تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)- واحد گوتنبرگ

 

 

جمهوری اسلامی و معضل انتخابات

 

 گفت و شنود با آذر مدرسی و خالد حاج محمدی

 

شنبه ۲۲ آوریل، ساعت ۲ بعد از ظهر

 

 واحد گوتنبرگ

 

 

فایل تصویری