حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

توطئه ای جدید علیه اپوزیسیون

 

 اخیرا موضوع خلع سلاح اپوزیسیون جمهوری اسلامی توسط فراکسیونها و افرادی از نمایندگان در مجلس عراق و تلاش برای تصویب آن به عنوان قانون، راه افتاده است. مستقل از نتیجه این اقدام، نفس طرح خلع سلاح و راه یافتن آن به مجلس عراق، قدمی دیگر در جهت فشار به اپوزیسیون جمهوری اسلامی در کردستان عراق و بیان مخاطرات جدی برای سرنوشت آنها است.

تهدید اپوزیسیون جمهوری اسلامی در کل عراق امری جدید نیست. سرنوشت مجاهدین و حملات مکرر به اردوگاههای آنها در دوره های قبل، گرفتن تعهد از جریانات اپوزیسیون ایران در کردستان عراق، مبنی بر عدم استفاده از اقلیم کردستان برای فعالیت علیه ایران، و سرانجام تهدیدهای مکرر جمهوری اسلامی علیه آنها در اقلیم کردستان، تهدیدهای هر روزه و  بمب گذاری و ترور و...، گوشه هایی از توطئه جمهوری اسلامی علیه آنها است.

این توطئه ها نه تنها مورد مخالفت جدی احزاب حاکم بر کردستان عراق قرار نگرفته، بلکه دامنه محدودیت بر اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ساخت و پاخت با آنها به مرور زمان افزایش یافته است.

بی شک اقدام اخیر بخشی از فراکسیونها و نمایندگانی در پارلمان عراق علیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بیان توازن قوایی جدید در عراق به نفع جمهوری اسلامی در دل تخاصمات موجود در میان فراکسیونهای مختلف در پارلمان این کشور و دسته بندی های مختلف برای سهم در آینده عراق است.

ما تاکنون بارها نسبت به مخاطراتی که آینده اپوزیسیون جمهوری اسلامی مستقر در کردستان عراق را تهدید میکند هشدار داده ایم. بارها در مورد زد و بند و معامله میان احزاب حاکم بر کردستان عراق با جمهوری اسلامی و خطرات آن اخطار داده ایم. متاسفانه خوشبینی و توهمات این اپوزیسیون نسبت به احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان عراق و دولت اقلیم، خویشاوندی جنبشی و سیاسی آنها با هم و...، خود بخشی از مشکلاتی است که امروز گریبان آنها را گرفته است.

امروز دیگر دامنه این فشارها، حتی اگر تلاش فراکسیونهای مدافع جمهوری اسلامی برای تصویب قانونی علیه این اپوزیسیون به جایی نرسد، یک امر مسلم این است که دامنه این فشارها، تهدید و توطئه علیه انها و مخاطرات سیاسی و جانی برای آنها، وارد فاز جدیدی میشود. فازی که نه فقط استقرار و ادامه فعالیت این احزاب بلکه و بعلاوه آینده نیروهای آنها را در عراق با مخاطرات جدی روبرو میکند.

حزب حکمتیست یک بار دیگر ضمن محکوم کردن این اقدامات توطئه گرانه علیه اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق، نسبت به آینده نیروی این احزاب در کردستان عراق و مخاطرات جدی ای که سرنوشت آنها را تهدید میکند، هشدار میدهد. حزب حکمتیست یک بار دیگر اعلام میکند که هر نوع توهم نسبت به حزب بارزانی و طالبانی و همپالگی های آنها در کردستان عراق و بند و بست و معامله آنها با جمهوری اسلامی از جمله بر سر آنها، کشنده است، توهمی که میتواند خسارات جدی برای این احزاب بدنبال داشته باشد.

ما یک بار دیگر اعلام میکنیم که دولت عراق و مشخصا احزاب حاکم بر اقلیم کردستان در کنار جمهوری اسلامی مسئول هر توطئه و جنایتی علیه نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خاک عراق اند.

حزب حکمتیست برای کمک به مقابله با این توطئه و کم کردن ضایعات آن آماده است.

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

٢٧ فوریه ٢٠١٧