ادامه  مطالب تا اکتبر سال ۲۰۰۵

 ايران دو آينده، دو وضعيت  يک هشدار
ثريا شهابي

دور جديد بحران "اتمي"
ايرج فرزاد

موج جديد ارعاب، و سرکوب زنان را بايد درهم شکست!
اعظم کم گويان

ضميمه اکتبر ۵۶
)به مناسبت  سالگرد تشکيل حزب حکمتيست)

پيشرويها و مصافهاى ما  )به مناسبت  سالگرد تشکيل حزب حکمتيست)
اعظم کم گويان

 

خاتمي و احمدي نژاد، دو ستون حکومت  اسلامي در حاشيه سفر احمدي نژاد به نيويورک
ثريا شهابي
 

سرمايه، خود يک سلاح کشتار جمعى کارگران است!
مهرنوش موسوى

 

حقايق عراق و "چشمان باز شده" داريوش همايون!
عبدالله شريفي

به مناسبت  سالگرد تشکيل حزب حکمتيست
از گفتگوي تلويزيون پرتو با کورش مدرسي

انقلاب ايران و وظايف کمونيست ها
کورش مدرسي

سفر احمدي نژاد به نيويورک  و پيام اسلام سياسي براي جهانيان
ايرج فرزاد

جنگ تروريستها در دنياى پس از ١١ سپتامبر
مهرنوش موسوى

سناريوي خونين عراق و "قانون اساسي" باندهاي حاکم!
در حاشيه سفر طالباني به آمريکا
فاتح شيخ

رويا طلوعي  و ساير  دستگير شدگان اعتصاب ۱۶ مرداد کردستان بايد آزاد شوند
سعيد کرامت

کمپين جهاني براي آزادي برهان دبوارگر
محمود قزويني

نشريه حکمت شماره ٢
روي اينترنت به شکل pdf وhtml قابل دسترس است

برهان ديوارگر آزاد شد!

به همه کساني که در کمپين براي آزادي برهان ديوارگر شرکت کردند
 و سهم برعهده گرفتند
کورش مدرسي
 

حضور رهبران کمونيست و پيام مردم کردستان
عبداله دارابي

متن سخنراني کورش مدرسي
در کنقرانس اول سازمان جوانان حکمنيست

 

پس کي اين جنگ به آخر ميرسد؟
چهار سال پس از ۱۱ سپتامبر، بشريت همچنان قرباني است!
فاتح شيخ

 

کاترينا و  دنياي نابرابريها
جمال کمانگر


کابينه قاتلين حرفه اي
ايرج فرزاد

معماران سناريوي  سياه و جنگ قدرت قانون اساسي عراق
گفتگو با فاتح شيخ

 

رفقاي عزيز عبدالله دارابي ، مجيد حسيني ، کمال مَـَربزان ، خالد علي پناه،
سردار نِـگِـلي و يدي کريمي
رفقاي عزيز گارد آزادي
کورش مدرسي
دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري - حکمتيستگارد آزادي ، پيام آور آزادي و برابري
رحمان حسين زاده

 

تخليه غزه: آغاز پايان اشغال فلسطين يا پايان عقب نشيني شارون ؟
فاتح شيخ

شهريور ٦٧ آشويتس اسلام سياسى
اعظم کم گويان

 

هنوز جاي هزاران فعال کارگري و مدافع حقوق انسان در اين کمپين خالي است
گفتگو با خالد حاج محمدي

 

فرود آرام پرچم نوعي "انقلاب" 
ايرج فرزاد

دستاوردهاي اعتصاب قدرتمند مردم کردستان عليه جمهوري اسلامي
مواضع و صف بندي احزاب سياسي

(قسمت اول)          (قسمت دوم)      (قسمت سوم)

 رحمان حسين زاده

پايان دادن به تروريسم! کدام پاسخ؟
(قسمت اول)                 (قسمت دوم)

فاتح شيخ
 

خود را يكي از اصليترين سازمانهاي مطرح در سياست ايران مي بينيم
گفتگو با بهرام مدرسي

 

سخنراني کورش مدرسي در کنفرانس اول سازمان جوانان حکمتيست

( صدا )  ( داونلود)

دست مذهب از زندگى مردم کوتاه!
كورش مدرسي

اعتراض سازمان آزادي زن عراق به پيشنويس در دست تدوين قانون اساسي عراق
سازمان آزادي زن عراق

اعتصاب سراسرى مردم در كردستان شروع كار است!
مردم انقلابى شهرهاى كردستان!
اعتصاب عمومى شما مشت محكمى بر دهان جمهورى اسلامى كوبيد!
كورش مدرسي دبير كميته مركزى حزب كمونيست كارگرى . حكمتيست

به امنستى انترناشنال  و سازمانها و نهادهاى بين المللى مدافع حقوق انسان
رحمان حسين زاده رئيس هيئت دبيران
حزب کمونيست کارگرى حکمتيست

 

شادباش و درود به مردم انقلابي کردستان:
 با اتحاد خود، ماشه تعرض نهايي به جمهوري اسلامي را کشيديد!
فاتح شيخ- رئيس دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري- حکمتيست

