حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

 

 

 

هشدار شورای امنیت و گسیختن افسار ارتجاع منطقه!

 

  

امروز شورای امنیت سازمان ملل مخالفت خود را، با همه پرسی چند روز آینده، ٢٥ سپتامبر، در کردستان عراق و احتمال جدایی آن اعلام کرد. پیشتر هم ترکیه و ایران همراه عراق پیمان نامه مشترکی برای جلوگیری از برگزاری این رفراندم با چاشنی غلیظی از ارعاب و تهدیدات نظامی  را امضا کردند.  مخالفت شورای امنیت با این همه پرسی در لحظه صفر، بیش از هرچیز به منظور ترساندن، ارعاب، و عقب راندن مردم در کردستان عراق است. 

به این ترتیب و با مخالفت شورای امنیت سازمان ملل،  سوت ناامنی بیشتر و حمله رسمی به مردم کردستان عراق، توسط شورای امنیت سازمان ملل زده شد! به این ترتیب افسار دولت عبادی، حشدالشعبی و همه دستجات نظامی و شبه نظامی وابسته به ایران، ترکیه و...، برای "نشاندن مردم کردستان عراق برسرجایشان"، توسط شورای امنیت سازمان ملل، رسما رها شد!

بهانه، جلوگیری از شکاف در "یکپارچگی" عراق است! جغرافیایی که همه دستجات تروریست و مافیای قدرت در منطقه و در عرصه بین المللی "صاحب" آن هستند جز مردم، ساکنین، کارکنان، کارگران و زحمتکشان آن!  جغرافیایی که از ایران و ترکیه و قطر و عربستان و اسرائیل تا آمریکا و متحدین آن در شورای امنیت، هریک به فراخور روز،  در این حیاط خلوت مشترک، از طریق احزاب ناسیونالیست کرد و دستجات قومی و مذهبی، مشغول اعمال حاکمیت اند! همه در این جغرافیا "صاحب حق و تصمیم گیری" اند!

بازی با کارت "کرد"، یارگیری از احزاب ناسیونالیست، قومی و مذهبی، شیعه و سنتی و کرد، و تقسیم حوزه های نفوذ، امروز اساسا در خدمت ایران و فردا در خدمت آمریکا یا  ترکیه یا عربستان، تمام "جذابیت" حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق برای ایران و ترکیه و شورای امنیت سازمان ملل است! این بشکه باروت تعفن قومی و مذهبی، سرمایه سیاسی برای ارتجاع بین المللی، منطقه ای و محلی است! نمی خواهند آن را از دست بدهند!

دفاع از "تمامیت ارضی" عراق و "یکپارچگی" آن، دفاع از حفظ باطلاق انشقاق قومی و دفاع از  منجلابی است که برای ارتجاع بین المللی و منطقه ای سودهای سیاسی و اقتصادی سرشاری دارد!  منجلابی، که در آن احزاب و سازمانها و باند ها و دستجات در قدرت،  چه در عراق و چه در اقلیم کردستان، هر روز با استفاده از مصائب مردم محروم این جغرافیا، پشت به یکی از نیروهای ارتجاع بین المللی و محلی ، وسیله و ابزار تسویه حساب های نیروهای خارج از عراق هستند.

مصایب مردم کردستان عراق، که عمری دستمایه سوء استفاده و باند بازی و معامله و بده بستان احزاب ناسیونالیست دیروز در اپوزیسیون و امروز حاکم بود، قرار است دهه ها و دهه های دیگری همچنان دستمایه رقابت ها و تقابل های دولت های مرتجع منطقه ای، ایران و ترکیه و عربستان بماند! این تمام محتوای "حفظ تمامیت ارضی" عراق و دفاع از "یکپارچگی" آن است. از پیش معلوم بود که سازمان ملل و بورژوازی غرب، با ریختن اشک تمساح به حال مردم محروم در کردستان عراق، بدنبال احقاق حق آنها، و پایان دادن به شکاف و زخم تاریخی بین مردم عراق و کردستان آن نیست! 

دروغ میگویند! تصمیم و رای مردم کردستان عراق به جدایی، نه تنها داعش پرور نیست، که بشکه نفتی بر انگل و باطلاق مالاریازای عراق است!

از نقطه نظر منافع کل طبقه کارگر عراق، مردم کردستان و سایر بخش های عراق، آنچه که غیرقانونی است هشدار شورای امنیت و تهدیدهای ارتجاع منطقه است! آنچه که غیرقانونی است تهدیدات عبادی، حشدالشعبی، تحرکات نظامی ایران و ترکیه و تهدیدات دخالتگرانه آنها است!

باید دست ارتجاع بین المللی و محلی از دخالت در رفراندم و تصمیم آزادانه مردم کردستان عراق برای جدایی را کوتاه کرد! باید در مقابل سواستفاده دولت اقلیم از نتیجه رفراندم و سردواندن و معامله و مذاکره پنهانی بر سر به اجرا درآمدن رای آزدانه مردم کردستان عراق، محکم ایستاد. باید سازمان ملل، و همه دولت های منطقه را مجبور کرد که  به رای مردم در کردستان عراق گردن بگذارند! این حداقل پذیرفته شده، همان سازمان ملل و شورای امنیت ریاکار و دروغگوی آن است!

تشکیل دولت مستقل کردستان عراق، اگر مردم به جدایی رای دهند و در بهترین حالت اگر این جدایی آنطور که منفعت همه شهروندان ایجاب میکند به دولتی سکولار، غیرقومی و غیرمذهبی، منتهی شود، تنها و تنها یک زخم و شکاف قومی و ملی و مذهبی را التیام میدهد.

کشور دار شدن هیچ "ملتی"، رفاه و آزادی و خوشبختی ببار نخواهد آورد! "ایده آلیزه" کردن این خواست، راه پیشروی را مسدود میکند! داشتن کشور مستقل برای ساکنین کردستان عراق،  تنها قدمی در کاهش تنش و شکاف قومی و مذهبی، است! قدمی که  امر مبارزه طبقاتی برای دستیابی به رفاه و آزدی در کشور کردستان را تسهیل میکند.  

سازمان ملل و شورای امنیت آن، با مخالفت با برگزاری رفراندم، مسئله کرد در کردستان عراق را به سطح مسئله و معضل فلسطین، ارتقا میدهند. تقابل ها، صف بندی های عمیق تر و جدی تری در راه است.

در این شرایط محکوم کردن شورای امنیت سازمان ملل و دولت های مرتجع عراق، ایران و ترکیه، اولین قدم در دفاع از ابتدایی ترین حق مردم ساکن کردستان عراق است.

  

 حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

٣١ شهریور ٩٦ (٢٢ سپتامبر ٢٠١٧)