهی

در حاشیه حکم شلاق کارگران چادرملو- خالد حاج محمدی

توافقات هسته ای لوزان؛ آغاز دوره ای دیگر- حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

کمونیست ماهانه شماره ۱٩٤

اوضاع سیاسی جهان و روند ها- ثریا شهابی

ما و مذاکرات "هسته ای"- خالد حاج محمدی

در حاشیه انتخاب یزدی به ریاست مجلس خبرگان- امان کفا

پیام اوجالان، ناسیونالیسم کرد و یک چرخش استراتژیک!- خسرو سایه

انتخابات اسرائیل و مسئله فلسطین- آسو فتوحی

به نام طبقه کارگر، در دفاع از دولت!- وریا نقشبندی

دگرگونی های اخیر عراق و کردستان و جنگ بر علیه داعش- حزب کمونیست کارگری کردستان

مدافعین قاتلان فرخنده در مجلس افغانستان نشسته اند- حزب حکمتیست(خط رسمی)

پیرامون افزایش ١٧ درصدی دستمزد- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

دفاع دروغین از پناهنده سیاسی- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

معرفی کتاب "افسانه هویت ملی" نوشته محمد جعفری

 

حکمتیست شماره ۵٦

مسعود بهنود و سلطان قلب ها!- فواد عبداللهی

باز هم دستمزد ها!- مصطفی اسدپور

فازی جدید در تقابل قطب های ارتجاع- حزب حکمتیست (خط رسمی)

مدافعان قاتلان فرخنده در مجلس افغانستان نشسته اند- حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٥٥

"امنیت" آنها و امنیت ما!- فواد عبداللهی

دست مذهب و مرد سالاری از زندگی زنان کوتاه!- مونا شاد

یونس عساکره درگذشت!- فواد عبداللهی

زنده باد کمون!- پیام انگلس به کارگران فرانسه به مناسبت پانزدهمین سالروز کمون پاریس

 

نشریه نینا شماره ٤

چرا اوجالان پیشنهاد خلع سلاح پ ک ک را داده است؟- محمد فتاحی

تأثیرات ادامه بحران ناسیونالیسم کرد در ایران- محمد فتاحی

جنبش رهایی زن و ٨ مارس- مصاحبه با مظفر محمدی

افاضات ضد انسانی یک روشنفکر خرده بورژوا!- مظفر محمدی

مسأله زن چشم اسفندیار جمهوری اسلامی- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

اعتصاب سراسری معلمان؛ گامی دیگر رو به جلو!

 

حکمتیست شماره ٥٤

داستان زندگی بازندگان- آذر مدرسی

پیش به سوی برپایی جنبش مجامع عمومی!- فواد عبداللهی

دفاع دروغین از پناهنده سیاسی- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

تبریک سال نو- آذر مدرسی

 

حکمتیست شماره ٥٣

کنگره شکست خوردگان- فواد عبداللهی

در حاشیه یک محاکمه- خالد حاج محمدی

سیاست خارجی ستیزی ممنوع!- بختیار پیرخضری

مساله زن چشم اسفندیار جمهوری اسلامی- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

کمونیست ماهانه شماره ١٩٣

تجمع ده ها هزار معلم در دفاع از معیشت- حزب حکمتیست (خط رسمی)

جمهوری اسلامی و دورنمای بهبود اقتصادی- آذر مدرسی

مجمع عمومی و چشم انداز مبارزه سراسری- مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

ویراژ پورشه ها و سرنوشت رقت بار لیبرالیسم وطنی- فواد عبداللهی

انقلاب و انقلابیگری فصلی!- مظفر محمدی

گارد آزادی- کورش مدرسی

از معلمان تا پرستاران- خالد حاج محمدی

اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو- (جمعی از کارگران اعتصابی)

بازهم تعرض به اشتغال زنان- مونا شاد

مسئله زن، مسئله طبقه کارگر- کورش مدرسی

ادامه اعدام در دولت اعتدال- حزب حکمتیست (خط رسمی)

دست از سرشان بر نمی داریم- حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٥۲

بهتر است گورتان را گم کنید!- فواد عبداللهی

تجمع ده ها هزار معلم در دفاع از معیشت- حزب حکمتیست (خط رسمی)

ادامه اعدام در دولت اعتدال- حزب حکمتیست (خط رسمی)

اعتصاب سراسری معلمان؛ گامی دیگر رو به جلو- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

حکمتیست شماره ٥١

از معلمان تا پرستاران٬ در دفاع از معیشت- حزب حکمتیست (خط رسمی)

دست از سرشان برنمی داریم- حزب حکمتیست (خط رسمی)

پیام آیت الله !- مظفر محمدی

سیریزا نباید شکست بخورد!- ثریا شهابی

خبر کوتاه است!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ٥٠

پلنوم سی و سوم کمیته مرکزی حزب حکمتیست- خط رسمی

آشتی در میان نیست!- آذر مدرسی

انقلاب ٥٧  ایران، نقش کارگران صنعتی و علت جهت گیری اسلامی- سونیا راد

دولت، کميته فاشيستي بورژوازی- فواد عبداللهی

دودوزه بازيهاي خانم عبادي- فواد عبداللهی

 

کمونیست ماهانه شماره ١٩۲
سی و شش سال از انقلاب ٥٧ گذشت!- فواد عبداللهی

انقلاب ٥٧ و زمزمه های پایان دوره انقلاب- خالد حاج محمدی

معلمان، باز هم انتظار!- مظفر محمدی

در دوسوی جدال بر سرامنیت! حقایق ترور پاریس- ثریا شهابی

از کجا باید شروع کرد (نکاتی در مورد تشکل سراسری کارگری)- خالد حاج محمدی
کمونیسم حکمت و مسئله زن-  ثریا شهابی

جنگ تروریست ها!-  مظفر محمدی

طبقه کارگر و بیراهه "واردات بی رویه"-  متن گفتگوی رادیو پرتو با کورش مدرسی

ایتالیا ١٩٢٠-  فرزاد نازاری

اسلام و اسلام زدايى- مصاحبه منصور حکمت با  نشريه کانون پژوهشى نگاه - ژانويه ١٩٩٩

 

 حکمتیست شماره ٤٩

 بمناسبت چهارمين سالگرد انقلاب مصر- فواد عبداللهي

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى- منصور حکمت

 طبقه کارگر، حقیقت و ضد حقیقت!- مظفر محمدی

 

حکمتیست شماره ٤٨

ترور پاریس و حلقه گمشده- مصاحبه با آذر مدرسی

انتخابات یونان؛"نه"ی مستقیم به حکومت عریان بانکدارها- فواد عبداللهی

پیروزی معلمان پیروزی همه ما است!- حزب حکمتیست

 

حکمتیست شماره ٤٧

 همايش اصلاح طلبان؟! پووف!!!- فواد عبداللهي

 هراس و امید در خودرو سازیها- خالد حاج محمدی

 جنگ اسلحه و قلم! (یک دروغ بزرگ)- مظفر محمدی

 

نشریه نینا شماره ٣