آخرين خبرها و اطلاعيه هاى رسيده در رابطه با اعتصاب عمومى
 در شهرهاى کردستان


يكشنبه ١۶ مرداد شهرهاى كردستان اعتصاب عمومى است!
كردستان سنگر آزادى و برابرى است!
همه دستگير شدگان بايد فورا آزاد شوند!
نيروهاى نظامى و انتظامى جمهورى اسلامى بايد از شهرها بيرون بروند!
كورش مدرسي دبير كميته مركزى حزب كمونيست كارگرى . حكمتيست

ضامن پيروزي مردم در کردستان چيست؟
گفتگو با خالد حاج محمدي

به مردم سنندج, به مردم شهرهاي کردستان
روز يکشنبه ۱۶ مرداد، متحد و همبسته در برابر رژيم جنايتکاران اسلامي
ايرج فرزاد

به مردم انقلابي کردستان:
با اعتصاب عمومي يکشنبه متحدانه عليه جمهوري اسلامي بپا خيزيد!
فاتح شيخ- رئيس دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري- حکمتيست

 

در اعتصاب عمومي روز يکشنبه ١٦ مرداد شرکت کنيد!
خالد حاج محمدي

يکشنبه ۱۶ مرداد روز اعتصاب عمومي و يکپارچه عليه جمهوري اسلامي است!
مجيد حسيني

 

پيام حسين مرادبيگي (حمه سور) به مردم کردستان

براي دفاع از مردم و جوانان در شهرهاي كردستان اقدام كنيد!
بهرام مدرسي

 

جمهورى اسلامى و مخمصه حجاب
اعظم کم گويان

گريز اپوزيسيون راست از واقعيت
ايرج فرزاد

قوانين اسلامي سناريويي  سياهتر براى زنان در عراق
اعظم کم گويان

گنجي زنداني يا گنجي آلترناتيو؟
مصاحبه نشريه اکتبر با ايرج فرزاد

گنجي قهرمان و حکمتيست هاي مشکوک!
محمد فتاحي

 

 

بازندگان کنفرانس برلين، بازندگان امروز
عجله نکنيد، جواب همان است که در کنفرانس برلين داديم
آذر مدرسي

 

دستگيرشدگان شهر مهاباد بايد فورا آزاد شوند!
حسين مرادبيگي(حمه سور)

پراگماتيسم  امريکا و غرب در دوران پس از "انتخاب " احمدي نژاد
ايرج فرزاد
 

اسلام و اسلام سياسي در غرب و در خاور ميانه
 (بخش اول)                     
 (بخش  دوم)

گفتگوي راديو پرتو با اعظم کم گويان

گنجي قهرمان يک جنبش شکست خورده است
مهرنوش موسوي

گزارشاتي از تظاهراتهاى ١٨ تير

نگاهي به اجلاس گروه ٨ و كنسرت لايو ٨
عبدالله شريفى
 

مردم بيگناه قرباني توحش تروريسم اسلامي
در باره انفجارات اخير در لندن
 

١٨ تير ، جنبش سرنگوني ، پلاتفرم  و رهبري سياسي
رحمان حسين زاده

آخرين ميخها بر تابوت يک گرايش منحط
ايرج فرزاد

پيام بهرام مدرسى دبير سازمان جوانان کمونيست- حكمتيست
 به مناسبت سالگرد ١٨ تير

 

روند سرنگوني جمهوري اسلامي و صفبنديهاي جديد
گفتگو با فاتح شيخ

"اقتصاد" يا "توسعه سياسى" کدام مال خر است؟!
منصور حکمت

ايران بعد از انتخابات. جمهوري اسلامي: آخرين خندق
کورش مدرسي

انتخابات بي انتخابات. انتخابات بعد از جمهوري اسلامي!
کورش مدرسي

به مناسبت اعتراضات کوبنده عليه "انتخابات" جمهوري اسلامي در سوئد
رحمان حسين زاده

به تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري عراق

ناسيوناليسم پشت سر يک فاشيست اسلامي. اي ايران، اي مرز پرگهر!
ايرج فرزاد

جانيان به جان هم افتاده اند. همه بساطشان را بايد جمع کنيم!
فاتح شيخ

رفقاي تشکيلات خارج کشور
رفيق نسان نودينيان دبير تشکيلات خارج کشور
کورش مدرسي

در رابطه با آخرين دُرفشاني هاي رهبري جديد حزب کمونيست کارگري
کورش مدرسي

انفجارات تهران و اهواز در خدمت جمهورى اسلامى است
كورش مدرسي

پيروزى در گرو چيست؟
اعظم کم گويان

 

عليه مضحکه انتخابات رژيم، در دفاع از انسانيت!
خالد حاج محمدي

دادگاه لازم نيست، درجا بکشيد!

