روز جهانی زن در کردستان

"مساله زن چشم اسفندیار جمهوری اسلامی"

   

۱۷اسفند (٨ مارس) روز جهانی زن امسال هم با تهدید و تدارک نظامی و پلیسی جمهوری اسلامی علیه هر گونه مراسم گرامیداشت این روز روبرو شد.

در شهر سنندج از روزهای قبل از روز زن تعدادی از فعالین کارگری و مدنی به اطلاعات فراخوانده و مورد تهدید قرار گرفتند که حق برگزاری یا شرکت در مراسم ٨ مارس را ندارند. در ادامه این تهدیدات روز قبل از ٨ مارس یکی از شهروندان را بازداشت کردند.

امروز یکشنبه هم شهر سنندج توسط پلیس مخفی و علنی و لباس شخصی های رژیم قرق شد.

این در شرایطی بود که فعالین حقوق زن و فعالین کارگری و مدنی از روزهای قبل در تدارک مراسم گرامیداشت روز جهانی زن بودند تا بلکه بتوانند سد و مانع پلیسی و نظامی دولت را بشکنند و در این روز ضمن گرامیداشت، مطالبات زنان را به گوش جامعه برسانند. 

با وجود تهدیدات نهادها و نیروهای نظامی و پلیس رژیم، در روزهای ٥ شنبه و جمعه ی قبل از ٨ مارس،  در شهرهای مهاباد، بانه و سقز مراسم هایی در بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شد. در این مراسم ها، به یاد زنان و مردان مبارزی که در راه آزادی و رهایی جان باختند یک دقیقه سکوت شد و سخنرانانی در باره موقعیت و مطالبات زنان حرف زدند. همچنین در مراسم ها قطعنامه ی مطالبات زنان قرائت  و مورد تایید شرکت کنندگان قرار گرفت. 

جمهوری اسلامی روزجهانی زن را از سر گذراند، اما مساله زن همچنان چشم اسفندیار رژیم است. جمهوری اسلامی در مقابل خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه میلیونها میلیون زن در ایران راه گریزی ندارد. میلیون ها  زن و دخترجوان نه تنها حجاب اجباری که یکی از پایه های ایدئولوژی  رژیم اسلامی را مدام و روزمره به چالش کشیده اند، اما به کم تر از برابری کامل زن و مرد رضایت نخواهند داد. این را همه ی سران رژیم از اصلاح طلب تا اصولگرا و  نیروهای سرکوب گوناگونی که روزمره با مردم درگیراند، با گوشت و پوست خود احساس کرده و بشدت از این نیروی عظیم اجتماعی هراسانند.

 روزی که مقنعه  و چادر و روسری و همه سمبل ها و قوانین اسارت زن در کتب شرعی و نظام قضایی ضدزن جمهوری اسلامی در خیابان ها سوزانده شوند، روز قیامت جمهوری اسلامی است!

 

 

دفتر کردستان حزب حکمتیست-خط رسمی

۱۷ اسفند ٩٣ ( ٨ مارس ٢٠١٥)