تبریک سال نو

 

مردم آزاديخواه ايران

 

از طرف حزب حکمتیست (خط رسمی)  فرا رسيدن سال نو را به شما تبريک ميگويم. 

برای اکثریت عظیم شما سال گذشته سال اعتراض و تلاش برای بهبود معیشت، سال کوتاه نیامدن در مقابل دولت "اعتدال" و لشکرعظیم لاشخورانی است که افتخارشان تلاش برای آرام و راضی و کم توقع نگاه داشتن شما بود.  سال گذشته سال گسترش اعتراض  به فقر، به نابرابری، سال قد علم کردن اعتراضات اجتماعی بر سر زندگی بهتر و رفاه بود.  

سال ٩٣ سایه اعتراض به فقر و استبداد، سایه تلاش برای زندگی انسانی، برای آزادی، برای رفاه بر سر حاکمیت سنگینی میکرد و این پیشروی ما در ساختن یک دنیای بهتر، دنیای آزاد و برابر و انسانی است.  

سال ‌آینده را باید به سال قدرتمند تر شدن صف مان در مقابل ارتجاع حاکم، به سال پیشروی های بیشتر برای به زیر کشیدن ارتجاع حاکم تبدیل کنیم.   

سالی مملو از شادی و سعادت را برای شما آرزو میکنم.

 

آذر مدرسی

۲٥ اسفند ۱۳۹٣