حسين مردابيگي(حمه سور)

فوتبال، پيروزي ايران؛ شکست انسانيت  و اعتراض مردم
از مصاحبه تلويزيون پرتو با کورش مدرسي

مصاحبه  با منصور حکمت در مورد جنبش دانشجوئي، جوانان

نگاهي کوتاه به  تظاهرات بزرگ مردم در سنندج
آرش ديبا 

كمونيست ٤٢
(ويژه منشور سرنگوني جمهوري اسلامي و" انتخابات")
 

صورت مساله رژيم است. انتخاب بعد از جمهوري اسلامي

گفتگو تلويزيون پرتو با کورش مدرسي

کدام انتخاب؟انتخاب مردم درهم شکستن سلام سياسى است
اعظم کم گويان

 

جنگ داخلي در عراق! واقعيتي روزمره عليه زندگي و امنيت مردم
فاتح شيخ

 

جنبش کارگري، دورنما و وظايف
مظفر محمدي

انتخاب مردم به گور سپردن جمهوري اسلامي است
 انتخابات بعد از جمهوري اسلامي

مجيد حسيني

 

"انتخابات" و خواستهاي دانشجويان

گفتگو با بهرام مدرسي دبير سازمان جوانان حکمتيست

 

انتخاب مردم: سرنگوني جمهوري اسلامي  تحريم کافي نيست،
اعتراض را سازمان دهيم
 رحمان حسين زاده

 

رفسنجاني و"فاجعه" ورود به صحنه انتخابات
ايرج فرزاد

جنبش کارگري، دورنما و وظايف
مظفر محمدي

برنامه تلويزيوني پرتو روزانه شد کمک کنيم اين برنامه ادامه و گسترش يابد

فاتح شيخ

تلويزيوني در خدمت تحقق آمال و آرزوهاي مردم
گفتگو با آذر مدرسي مدير تلويزيون پرتو

آغاز برنامه هاي روزانه تلويزيون پرتو از ٢٥ ارديبهشت

 

مصاحبه كمونيست با ريبوار احمد ليدر حزب كمونيست كارگرى عراق
در باره کنگره سوم اين حزب


 

نجات جامعه عراق به اراده وتصميمات اين کنگره گره خورده است
سخنراني رحمان حسين زاده در کنگره سوم حزب کمونيست کارگري عراق

اين کنگره مظهر بلندپروازي ميليونها انسان آزاديخواه در جامعه عراق است
پيام فاتح شيخ به  ريبوار احمد ليدر حزب کمونيست کارگري عراق

 

قطعنامه در مورد تشکيل " دولت موقت" در عراق

سازمان جوان کمونيست و جنش ما  کمونيسم کارگرى جنبشى با ابعاد گوناگون
مصاحبه با کورش مدرسى

مصاحبه كمونيست با ريبوار احمد ليدر حزب كمونيست كارگرى عراق
در باره کنگره سوم اين حزب


 

نجات جامعه عراق به اراده وتصميمات اين کنگره گره خورده است
سخنراني رحمان حسين زاده در کنگره سوم حزب کمونيست کارگري عراق

 

اين کنگره مظهر بلندپروازي ميليونها انسان آزاديخواه در جامعه عراق است
پيام فاتح شيخ به  ريبوار احمد ليدر حزب کمونيست کارگري عراق


 

قطعنامه در مورد تشکيل " دولت موقت" در عراق

 

سازمان جوان کمونيست و جنش ما  کمونيسم کارگرى جنبشى با ابعاد گوناگون
مصاحبه با کورش مدرسى

دايره بسته ميشود! محتواي سياسي بيانيه رفسنجاني
فاتح شيخ

 

به کارگران! فعالين کارگري و سوسياليست!
کورش مدرسي

 

اول مه ٨٤  تحولي شکوهمند  جلوه اي از  ابراز وجود طبقه کارگر!
 مظفر محمدي

 

درخشش راديکاليسم و سوسياليسم در اول مه امسال (نگاهي ويژه به اول مه در عراق و فلسطين)
فاتح شيخ

بساط "انتخابات" را روي سرشان خراب کنيد!  
حسين مرادبيگي(حمه سور)

 

اول مه روز اتحاد، روز اعلام جرم طبقه کارگر عليه سرمايه داري!
کورش مدرسي

ادعانامه جهان متمدن عليه سنگسار آمينه در افغانستان!
مهرنوش موسوى
 

 

قرارداد موقت کار، مصاف بزرگ طبقه کارگر
اسد گلچيني

 

بساط انتخاباتشان را جمع کنيد. انتخابات بعد از قيام
آذر مدرسي

هفته منصور حکمت . در بزرگداشت دست آوردهاى يک زندگى پربار  
 کورش مدرسى

 

تنها راه کوتاه کردن دست قوم پرستان از سر مردم
سرنگوني جمهوري اسلامي است
گفتگو با كورش مدرسى
در مورد رويدادهاي اخير در خوزستان

"مام جلال" گيت يک سئوال از  رهبري کومه له
چرا به ابراهيم جعفري پيام تبريک نميدهيد؟
رحمان حسين زاده

بر قله کوهي از تناقضات!  اوضاع عراق و رياست جمهوري جلال طالباني
فاتح شيخ

 

همراه با تمام بشريت متمدن چشم اميد ما به شماست
پيام
كورش مدرسى  به کنگره سوم حزب کمونيست کارگري عراق

جشن سناريوها، جشن خودفريبي ها و رئيس جمهور شدن جلال طالباني
ايرج فرزاد

 

بسوي وسيعترين جشنها و اجتماعات در اول مه١٣٨٤
مصاحبه راديو پرتو با رحمان حسين زاده

 

منشور سرنگونى جمهورى اسلامى و مصافهاى پيشاروى حزب
گفتگو با فاتح شيخ

 

