به کثافت دنیای سرمایه خوش آمدید!

در حاشیه اسناد پاناما و "ژورنالیسم متعهد"

 

 

آذر مدرسی

یک هفته از افشا  اسناد پاناما میگذرد. اسناد پاناما و علنی شدن پرونده پولشویی، فرار مالیاتی و سوء استفاده مالی  ١٤ هزار نفر از روسای دولتی، اعضا پارلمانها و کله گنده های حاکم در دنیای ما  در کنار قاچاچیان و جنایتکاران بین المللی، فقط در یکی از کمپانی های مالی در پاناما، بزرگترین پرونده های افشاگرانه تاریخ، نام گرفته است. طبق این اسناد ١٤٠ نفر از روسای فعلی و قبلی دولتی در ۷٢ کشور دنیا مشتریان محترم این کمپانی اند. اسناد پاناما تازه بخش کوچکی از کل دزدی و سوءاستفاده مالی روسای دولتها، وکلای مجلس و خانواده های سطلنتی را از عربستان تا بریتانیا را نشان میدهد. اسناد پاناما نوک کوه عظیم سوءاستفاده مالی و دزدی انگلها در جهان کاپیتالیستی امروز است.  

به گزارش "شبکه عدالت مالیاتی" قبل از این افشاگری و در سال ٢٠١٢ مبلغی بین ٢١ تا ٣٢ ترلیون دلار ثروت مخفی سوپر ثروتمندان دنیا است که مشمول فرار مالیاتی میشوند. این در حالی است که درآمد ناخالص انگلیس در سال گذشته، سال رشد اقتصادی، ٣ تریلیون دلار بود. فساد و سوءاستفاده مالی سران دول نه فقط عربستان و ایران و کره و آرژانتین و روسیه که دزدی آشکار و "قانونی" رئیس جمهورها و نمایندگان پارلمان ها در دول غربی، پولدارها و سوپر پولدارها و celebreties در چهار گوشه جهان کشف تازه ای نیست. کسی از این درجه از فساد در انگل ترین بخش جامعه تعجب نکرد. عناوینی چون "به دنیای فاسد کاپیتالیسم خوش آمدید"، رایج ترین عناوین در شبکه های اجتماعی است. کسی از میزان بالای پولشویی روسای دولتهایی که سالها است ریاضت اقتصادی را به آنها تحمیل کرده اند، شوکه نشد. کسی از اینکه سران دولتها و نمایندگان پارلمانها که شغل شریفشان، البته بعد از دزدی، قطع مزایا اجتماعی، بالابردن هزینه زندگی مردم است، در راس این لیستها قرار دارند شوکه نشد. کثافت و گندیدگی کاپیتالیسم مدتها است برای بخش اعظم مردم دنیا روشن شده. چیزی که همه منتظر آن بودند لیست مقامات دولتی بود. کسانی که در قطع حقوق ابتدایی طبقه کارگر و مردم محروم، در قطع مزایای اجتماعی، در قطع داروی کودکان، در بالا بردن هزینه تحصیلی جوانان، در تعرض وحشیانه به زندگی اکثریت مردم کارکن جامعه به بهانه دروغین کمبود بودجه از همدیگر سبقت میگیرند و خود در کنار حقوقهای چند صدهزار پوندی و سرمایه گذاریهای کلان به دزدی و پول شویی در چنین ابعاد بزرگی مشغولند.

میدیای نوکر که منبع درآمدش شغل "شریف" پخش اکاذیب و توجیه توحش حاکم است، در دل این افتضاح که فعلا گوشه ای از آن علنی شده، به کمک دزدان شتافت. درست زمانی که بشریت معترض منتظرعلنی شدن لیست همه دزدان دولتی در دنیا است، صورت مسئله را تغییر دادند. در این یک هفته تبدیل این افشاگری به یک بازی کثیف سیاسی و نقش میدیا در هدایت و خفه کردن کل واقعیت است که بیشتر از خود خبر و افتضاح مالی توجه جامعه و مردم تشنه اطلاعات بیشتر را به خود جلب کرده. تغییر زیرکانه و رذیلانه صورت مسئله از دزدی روسای دولتی، از افتضاحی که پای بخش اعظم سران "جامعه جهانی" از روسای دولت تا نمایندگان مجلس و ژورنالیستها و صاحبان میدیا و روسای فیفا و ..... را در بر میگیرد، به یک کمپین سیاسی، کثافت و فساد میدیای غرب، نقش آن، نه بعنوان بنگاههای خبر رسانی، که بعنوان دستگاه تبلغیاتی دولتها، بعنوان بخشی از ارگانهای تبلیغاتی بورژوازی، بیشتر از خود دزدی سران دولتها مردم را شوکه و همزمان خشمگین کرده است. یک هفته از جنجال "اسناد پاناما" میگذرد و هنوز خبری از علنی شدن سایر روسای دولتی بخصوص در غرب نیست اما جنجال های سیاسی علیه "شیاطین" غیراروپایی غوغا میکند.

