پاپ هم "کافر" شد!

 

 

بختیار پیرخضری

 

اخیرا پاپ فرانچسکو سخنرانی را در جمع کاردینال ها و کشیش های واتیکان داشته است.  پاپ برای چندمین بار با سخنان "کفرآلود" خود کاردینال ها و کشیکشان واتیکان را شوکه کرد.

وی با اشاره به علم و دانشمندان بزرگ و به قول خودش دلائل کاملا علمی و منطقی قبول میکند که منشاء پیدایش انسان از انفجار بزرگ (بیگ بنگ) بوده و موضوع آدم و حوا، طوفان نوح، طبقات هفتگانه آسمان و بسیاری از  تئوری ها، داستانها و اسطوره های مذاهب مختلف در کتابهای "مقدس" شان را خرافی میداند.

پاپ "کافر" وجود جهنم را دروغ خوانده و به رشد علم و تکنولوژی اقرار میکند. انجیل، تورات و قرآن را قدیمی خوانده و گفته است که با توجه به پیشرفت و دست آوردهای بشریت ادیان و قرآن و انجیل و ... هم باید رشد و تغییر کنند و منطبق با این پیشرفتها و علم امروز به روز شوند!

بی مورد نیست تعداد زیادی از کاردینال ها و کشیش های واتیکان و همچنین کشورهای اروپایی و امریکایی لقب "پاپ کمونیست" را به او داده اند.

وي قبلا هم حرفهای کفرآلود زده است. همان اوائل که به عنوان رهبر مسیحیان جهان انتخاب شد به مسئله همجنسگرایی پرداخت، و برخلاف اکثریت واتیکان، بدون اما و اگر همجنسگرایی را طبیعی اعلام کرد و گفت که علم ثابت کرده که همجنسگرایی و ترانس بودن مرض نیست و طبیعی است و این افراد باید مورد حمایت قرار بگیرند.

او عبادت و کلیسا رفتن را جزو وظایف دینی مردم نمیداند و میگوید خدا در وجود انسانها است و نیاز به تظاهر نیست. همچنین مسائل دیگری که قبلا مطرح کردن آنها توسط یک رهبر روحانی جرم محسوب میشد.

به راستی چرا پاپ "کافر" شده؟ آیا باید سخنان پاپ را به حساب لیبرال شدن مسیحیت و واتیکان گذاشت؟ آیا ما شاهد انقلابی در مسیحیت و کلیسای کاتولیک آنهم توسط راس آن و شخص پاپ هستیم؟ وي دقیقا بدنبال دادن چنین تصویری از کلیسای کاتولیک و واتیکان و دین مسیحیت، در مقابل "خشک مغزی" و توحش اسلام است. سخنان او تصویر دیگری از مذهب بدست میدهد. مذهبی لیبرال تر، علمی تر، کمتر "خشک مغر"، مذهبی که خود را با مقتضیات روز و پیشرفتهای علمی و فرهنگی عصر خود هماهنگ میکند، مذهبی "انسانی" تر!

سخنان کفرآلود پاپ نه ناشی از تفاوت وی با سایر کاردینالهای واتیکان، بلکه اساسا ناشی از خطری است که پاپ "هوشمند" آن را درک کرده است. خطر نه فقط مذهب گریزی که مذهب زدايي از جامعه!

 فشار جامعه و بی دینی و روی آوری نسل جوان به بی خدایی و آگنوستيک بودن و به سخره گرفتن خدا و ادیان در مکان های عمومی، کساد شدن بازار کلیسا و بسته شدن بسیاری از کلیساها در اروپا و آمریکا به دلیل عدم مراجعه مردم، رایج و عادی شدن ازدواج های غیر مذهبی، زیر سوال بردن کشیش ها توسط بچه های دبستانی و کم آوردن کشیش ها در مواجه با سوالات و منطق بچه ها، محو شدن تبلیغات مذهبی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها تا حد بسیار زیادی، کم آوردن مذاهب در برابر علم فیزیک و نجوم و زیست شناسی و سایر علوم، به علاوه رو شدن پرونده های سوءاستفاده های جنسی در کلیسا و کثافتکاری های کشیشان، کشف گورهای دستجمعی کودکان تحت سرپرستی کلیسا، و دهها دلایل دیگر پاپ را مجبور کرده است که برای نجات صنعت مذهب اینچنین به دست و پا بیفتد و مغلوب علم و دست آوردهای بشر بشود. در نقد ترهات مندرج در انجیل و تورات و قرآن و واهی بودن داستانهای مذهبی و در ضرورت بازبینی این ترهات به حرف بیاید.

پاپ فرانسیسکو نه کمونیست است و نه کافر. او نماینده تمام و کمال کلیسای کاتولیک است که برای نجات دستگاه مذهب حاضر است با کمونیسم، علم، انسانیت و ... آشتی کند.

پاپ تنها نیست؛ در کنار او و بخش زیادی از کاردینال ها و کشیش ها، هراسی به مراتب عظیم تر امامان نماز جمعه ها و سران جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی عملی از تحمیل قوانین اسلامی به جامعه و طرح رشد بی مذهبی و ضدیت با مذهب در نزد نسل جوان کرده است. 

نه "پاپ کافر" و نه "آخوندهای لیبرال" قادر به نجات دستگاه مذهب و مقابله با موج وسیع مذهب گریزی نیستند. نسل جوان امروز و نسلهای آتی سیاهی و ظلمت مذاهب و خدایان را قبول نمیکنند و آثار آنرا از زندگی بشریت پاک خواهند کرد. بدون خدا و دین جهان جای بهتری برای زندگی کردن است!

 

۲۳ مارس ۲۰۱۷