نشستن روي بمب خطا است
در رابطه با انتخاب جلال طالباني
به رياست جمهوري عراق
مصاحبه نشريه کمونيست با کورش مدرسي


 

نوشته ها و تفاسيري در مورد انتخاب جلال طالباني براي رياست جمهوري عراق
تشکيلات کردستان حزب کمونيست کارگري حکمتيست

 

نه ! اين جشن ما نيست! در آن شرکت نکنيد! کسي که باد ميکارد توفان درو خواهد کرد!
کورش مدرسي

 

 

در تدراک اول ماه مه ٨٤ ، زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران
اسد گلچيني

 

چهار سال بعد از کنفرانس برلين
آذر مدرسي 

 

به مناسبت سالگرد کنقرانس برلين
"درسهاي بديهي برلين" نوشته منصورحکمت

 

گامهاي بعدي در مورد  کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري
مصاحبه راديو پرتو با رحمان حسين زاده


 

با کانديد زن يا کانديد مرد، انتخابات بى انتخابات رژيم بايد سرنگون شود
مهرنوش موسوى

حق حيات "ترىشايو" و ادعانامه سوسياليستى  عليه جهان بى روح
مهرنوش موسوى


کنگره آزادي عراق تشکيل شد
بيانيه تشکيل کنگره آزادى عراق
منشور کنگره آزادى عراق
مبانى سازمانى   طرح موقت


انتخابات، مردم و حزب حكمتيست
ثريا شهابى

در مرحله تدارک نگاهى به اوضاع سياسي ايران
ايرج فرزاد

از مبارزه دانشجويان بصره عليه توحش اسلاميون حمايت کنيدکار قراردادى موقت بايد لغو گردد!
مظفر محمدى

 

لبنان: بن بست سياسي، نسبيت سياسي

کمپينى موفق بمناسبت ٨ مارس براي گسترش جنبش برابرى طلبى زنان

جدال بر سر ٨ مارس امسال
مهرنوش موسوى

 

چهارشنبه سوري و نوروزجشن و شادي ، زنده باد زندگي
(مصاحبه راديو پرتو  با رحمان حسين زاده)

 

انتخابات رياست جمهوري، اپوزيسيون راست و مردم
آذر مدرسي

 

در لبنان چه ميگذرد؟
فاتح شيخ


 

پيرامون فعاليت حزب در خارج کشور
قسمت اول
چپ سنتى و تحزب سياسى اجتماعى در خارج کشور
کورش مدرسى

پيام ٨ مارس امسال
رحمان حسين زاده

همسرنوشتى جنبش ما ينار محمد در بغداد، ينار محمد در سنندج
رحمان حسين زاده

 

نوروزتان پيروز!
پيام كورش مدرسى، ليدر حزب حكمتيست
 درباره فرا رسيدن سال جديد

٨ مارس، يک صف آرايي  اجتماعي ديگر
مظفر محمدي
 

آزادى زن، مرگ جمهورى اسلامى است!
۸ مارس روز "نه" ديگرى به جمهورى اسلامى است!
پيام کورش مدرسي به مناسبت ٨ مارس

 

پاسخ به يک" سوال"
مردم قيام کننده و ميليشياي مسلح مردم منشا خشونت اند يا بقاياي مسلح اسلام سياسي و باندهاي مسلح آن؟
در دفاع از منشور سرنگوني
مصوب
حزب کمونيست کارگري حکمتيست
ايرج فرزاد

طبقه کارگر، سناريوى سياه و
کمونيسم کارگرى در عراق
گفتگو با فلاح علوان رئيس "فدراسيون شوراها و اتحاديه هاى کارگرى عراق" و مشاور کميته مرکزى
حزب کمونيست کارگرى عراق

 

اين بار قوم تراشى
در حاشيه اطلاعيه  حزب دمکرات
حسين مرادبيگى

 

تحرک کارگري براي آزادي ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري  گامي مثبت، اما ناکافي!
مظفر محمدي

 

سناريوي سياه، آينده عراق و مصافهاي کمونيسم کارگري
گفتگو با ريبوار احمد ليدر حزب کمونيست کارگري عراق

 

در باره افزايش دستمزدها
مصاحبه راديو پرتو با  مظفر محمدي

 

در٨ مارس قدرت جنبش آزاديخواهى و برابرى طلبى را به صحنه بکشانيم
گفتگو با رحمان حسين زاد
ه

 

مبرميت اتحاد و تشکل يابي حول منشور و
بيانيه هاي حزب کمونيست کارگري حکمتيست
ايرج فرزاد

به يورش رزيم به معيشت کارگران بايد خاتمه داد!
حسين مرادبيگى

٨ مارس روز برپايى پرچم آزادى و برابرى
گفتگو با مهرنوش موسوى

 

تهديد نظامى آمريکا را بايد قاطعانه محکوم کرد و فعالانه عليه آن ايستاد
بيانيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست

 

چند قرار مصوب دفتر سياسي
حزب کمونيست کارگري - حکمتيست

 

متمم اصول سازمانى حزب
و
متمم طرح آرايش رهبرى حزب
کورش مدرسى

 

طرح سازماندهى ارگانهاى رهبرى حزب
مصوب کنفرانس اول کادرها
۲۰ شهريور ۱۳۸۳
۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴

