حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

جمهوری اسلامی مسئول جان و سلامت زندانی سیاسی

                                                                                                 

 

اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی،  جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد، اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران، و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران که از روز دهم اردیبهشت سال جاری آغاز شده بود، با اعتصاب غذا و در زندان نگاه داشتن جعفر عظیم زاده، ادامه دارد.  

این اعتراض که از جمله در مقابل پرونده سازی های خطرناک امنیتی وزارت اطلاعات، آغاز شده بود، سرانجام با به وخامت کشیده شدن حال محمود بهشتی لنگرودی و تحت تاثیر فشارهای اعتراضی در داخل و خارج از زندان، جمهوری اسلامی را  ناچار به آزادی لنگرودی و عبدی کرد.  

در حبس نگاه داشتن جعفر عظیم زاده، و عدم پاسخگویی به مطالبه برحق او و همه گروگانهایی که در اسارت جمهوری اسلامی هستند٬ تنها و تنها برای ارعاب، ساکت و خفه نگاه داشتن پایین، است. تعرض به هر صدای اعتراضی، بخصوص متشکل و متحد، گرو گرفتن جان و سلامت زندانی سیاسی، نه برای امنیت جامعه که تنها و تنها برای حفظ امنیت خود در مقابل تعرض کارگر حق طلب، دختر و پسر آزادیخواه و برابری طلب، کمونیست و سوسیالیست، معلم و دانشجویی است که بیش از این به بی حقوقی، تحقیر، آپارتاید جنسی، و بهره کشی افسار گسیخته از کارگر، رضایت نمی دهد و نداده است.  

باید در مقابل این ارعاب و گروکشی از جان و سلامت زندانیان سیاسی و از جمله گرو گرفتن جان و سلامت جعفر عظیم زاده، در مقابل تعرض دستگاه امنیتی٬ دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات و دفتر رئیس جمهور و بیت رهبری، ایستاد.  

جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان و سلامت جعفر عظیم زاده است و باید برای هر صدمه جسمی و روحی که همه اعتصاب غذا کنندگان، همه زندانیان، و همه زندانیان سیاسی و مدنی، که در زمان در اسارت بودن متحمل میشوند، پاسخگو باشد.  

باید به همه مراجع بین المللی، افکار عمومی در ایران  و در خارج کشور، و بعلاوه به قدرت طبقه کارگر برای اعمال قدرت در مقابل این تعرض، رجوع کرد. 

 

 

 مرگ بر جمهوری اسلامی ایران

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

دوم خرداد ٩٥- ٢٢ مه ٢٠١٦