حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

 

فاشیسم در لباس "مبارزه" با داعش

در حاشیه جنایات دولت ترکیه در سوریه

 

 

اخیرا دولت ترکیه در تبانی با امریکا، روسیه، جمهوری اسلامی، سوریه و داعش ،دست به اقدامات فاشیستی بر ضد مناطق تحت کنترل حزب اتحاد دمکراتیک سوریه زده است. لشکر کشی رسمی و مستقیم دولت ترکیه به کردستان سوریه، اشغال مناطق و بمباران بخشی از کانتونهای کردستان سوریه و حمله به مردم زحمتکش و قلدری و عربده کشی با پرچم "مبارزه" با داعش از این قبیل است.

 چرخش دولت ترکیه از حمایت بی دریغ از داعش  و  تقابل با اسد در راستای منافع بورژوازی غرب،  به سیاست نزدیکی به  مثلث روسیه- ایران- سوریه، از طرفی برای جبران ناکامیهای خود در خاورمیانه و از طرف دیگر، برای پاسخگویی به معضلات درونی ترکیه و از جمله برای مقابله با "معضل کرد" در خود ترکیه و احزاب کرد در سوریه است. 

 روشن بود که نه ترکیه، نه ایران و نه سوریه وجود یک حاکمیت "کردی" در سوریه را تحمل نخواهند کرد.

 ترکیه بعنوان یکی از اعضا ناتو، در مقابل پایان دادن به موشدوانی علیه مثلث روسیه- ایران- سوریه ، چک سفید  مشروعیت حمله به مناطق تحت حاکمیت حزب اتحاد دمکراتیک سوریه را گرفت و امروز به نام مقابله با داعش دست به بمباران این مناطق میزند.

 دولت فاشیست اردوغان در تمام این دوره علاوه بر حملات وحشیانه به مناطق کردنشین در خود ترکیه، علاوه بر بمباران و دستگیری و میلیتاریزه کردن محل کار و زندگی مردم محروم، از هیچ توطئه ای علیه مناطق کردستان سوریه و مشخصا کانتونهای کوبانی و جزیره و عفرین و کل مناطق شمال سوریه کوتاهی نکرده است. کانتونهایی که علیه ائتلاف ترکیه-عربستان- داعش، و حمله به این مناطق جانانه مقاومت کردند و آنرا عقب راندند، امروز به بهانه داعش مورد حمله وحشیانه نظامی ترکیه قرار گرفته اند. توطئه امروز ترکیه علیه مردمی است که دیروز قربانی ائتلاف داعش، ترکیه، غرب،  علیه اسد بودند و امروز قربانی ائتلاف روسیه، ایران، ترکیه و اسد و توافقات آنها با غرب می شوند.

 دخالتهای نظامی ترکیه در این مناطق و حمله به کردستان عراق در گذشته به بهانه "دفاع از مرزهای خود"، در هم پیمانی و همکاری نزدیک با جریان بارزانی و داعش، همچنین همکاری امروز حزب بارزانی با دولت ترکیه در حمله به حزب دمکراتیک سوریه و بمباران مناطق تحت کنترل این حزب، بر کسی پوشیده نیست. جای توجه است که در کل این تاریخ چه قبل از عروج داعش، چه دوره همکاری با آن و چه اکنون دولت اردوغان حمایت رسمی و غیر رسمی متحد خود، جریان بارزانی را با خود داشته است. جریان بارزانی شاید بدنام ترین، کثیف ترین و مرتجع ترین حزب ناسیونالیسم کرد در منطقه است و همکاری امروز این جریان با دولت ترکیه را باید به توطئه های دیگر این حزب علیه مردم کردستان اضافه کرد.

 عاملین اصلی نابسامانی خاورمیانه و زندگی سیاهی که به مردم سوریه تحمیل شده است دولت ترکیه به همراه سایر دولتهای مرتجع منطقه از عربستان و قطر تا ایران و از دولتهای غربی تا روسیه و در راس کل آنها دولت آمریکا، است. امروز در سوریه "جنگ داخلی" موجود نیست. جنگ امروز در سوریه جنگ همین دول و نیروهای ارتجاعی است که زندگی میلیونها انسان را به تباهی کشیده است.

 حزب حکمتیست (خط رسمی) توطئه مشترک نیروهای ارتجاعی علیه مردم و احزاب سیاسی مناطق کرد نشین سوریه و حمله نظامی دولت ترکیه به این منطقه را که تا کنون به مقابله جدی با داعش پرداخته اند، محکوم میکند.  

بازگشت امنیت به خاورمیانه و خاتمه دادن به توحش و جنایاتی که به مردم محروم منطقه تحمیل شده است، در گرو کوتاه کردن دست دولتهای امپریالیستی، دولت ها و احزاب و گروههای مرتجع منطقه از ترکیه، عربستان، قطر، اسرائیل و ایران تا آدمکشان داعش و ارتش آزاد سوریه است.

 

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اول سپتامبر ۲٠١۶