 

اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى حکمتيست
مصوب کنفرانس اول کادرها
 
۲۰ شهريور ۱۳۸۳
۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴

 

يک سرخط، يک سر مشق
نتايج " انتخابات" عراق
ايرج فرزاد

جامعه ايران در منگنه دو اردوى تروريسم جهانى
هر عمليات نظامى آمريکا به عمر جمهورى اسلامى اضافه ميکند
.
تنها راه نجات قيام مردم عليه جمهورى اسلامى است
.
مصاحبه راديو پرتو با کورش مدرسى
در مورد سخنرانى سالانه جرج بوش

 

توافقات شرم الشيخ
در محاصره موانع مهم و اساسى

مصاحبه با فاتح شيخ رئيس دفتر سياسى


 

انتخاباتى که عراق را گسيخته تر کرد
فاتح شيخ

 

حذف بند ٣ از "بيانيه حقوق جهانشمول انسان"
 

جنبش توده اى عليه  گسيختگى زندگى مدنى در عراق :ضرورت ايجاد يک سازمان توده اى
كورش مدرسى

 

سياست تهديد جمهورى اسلامى توسط امريكا؛ سخنرانى جرج بوش
گفتگو با كورش مدرسى
 

عکس آقا در ماه واشنگتن!
مهرنوش موسوى

 

٨ مارس روز جنبش برابرى طلبى زنان
خالد حاج محمدى

 

از لهجه گيت تا تاريخ گيت
(در حاشيه ديالوگ متقابل حميد تقوايى و مصطفى صابر)
رحمان حسين زاده

 

اطلاعيه برگزاري سمينار کميته مرکزي و نشست دفتر سياسي
حزب کمونيست کارگري ايران - حکمتيست

 

در اعتراض با رفتاري که با انجمن مارکس شد
خسرو داور از مسوليت سايت منصور حکمت کناره گيري کرد
مضحکه انتخاباتى ديگرى در جمهورى اسلامى
 ايرج فرزاد

انجمن مارکس لندن را نميشود جعل کرد
انجمن مارکس حکمت
( لندن)
 کورش مدرسى
 

٨ مارس روز آزادى و برابرى
گفتگو با مظفر محمدى مجادلات اقتصادي در جمهوري اسلامي
فشرده اي از مصاحبه راديو پرتو با ايرج فرزاد
رفراندم نسخه "عراقيزه" کردن ايران
 تنها راه مانعت از پاشيدن زندگى مدنى قيام
مردم عليه اسلام سياسى است

مصاحبه با کورش مدرسي

 

بررسى جنبه هايى از فستيوال آدم برفى
حسين مرادبيگىبه درك كه ميميرند!
مصطفي اسدپور

حكمت نشريه اى تئوريک - سياسى
 از حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست
 منتشر شد

درباره نشريه حکمت
کورش مدرسي

 

هشت مارس سنگرى در تحقق آزادى زن و آزادى جامعه
اعظم کم گوياناعتصاب كارگران نساجى سنندج
پيروزيها، نگرانيها و درسها

مظفر محمدى


جمهوري اسلامى عقب نشست
پرونده ليلا مافى را مورد تجديد نظر خواهد گرفت.
اطلاع وزير امور خارجه دانمارک به ناهيد رياضى دندان دارد گاز ميگيرد- هنوز!
مصطفي اسدپور

رفراندم نسخه "عراقيزه" کردن ايران
 تنها راه مانعت از پاشيدن زندگى مدنى قيام
مردم عليه اسلام سياسى است

مصاحبه با کورش مدرسي
 

درسهاي يک اعتصاب
مظفر محمدى


قهر خشن و آگاهانه سرمايه مقصر  است
درباره زلزله در اقيانوس هند
اعظم کم گويان

 

قهر کور طبيعت، فجايع نقشه مند يک نظام ضدانسانى. در باره زلزله اخير اقيانوس هند
ايرج فرزاد

 

دبيرخانه حزب کمونيست کارگرى حکمتيست
تغيير آدرس تماس با کورش مدرسى

 

اول کودکان
بيانيه جهانشمول حقوق کودک

 

يکبار ديگر "مذاکره" يا جاسوسى
در حاشيه "گفتگوى خوانندگان ديمانه با
عبدالله مهتدى"

مجيد حسيني

 


تحزب کمونيسم کارگرى ، تحزب حکمتيستى
(به مناسبت سالگرد تاسيس حزب کمونيست کارگرى ايران)    
(بخش اول)
رحمان حسين زادهبه مناسبت سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگري ايران
مظفر محمدي

 

يکبار ديگر "مذاکره" يا جاسوسى
در حاشيه "گفتگوى خوانندگان ديمانه با
عبدالله مهتدى"

مجيد حسينيتحزب کمونيسم کارگرى ، تحزب حکمتيستى
(به مناسبت سالگرد تاسيس حزب کمونيست کارگرى ايران)    
(بخش اول)
رحمان حسين زادهبه مناسبت سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگري ايران
مظفر محمدي


ايران - تريبون شروٍع بكار كرد

مصاحبه با صلاح ايراندوست
مصاحبه با محمود قزويني

آدرس تماس اي ميل با دبيرخانه حزب به قرار زير تغيير يافته است:
 mail@hekmatist.com

