گزارش تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

آینده را ما تدارک می بینیم

پیرامون برگزاری اول ماه مه امسال در سراسر جهان

 

 

بر اساس اخبار و گزارشاتی که تا کنون منتشر شده٬ کارگران در کشورهای مختلف با تظاهراتهای خود٬ با میتینگ ها و تجمعات گوناگون در اقصی نقاط دنیا و در اعتراض به سهم خود از نعمات مادی در جامعه، به استقبال اول مه رفتند.

 روز کارگر در آتن، پایتخت یونان در پاسخ به درخواست اتحادیه های کارگری با راهپیمایی دهها هزار تن و در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی موجود خواهان بهبود وضع کارگران و خدمات اجتماعی شدند. در اسپانیا شمار شرکت کنندگان در اول مه نسبت به سالهای پیش بیشتر و شعار اصلی معترضان، پایان دادن به بحران مالی، افزایش دستمزدها و علیه بیکارسازی ها در این کشور بود. در شهرهای مختلف آلمان تظاهرات های وسیعی برگزار شد. شعار امسال اتحادیه سراسری آلمان (د گ ب) برای روز جهانی کارگر " آینده کار را ما تدارک می‌بینیم" بود. امسال موضوع‌های اصلی مطرح شده از طرف سندیکای سراسری آلمان موضوع حداقل دستمزدها بود که از آغاز سال جاری اجرایی شده است. همچنین ریس اتحادیه سراسری آلمان خواستار بهبود شرایط کاری زنان در بازار کار شد و گفت: هنوز در بازار کار آلمان حقوق زنان یک چهارم حقوق مردان است و این در حالی است که روسای کنسرن‌ها حقوقی میلیونی و مزایایی بی‌نظیر دریافت می‌کنند. 

 خیابانهای استانبول بار دیگر میزبان هزاران نفری بود که در روز کارگر به خیابان آمدند. مانند همه سال تدابیر شدید امنیتی در این شهر اتخاذ شد. اول مه در ترکیه طبق روال هر ساله نیروهای پلیس از قبل علیه اعتراض و راهپیمایی کارگران بسیج شده بودند. مقامهای امنیتی دست به تهدید کارگران زدند و اعلام کردند که کارگران در استانبول حق تجمع در میدان تقسیم را ندارند. با این وصف شهرهای مختلف ترکیه شاهد تحرکات و راهپیمایی کارگران و اتحادیه و سندیکاها و احزاب چپ ترکیه بود. براساس گزارش های دریافتی پلیس ترکیه به سوی گروهی که در تظاهرات اول ماه مه در این شهر شرکت کرده بودند گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور شلیک کرده است و بیش از یکصد و سی نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدند.  

در پاریس هزاران تن از اعضا و هواداران جنبش‌ کارگری به همراه  کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی به مناسبت اول ماه مه، روز کارگر، در خیابان‌های پاریس به راهپیمایی پرداختند. در استکهلم خیابانهای مرکزی شهر و میدان مرکزی سرگل مملو از صف کارگران و همراهان آنها بود. مارش انترناسیونال و بانرهای قرمز مرکز شهر را گلگون کرده بود. در گوتنبرگ سوئد، طبق روال هر سال و به فراخوان اتحادیه های کارگری و احزاب چپ، روز جهانی کارگر با شرکت جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر برگزار گردید. فضای شهر مملو از پرچم های سرخ و تراکتهای گرامیداشت اول ما مه، همراه با مارش عظیم بطرف میدان مرکزی شهر بود. در لندن و به فراخوان احزاب و اتحادیه های کارگری میتینگ و راهپیمایی بمناسبت روز جهانی کارگر براه افتاد و در میدان ترافالگار تجمع کردند و به سخنرانی علیه وضعیت موجود پرداختند؛ در مسکو هم حدود ۱۴۰ هزار کارگر و دانشجو در میدان سرخ مسکو دست به تجمع زدند. در کره جنوبی هم ده‌ها هزار کارگر از اعضای اتحادیه های کارگری با دست زدن به راهپیمایی‌ها در روز جهانی کارگر شرکت کردند.  

حضور امسال طبقه کارگر در مراسم های اول مه در سرتاسر جهان بار دیگر یادآور این جمله پر مغز مارکس بود که "کارگران جهان متحد شوید". بار دیگر این طبقه پرچم عدالتخواهی را بر فراز گندیدگی نظام سرمایه داری به اهتزاز در آورد و سخگویان اعلام کردند که کارگران نه حداقل بلکه بیشترین دستمزد را باید داشته باشند. طبقه کارگر از زبان فعالین و رهبرانش بار دیگر بر جهانی شدن سرمایه و لذا اهمیت مقاومت، همبستگی و مبارزه جهانی و انترناسیونالیستی علیه آن تاکید گذاشتند.  

لازم به ذکر است اعضا و وفعالین حزب حکمتیست در کشورهای مختلف اروپا از لندن و کلن٬ یوتبوری و استکهلم تا اسلو و بروکسل و... در با عکسهای مارکس و تراکت و بانرهایی علیه سرمایه داری و در معرفی موقعیت طبقه کارگر ایران و... شرکت کردند. 

تجمعات اول مه امسال تنها گوشه کمی از جمعیت میلیاردی طبقه کارگر در اول مه ٢٠١٥ در جهان بود. تصور کنید اگر این طبقه می توانست در ابعاد میلیونی پتانسیل خود را آزاد کند، آنگاه تنها چنین قدرتی است که پوزه سرمایه داری و دولت های رنگارنگ آن را به خاک می مالد. تصور کنید در اعتراض به پلیسی کردن و امنیتی کردن فضا برای فعالین و رهبران راستین طبقه کارگر در ایران، این طبقه میتوانست در اعتراض به دولت اعتدال و مزدوران و لمپن های خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، صدها هزار کارگر مراکز صنعتی و کلیدی ایران را بسیج کند و چرخ تولید را بخواباند، آنگاه زمزمه انقلاب کارگری در قلب پایتخت های اروپا شنیده می شد و موجی از امید و اعتماد بنفس را در صف طبقه کارگر جهانی دامن می زد. در غیاب یک افق روشن کمونیستی و یک اتحاد طبقاتی محکم، سهم طبقه کارگر چیزی جز بردگی کار مزدی نخواهد بود. این آن نقطه ضعفی است که طبقه کارگر و فعالین و رهبران و کمونیسهای این طبقه باید هر چه زودتر، با هوشیاری و درایت تمام جبران کنیم و پشت سر بگذاریم.

 

زنده باد سوسیالیسم!

 زنده باد حکومت کارگری!

 تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی)

اول مه ٢٠١٥ – اردیبهشت ١٣٩٤

 

 

گزارش واحد های کشوری و شهری تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست به طور جداگانه در لینک های زیر آمده است.

 

گزارش اول ماه مه-  واحد سوئد- استکهلم

گزارش اول ماه مه-  واحد سوئد- گوتنبرگ

گزارش اول ماه مه-  واحد آلمان- کلن

گزارش اول ماه مه-  واحد نروژ- اسلو