بحران آلودگی محیط زیست اهواز و معضل خانم ابتکار

 

 

ثریا شهابی

 

خانم ابتکار، ریئس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تا این مقطع و تا گسترش موج اعتراضات در اهواز نسبت به آلودگی محیط زیست،  به این شکل در مقابل توقع و اعتراض شهروندانی که میحط زیست شان خطرناک تر از گذشته شده و زندگی شان را با مخاطرات جدی روبرو کرده است، قرار نگرفته بود. 

 مگر نه اینکه قرار بود مقام والای ایشان، و ریاست شان بر سازمان محیط زیست در دوره خاتمی و روحانی، این جناح را متمدن و شیک بنمایاند! بالاخره دو دهه است که ایشان و یاران دوخردادی و سبزشان مشغول اصلاح نظام اند! مردم روحانی و «منشور حقوق شهروندی» او را که خانم ابتکار فرموده بود که:  "منشور حقوق شهروندی به دلیل آینده نگری، در تمامی ابعاد و به ویژه محیط زیست نقشی سازنده خواهد داشت" را فراموش نکرده اند.

 خانم ابتکار متعجب است که: این مردم بی قراری که به خفگی خود، سالمندان و کودکان شان بر اثر آلودگی محیط زیست اعتراض دارند،  و به این خاطر در منظر ایشان"خشونت طلب" اند و چوب لای چرخ اصلاحات میگذارند، دردشان چی است؟ کسانی که سرتاسر شهر را در اعتراض به بی مسئولیتی ایشان و رفقایشان به آشوب کشیده اند، و خواب از چشمان خانم ابتکار و هم قطاران شان ربوده اند، تا جایی که برای امنیت نظام مخاطره آمیزه شده است، چرا موقعیت ایشان را درک نمی کنند و ساکت نمی شوند! چرا اجازه نمی دهند ایشان و پیکر "آش و لاش" جنبش اصلاحات به سرانجام برسد! اگر دو دهه دیگر تحمل کنند و سرطانی شدن ریه کودکان و سالمندان و بیماران شان را آنقدر بزرگ نمایی نکنند، شرایط و مخاطرات اوضاع سیاسی را درک کنند، همه چیز رو براه میشود!

 خانم ابتکار پروازش به اهواز، و دیدار از محیط زیستی که مسمومیت اش "نان دانی"  او است، را لغو کرد! آن را برای روزهای بارانی که آلودگی کمتر خواهد شد  و "انشالله" اعتراضات کمتر خواهد بود، به تعویق انداخت! گفته شده است که دلیل لغو پرواز، ممنوعیت به خاطر مشکلات هوایی بوده است!  و مردم میدانند  چرا آسمان پرواز ایشان ابری و غبار گرفته است و عبور از هوای آن مخاطره آمیز!

 هر کسی که به سلامت محیط زیست کمترین اهمیتی  میدهد باید از اعتراضات وسیع و مردمی که در جریان است قویا دفاع کند  و کمک کند که این اعتراضات با قدرت بیشتری گسترش یابد.  حال که آنها مسئولیت هیچ چیزی را به عهده نمیگیرند باید حفاظت از محیط زیست را به قدرت خود، اعمال کرد. منابع و امکانات جلوگیری از تنفس در هوای آلوده، وسائل ممانعت از گسترش گردو غبار و  حفاظت از کودکان، سالمندان و بیماران و قشر آسیب پذیر را، به نیروی خود،  انجام داد! منابع را خود توزیع و در اختیار همگان قرار داد!  به نیروی خود دخالت کرد. کمیته های امداد مردمی تشکیل داد ! مجبورشان کرد که منابع و امکانات در اختیار بگذارند! منابع  و امکانات را از دست شان خارج کرد، آن را تصرف  و کنترل آن را بدست گرفت! این سریع ترین، موثرترین و کم هزینه ترین راه برای حفاظت از محیط زیست است.

 محیط زیست سالم، آخرین مشغله خانم ابتکار و هم قطاران شان در وزارت بهداشت و دفتر ریاست جمهوری و بیت امام، است!

 

۱۸ فوریه ۲۰۱۷