خواهشمنديم از اين تاريخ با اين آدرس با دبيرخانه حزب تماس بگيريد
 

تراژدى بم  ادعا نامه جامعه انسانى را عليه مسببين زمينى اين فجايع برجسته ميکند.
(مصاحبه راديو پرتو با رحمان حسين زاده)

سبک کار و روشهاى فعاليت ما در خارج کشور
گفتگو با نسان نودينيان
دبير تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ـــ حکمتيست

 در باره بحران کومه له و تحرک
 
ناسيوناليسم کرد در شکلى ديگر

گفتگو با مجيد حسينى

"مذاکره" يا جاسوسى؟
درافشاى يک کانون توطئه عليه مردم

در کردستان ايران
مجيد حسينى

پديده کارتون خوابى و بى خانمانى در
 جمهورى اسلامى

ايرج فرزاد

تفاوتهاى ما از زبان يک دوست سابق
ايرج فرزاد

دبير کميته تشکيلات کل کشور حزب کمونيست کارگري ايران- حکمتيست
 پيام مظفر محمدى

به پلنوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق

اين کفن  برازنده شما است ٬ نه کارگران!
مظفر محمدي

تعرض جديد جمهوري اسلامي به معيشت
 کارگران
کار قراردادى و مبارزه کارگران
مظفر محمدى


اطلاعيه حزب کمونيست کارگرى‌- حکمتيست
 ١٦آذر روز شعار
زنده باد آزادى و برابرى


گوشه هايي از اخبار و فعاليتهاي حزب کمونيست کارگري عراق
رفراندم پوچ است!
بهرام مدرسي


يك انتخابات، يك قتل، چند بمب
 و تعدادى فتوا
مردم آمريكا انتخابي نداشتند

كورش مدرسى


حساب مردم از سناريوى رهبرى
حزب دمکرات جدا است!
مظفر محمدي

 

نبايد اين حرکات ضد انسانى را تحمل کرد!
پيامى کوتاه خطاب به مردم انقلابى شهر سنندج!

خطاب به مردم سنندج!
مظفر محمدى

در مورد مرگ ياسر عرفات

عراقيزه کردن ايران؟ نه! هرگز!
ايرج فرزاد


اين پرچم كهنه است!
بهرام مدرسي
 


حکومت اسلامي بايد برود!
"فراخوان ملي برگزاري رفراندم" ، سناريو عراقيزه کردن ايران
ثريا شهابي


مصاحبه با اسد گلچينى
سردبير نشريه سازمانده کمونيست؛


کميته حمايت از کارگران اعتصابي
پايان دومين اعتصاب موفقيت آميز در نساجي کردستان

کميته سقز حزب کمونيست کارگرى ايران‌-‌حکمتيست
حمايت کارگران سقز از کارگران اعتصابى
 نساجى سنندج

 

پايان دومين اعتصاب موفقيت آميز در نساجي کردستان
 

کارگران نساجي سنندج اعتصاب کردند

اطلاعيه  کميته هماهنگي اعتصاب کارخانه نساجي کردستان شهر سنندجکارگران خبازيهاى سنندج اعتصاب ميکنند
اطلاعيه کميته سنندج حزب کمونيست کارگرى ايران-حکمتيستاز پيام تبريک به بوش تا دست در دست فاشيسم! در حاشيه پيام مشترک حزب دمکرات و حزب پان ايرانيست.
حسين مرادبيگى(حمه سور)

 

در حاشيه اظهارات دو "نويسنده" کومه له

به كمپين  لغو محاكمه كارگران در
 سقز بپيونديد!
ادامه مطالب در مورد كارگران سقز

 

١٦ آذر پارسال، ١٦ آذر امسال
 رحمان حسين زاده

پيام اولين کنفرانس اعضا تشکيلات سوئد حزب کمونيست کارگرى ايران-حکمتيست
به تشکيلات سوئد حزب کمونيست کارگرى عراق

 

زنده باد انقلاب اكتبر

فالوچه تاوان پيروزي بوش را ميدهد
آذر مدرسى

 گوشه هايي از فعاليتهاي حزب کمونيست کارگري عراق

كومه له ناسيوناليست يا كومه له كمونيست
رحمان حسين زاده 
 

مقابل  تحرک راسيستهاي هلند بايد ايستاد
بمب گذاري در مدارس اسلامي به بهانه
 مبارزه با تروريسم اسلامي

مصاحبه راديو فردا با ناهيد رياضى

"کمپين آزادى ژيلا و بختيار ايزدى"
سخنى با مردم آگاه در کردستان

مجيد حسينى


کمپين مريم افراسيابپور بر عليه تعرض
به سازمانهاي غيردولتي ( ان جى او ها) و
 فعالين حقوق زن
!


کارگران نساجى کردستان به اعتصاب خود پايان دادند!
ادامه مطالب در مورد نساجى كردستان


"تئو وان گوگ" منتقد و فيلم ساز هلندى قرباني تروريسم اسلامي!
 

مصاحبه راديو فردا با صالح سردارى
درباره 
 ژيلا و بختيار ايزدى

وضعيت بهداشتى و روحى ژيلا و بختيار
ايزدى بسيار وخيم است
!

