حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

در کنگره نهم حزب حکمتیست (خط رسمی)

شرکت کنید

 

کنگره نهم حزب حکمتیست(خط رسمی) در نیمه دوم آوریل ۲۰۱۸ در اسکاندیناوی بطورعلنی برگزار میشود.

شرکت در کنگره نهم حزب برای عموم آزاد است و همه علاقمندان میتوانند در کنگره حضور یابند.

ما همه احزاب، شخصیتهای سیاسی- اجتماعی و ... را به شرکت در کنگر نهم دعوت میکنیم. شرکت در کنگره حزب فرصت مناسبی برای حضور در بالاترین اجلاس حزب و آشنایی از نزدیک با حزب، سیاستها، مباحث و اولویتهای حزب است. این مهم خصوصا در شرایط متحول و تعیین کننده امروز که خیزش توده ای دوره اخیر استثمار شدگان و محرومین جامعه ایران، یک بار دیگر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را به عنوان قدم اول در راه هر نوع بهبود زندگی و رفاه و آزادی را به اصلی ترین مسئله سیاسی روز تبدیل کرده است، جایگاه ویژه ای دارد. 

جهت ثبت نام و دریافت جزئیات بیشتر لطفا با ای میل زیر تماس بگیرید.

hekmatistparty@gmail.com

ورودیه برای هر نفر، برای دو روز جلسه و پانسیون کامل معادل ۱۰۰ پوند انگلیس است.

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲ فوریه ۲۰۱۸