فاصله زیادی بین افشاگری ویکی لیکس و افشاگری امروز میدیا حول اسناد پاناما هست. برخلاف ویکی لیکس که همه اسناد را بدون هیچ فیلتری و هیچ مصلحت سیاسی علنی کرد، "ژورنالیسم متعهد" غربی، نامی که ژورنالیسم نوکر و دولتی برخود گذاشته است، منتخب و دستچینی از اسامی روسای دول و ورزشکار و هنرمند و ... را علنی کرد. علیرغم اینکه در گزارشات تا بحال منتشر شده نامی از شخص پوتین نیست، صفحه اول گاردین همان روز اول اسناد سوءاستفاده مالی پاناما را با عکس پوتین در صفحه اول خود منتشر کرد و دست بر قضا تا چند روز نامی از نخست وزیر مملکت (دیوید کامرون) و پدرش که در لیست است، نمی برد. بعد از گذشت یک هفته و علنی کردن اسامی ١٥ نفر و علیرغم اینکه طبق گزارش خود این میدیا تمرکز اصلی (بیش از 80 درصد) شرکتها و روسای دولتی در لیست اسناد پاناما، در اروپا است، هنوز نشانی از علنی کردن سایر روسای دول غربی، روسای میدیا و نمایندگان مجلس ها، شاهزاده ها و .... نیست و هنوز اسامی پوتین، ماکری، شوهرخواهر رئیس جمهور چین و فرزندان حسنی مبارک و پسردایی های بشار اسد را برجسته میکنند.

ظاهرا استعفا رئیس جمهوری ایسلند بعد از ٤٨ ساعت کل عواقب افشا اسناد پاناما برای دول غربی است. قربانی کردن یکی از ضعیفترین حلقه ها برای نجات کل سیستم و حاکمیت در غرب کمپین مشترک دول غربی و دستگاه های تبلیغاتی آنها و "ژورنالیستهای متعهد" و "شرافتمند" است. یکی از بزرگترین پرونده های افشاگری به کمپین سیاسی دول و میدیای غرب علیه رقبای غرب، روسیه، چین، کره، سوریه و دوستان ناباب امروز مانند عربستان تبدیل شد.

زمانیکه مردم از محاکمه ١٤ هزار دزد که میلیاردها دلار پول را مفت بالا کشیدند حرف میزنند. زمانیکه مردم بریتانیا خواهان استعفا نخست وزیر دزد میشوند، زمانیکه مردم از بازی کثیف دولتها در تعرض به سطح معیشت زندگی شان و تحمیل ریاضت اقتصادی، از پائین آوردن سطح زندگی شان توسط دزدهای دولتی، عصبانی به خیابانها می آیند. زمانیکه مردم از اینکه با این چند میلیارد دلار پول چه میشد کرد، چند میلیون کودک در سراسر دنیا زندگی بهتری داشتند، فساد سیستم و در راس آن دولتها و مقامات دولتی و مهمتر اینکه "بعد از این جنجال میدیایی چه" و "بالاخره چه باید کرد" حرف میزنند، "ژورنالیسم متعهد"، بازی اینکه آیا این پولشویی است یا نه، آیا اینکار قانونی است و ... را دامن زده اند.

قرار است مسئله در سطح یک جنجال خبری و کمپینی علیه "شیاطین غیر غربی" باقی بماند. قرار است حداکثر تا یکماه دیگر سروته این جاروجنجال خبری را هم بیاورند و اسم اسناد پاناما و شرکت موساک فونسکا با پادشاه عربستان و پوتین و فامیلهای رئیس جمهوری قبلی کره جنوبی و.... و حداکثر با استعفا رئیس جمهور ایسلند تداعی شود. قرار است کامرون به جای دزد، قهرمان علنی کردن پرونده مالی خود در تاریخ بریتانیا شود و مردم بریتانیا تا ابد او را برای این قهرمانی و خلوص نیت تقدیس کنند. قرار است مردم مستاصل از غارت شدن، دروغ شنیدن، کلک خوردن از دولتها را در اوج بی آلترناتیوی، وادار به زانو زدن در مقابل همین دزدان و قاتلان و شارلاتانها  کرد. این همه نقش میدیای نوکر و دستگاه تبلیغاتی و "ژورنالیسم متعهد" است.

اسناد پاناما تنها دریچه کوچکی به حقایق به مراتب عمیقتر، دهشناکتر، ضدانسانی تر از دنیای سرمایه است. اسناد پاناما کثافت دنیایی که مشتی دزد حرفه ای، جنایتکار و انگل مفتخور اکثریت آنرا زیر فشار فقر و جنگ خفه کرده اند، را با همه بازیگران آن و منجمله  میدیای رسمی و "ژورنالیسم متعهد" در مقابل دنیا قرار داد.