ناهيد رياضى


گوشه هائى از فعاليتهاي حزب
کمونيست کارگري عراق

تهيه و تنظيم : علي عبدالى


اطلاعيه پاياني نشست دفتر سياسي
حزب کمونيست کارگري ايران - حکمتيست


براي يک انقلاب اکتبر در ايران
به مناسبت سالروز انقلاب اکتبر

محمود قزوينى
.
مصاحبه ضيا اتاباى با ناهيد رياضى

مصاحبه هما احسان با ناهيد رياضى

مصاحبه صداى ايران با مهرنوش موسوى
جنبش عليه مجازات اعدام را راه بيندازيم!
 

در نيمه راه نجات کامل سه انسان
به کوشندگان نجات جان ژيلا و بختيار ايزدى و فرزندشان


مصاحبه با سمير عادل عضو دفتر سياسي
 حزب کمونيست کارگري عراق


از فعاليتهاي حزب کمونيست کارگري عراق

قتل فيلمساز هلندي توسط جريانات
اسلامي محکوم است

سازمان جوانان كمونيست  - حكمتيست

"کميته تشکيلات کل کشورحزب کمونست
 کارگري ايران- حکمتيست" تشکيل شد

 

بازهم متوسل شدن سران رژيم اسلامى به دروغگويى
كميته مريوان
 

کار قراردادي موقت يک بردگي عريان است!


مصاحبه با بهرام مدرسى دبير  سازمان جوانان کمونيست  - حكمتيست

صفحه ويژه تجمعات روز جهانى كودك در شهرهاى ايران

قدرت کمونيسم در کردستان اهرم مهم در
 تعيين تکليف قدرت در ابعاد سراسري است

گفتگو با حسين مرادبيگي (حمه سور)
دبير کميته کردستان حزب
متن كامل

بساط اعدام و شلاق را بايد برچيد!
رحمان حسين زاده


دستگيري گسترده  زنان در شيراز

 

اطلاعيه شماره ٩ کمپين نجات ژيلا و بختيار
 

خبري ازمحل کنفرانس مطبوعاتي  کمپين نجات ژيلا و بختيار در پارلمان اروپا
نماينده رژيم اسلامي در اتحاديه اروپا اعلام نمود که ژيلا و بختيار آزاد شدند


سه دقيقه دادگاهى! ١٥ سال حبس!
سازمان جوانان حكمتيست

گزارش تحصن پناهندگان کمپ "بودن" در شمال سوئد

پيروزي حزب کمونيست کارگري عراق و
 مردم معترض
فرماندار تبهکار شهر "شاربان" (مقداديه) فراري شد!

 

زنده باد انسانيت
مردم مبارز وآزاديخواه مريوان

كميته مريوان

به ژيلاى ١٣ ساله ٥٥ ضربه شلاق زده اند
ناهيد رياضى

زندان جاي هيچ کودکى نيست
سليمان قاسميانى

ژيلا و بختيار بايد آزاد و در امان باشند!
مصاحبه با ناهيد رياضى

تصوير ابعاد يک کمپين انسانگرا !
 مهرنوش موسوى

صداى انسانيت بيدار
رحمان حسين زاده


پرونده جنايت پاکدشت بسته نميشود

اعتصاب دهها هزار نفرى کارگران کارخانه هاى ماشين سازى اپل در آلمان


ژيلا و بختيار ايزدى بايد ٓازاد شوند
صالح سردارى


به نهادهاى بين المللى مدافع حقوق انسان
صالح سردارى دبير كميته مريوان


گامي به جلو
مجيد حسينى

ما نمى گذاريم، شما نبايد بگذاريد!
اطلاعيه صالح سردارى، عبدالله دارابى و
مجيد حسينى


هزاران نفر در مراسم بزرگداشت  سعيد دارابي شرکت کردند


مردم مريوان در بوته يک آزمايش!
مظفر محمدى


موج اعتراض و اعتصابات کارگرى جنرال موتور در اروپا
كميته خارج كشور
 

قوه قضائيه جمهورى اسلامى عقب نشست
 

اين عقب نشينى کافى نيست ژيلا و برادرش بايد فورا آزاد شوند
كميته مريوان

به کمتر از آزادى ژيلا رضايت نميدهيم!
اطلاعيه شماره دوم ناهيد رياضى
سازمان رهائى زن


از ژيلا ايزدى و برادرش بايد قاطعانه  دفاع کرد، جانيان اسلام سياسى را بايد  محاکمه کرد!
كميته مريوان

مادر سيزده ساله احتياج به حمايت دارد  نه سنگسار

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى 

حقوق کودکان تخطى ناپذير است!
پيام رحمان حسين زاده

از "حجاريان" تا "الحجاريان" از "خمينى" تا "هخا"
كورش مدرسى

اوضاع جمهورى اسلامى بحران در رهبرى جنبش سرنگونى  جمهورى اسلامى
كورش مدرسى

نامه اى به رهبر حزب چپ سوئد
سلام زيجى

مصاحبه راديو پرتو با  كورش مدرسى
در مورد اوضاع سياسى ايران

 

