حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

 

علیه افسار گسیختگی امریکا

 

 

نیمه شب پنجشنبه ۶ آوریل دولت امریکا، به بهانه بمباران شیمیایی شهر "خان شیخون"، پایگاه نظامی سوریه را موشک باران کرد. حمله ای که عواقب مخربی را در منطقه به دنبال خواهد داشت.

 ظاهرا عمق جنایت در "خان شیخون" توجیهی برای مشروعیت این حمله و قلدری و یکه تازی امریکا است. گریه و زاری هیئت حاکمه امریکا و متحدین او برای کشتار مردم بیگناه سوریه در اثر بمب شیمایی دروغ و ریاکاری بیش نیست. مستقل از اینکه عامل بمباران شیمیایی شهر "خان شیخون" دولت جنایتکار اسد است و یا اپوزیسیون جنایتکار او در تباهی با خود آمریکا، دولت آمریکا در طول تاریخ و تا امروز بیش از تمام کشورهای جهان از بمب شیمایی و اسلحه های کشتار جمعی علیه مردم جهان استفاده کرده است.

 امروز نیز در اینکه کشتار بیش از ۸۰ نفر در اثر بمباران شیمیایی، صرفا بهانه و مستمکی برای این قلدری آشکار امریکا و ترامپ است تردیدی نیست. اینرا نه فقط میدیا که نمایندگان دولت امریکا به روشنی بیان میکنند. اینکه حمله به سوریه نشان داد "کلانتر تغییر کرده و همه باید حواس شان را جمع کنند"، پیام اصلی این حمله و اعلام بازگشت امریکا بعنوان ششلول بند افسار گسیخته به صحنه است.

 شکستهای پی در پی ترامپ در متحقق کردن وعده های انتخاباتی خود، از حل معضل بیکاری با اتکا به سرمایه صد در صد امریکایی تا بستن درها به روی سرمایه های خارجی، از سیاست تعدیل نقش نظامی امریکا و دوستی با روسیه، دولت ترامپ را چه از نظر داخلی و چه بین المللی در موقعیت نامطلوبی قرار داده است. علاوه بر این "پرونده" رابطه دوستانه ترامپ و تیم او با روسیه، بی جوابی امریکا در منطقه، نارضایتی از کم شدن نقش امریکا در خاورمیانه، باید با پاتکی جواب میگرفت. حمله به پایگاه نظامی سوریه این جواب و اعلام رسمی این بود که قلدری نظامی امریکا کماکان مهمترین مشخصه و ابزار قدرقدرتی و هژمونی امریکا در دنیا است. 

 این اولین باری نیست که حل معضلات درونی و بین المللی امریکا، تثبیت موقعیت امریکا در دنیا، به قیمت جنگ، ویرانی، کشتار و بمباران و قتل عام مردم بیگناه در یکی از چهار گوشه جهان تمام میشود. آخرین نمونه آن حمله به عراق و به تباهی کشاندن نه فقط زندگی مردم در این کشور بلکه و بعلاوه تحمیل ناامنی و جنگ و جنایت در خاورمیانه بود.

 یکه تازی آمریکا، افسار گسیختگی ماشین جنگی این کشور و همراهی بی اما و اگر متحدین غربی آن، تا کنون اصلی ترین محور توحش و بربریت در تمام جهان بوده است. ماشین جنگی آمریکا باید افسار شود! باید به این قلدری آشکار پایان داد. باید به جنگ و کشتار در خاورمیانه و سوریه و لیبی، پایان داد. سوت پایان این توحش، پایان قلدری جنایتکاران جنگی و کشتار مردم بیگناه را فقط حضور قدرتمند طبقه کارگر و مردم آزادیخواه میتواند به صدا در آورد.

 حزب حکمتیست بعنوان بخشی از این جنبش برای شکل دادن به یک صف قدرتمند کارگری برای پایان دادن به این توحش افسار گسیخته و دنیای سیاهی که در برابر بشریت ترسیم کرده اند تلاش میکند.

 

 حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 ۸ آوریل ۲۰۱۷