پس اين جنگ بر سر چه بود؟
فاتح شيخ


 تجمع پرستاران در تهران

نمايندگان  پرستاران  اولين روز تحصن  خود را شروع کردند


پيام عبدالله دارابى به معلمان مريوان

مبارزه معلمان ادامه دارد

پيام رحمان حسين زاده
 بمناسبت روز جهانى معلمدر حمايت از برهان عزتى و باقى حسنى، دو پناهجوى ايرانى در آنکارا
سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى
 

زحمتكشان افغانستانى در اعتراض  براى تحصيل كودكان؛ يك چرخش!
مصطفى اسدپورسيستم آموزشى نظام اسلامى را  در هم بشكنيد!
سازمان جوانان حكمتيستاعتراضات دانشجويان گسترش ميابد!
سازمان جوانان حكمتيست

 

پلاتفرم دور آتى فعاليت سازمان جوانان کمونيست - حکمتيست
 

برنامه عمل تشکيلات کردستان  مصوب کميته کردستان حزب
 کمونيست کارگرى ايران - حکمتيست

 

تحرک دلقکي راست و درسهاي آن براي چپ
 فاتح شيخ
 

پيام به مردم ايران
نه الله و نه اهورا؛ مليت خدا مسئله ما نيست! فريب نخوريد!

كورش مدرسى


کودکان در عراق قربانى تروريسم کور
حزب كمونيست كارگرى ايران - حكمتيست

خلاصه اى از مصاحبه راديو پرتو با  مظفر محمدى
 در رابطه
 با رويدادهاى اخير در ايراناهورا كيست؟ و چگونه بايد به او برخورد كرد؟
گفتگوى راديو پرتو با كورش مدرسى
در مورد رويدادهاى اخير سياسى در ايران

اهورا يك روند سياسى يا يك ....؟
گفتگوى راديو پرتو با فاتح شيخ


٢اکتبر اعتراض ومبارزه براى عدالت اجتماعى!
نسان نودينيان
 

به اپوزيسيون راست جواب رد بدهيد!
مصاحبه راديو پرتو با رحمان حسين زاده

جريان چيست؟

در حاشيه رويداد اخير تهران
مظفر محمدى

جلوى جنايات و نسل كشى رژيم را بگيريم!
مظفر محمدى

اين صف و تظاهرات روز جمعه متعلق به ما نيست!
پيام مهرنوش موسوى

در تظاهرات ١۰ مهر شركت نكنيد!
بهرام مدرسى

در مورد رويداد اخير تهران

مصاحبه راديو پرتو با مظفر محمدى

در تظاهرات مردم ممسنى يک نفر  کشته و دهها نفر زخمى شدند


 اکتبر تظاهرات سراسرى کارگران  در برلين!
كميته آلمان

در دفاع از عدالت اجتماعى  به پا خيزيد!

تظاهرات در حمايت از على محمدى پناهجوى ايرانى
سعيد آرمان- سام آزاد

اعتصاب غذا راه حل نيست! به مبارزه جمعى بپيونديد!
به در خواست پناهندگى على محمدى بايد رسيدگى شود!

سعيد آرمان- سام آزاد

بازداشت و ديپورت پناهندگاه را متوقف کنيد!
سعيد آرمان- سام آزاد

پيام بهرام مدرسى دبير سازمان جوانان كمونيست - حكمتيست به
دانشجويان و دانش آموزان به مناسبت اول مهر ١٣٨٣
 

قانون کار اسلامى عرصه جدال دايمى کارگران با سرمايه‌داران و دولت
مظفر محمدى

سه سال بعد از ١١ سپتامبر
مبارزه با تروريسم هنوز کار ماست
 حسين مرادبيگى

آدم ربائى در عراق
فاتح شيخ

نامه سرگشاده به رفقايم در
حزب کمونيست کارگرى عراق

ثريا شهابى

در جواب به جوابم
ريبوار احمد

از حزب کمونيست کارگرى تا
حزب کمونيست کارگرى
حکمتيست

كورش مدرسى

دنيا را بجنبانيم!
كورش مدرسى

حزب و قدرت سياسى يا استراتژى انتظار؟
فاتح شيخ

در مورد مبانى سازمانى حزب سياسى
مصوب كنفرانس اول كادرها

 

قربانى ديگر محيط  ناامن کار!

به مناسبت سالروز ١١ سپتامبر  اوج توحش در جنگ تروريستها
 

مدرسه مرگ! آخرين هديه جنبش اسلامى
مصطفى اسدپور


اعدام عاطفه دختر ١٦ ساله، جنايت اسلامى
سازمان جوانان كمونيست - حكمتيست

"کارگر افغانى بيشتر از کارگر ايرانى نان ميخورد"

  

معرفى بيانيه حقوق جهانشمول انسان در کنگره چهارم
كورش مدرسى
 

 

درباره بيانيه حقوق جهانشمول انسان
مصاحبه با كورش مدرسى

 

 

 

يک تفاوت اساسى کمونيسم کارگرى با چپ سنتى
محمود قزوينى

 

فدراليسم؛ نسخه تباهى جامعه
رحمان حسين زاده

اول مه، يک پرده واقعى نمايش موانع و محدوديتهاي جنبش کارگري
مظفر محمدى

اول مه، دو قطعنامه دو گرايش در جنبش کارگرى ايران
كورش مدرسى

ملاحظاتى در مورد " قطعنامه مراسم روز جهانى کارگر"
كورش مدرسى