حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)

 

اعتراض مردم "بلداجی" به کمبود آب و یورش نیروی انتظامی

 

 

اعتراضات مردم زحمتکش شهر بلداجی با دخالت نیروی انتظامی و حمله به آنها به درگیری و زدوخورد کشیده شد. تعداد زیادی از مردم این شهر روز سه شنبه ٢٩ تیر ماه در اعتراض به کمبود آب و انتقال آب رودخانه سبزه کوه به منطقه سفید دشت جهت تامین آب مورد نیاز صنایع آنجا تجمع کردند. طبق اخبار منتشر شده در جریان یورش مزدوران جمهوری اسلامی به مردم  یک نفر کشته شده و دهها نفر زخمی و تعداد زیادی نیز بازداشت شده اند. طبق خبرهای رسیده بعد از این اتفاق شهر و راههای ورود و خروج آن به حالت نظامی در آمده و فضای رعب و وحشت بر آن حاکم کرده اند. 

مشکل کمبود آب در این منطقه و در بسیاری از مناطق ایران امروز دیگر معضلی جدی است که تا کنون اعتراضات زیادی را در میان مردم باعث شده است. دو سال قبل در چهار محال بختیاری اعتراضات و تظاهرات زیادی به کمبود آب و پروژه های دولت برای انتقال آب به نقاط دیگر، صورت گرفت. در سایر مناطق و استانهای دیگر نیز از این نمونه ها کم نبوده است.  

اینکه معضل کم آبی یک مشکل جدی اجتماعی است که در مناطق وسیعی از کشور مشکلات عدیده ای برای مردم فراهم کرده است در آن تردیدی نیست. علاوه بر اینکه بخشهای از مردم زحمتکش خصوصا در مناطق روستایی به دلیل کم آبی امکان تامین معاش خود را از دست داده  و عملا به خیل بیکاران پیوسته اند، بلکه مردم زحمتکش در شهرهای مختلف ایران با کمبود آب آشامیدنی هم دست و پنجه نرم میکنند. با این وصف و علیرغم قولهایی که سران جمهوری اسلامی و مسئولین مختلف آنها به مردم داده اند، مشکلات مردم نه تنها کاهش نیافته بلکه بی آبی زندگی بخشی از آنها را به تباهی کشانده است.  

باید اضافه کرد که بی توجهی به منابع طبیعی، فضای سبز  و عدم هزینه کردن جمهوری اسلامی برای حل مشکل بی آبی، مشکلات جوی و گرد و غبار و هوای نامناسب و ...، انواع مشکلات دیگر را برای مردم ایران فراهم کرده است. بیشک مردم بلداجی و سایر شهرها و روستاها چه در چهار محال بختیاری و چه در سایر مناطق ایران راهی جز اعتراض متحدانه علیه جمهوری اسلامی و با خواست و مطالبه روشن ندارند. حاکمیتی که کل دارایی و امکانات یک جامعه بزرگ مثل ایران را در اختیار دارد و عده قلیلی از آن به جیب میزنند و به نام مملکت سرمایه های افسانه ای به تاراج میبرند، وظیفه دارند امکانات مورد نیاز مردم آن جامعه از جمله مشکل بی آبی و... را نیز جوابگو باشند. 

اما و در این میان عده ای تلاش میکنند مشکل و معضلات مردم را دستمایه تبلیغات ناسیونالیستی کنند و مردم مناطق دیگری را عامل مشکل بی آبی معرفی کنند. در اعتراضات مردم در چهارمحال بختیاری در دوره های مختلف و از جمله در این دوره شاهد تبلیغات تفرقه افکنانه و تحریک آمیزی هستیم که گویا مردم اصفهان و شهرهای دیگری که گویا بخشی از آب چهار محال بختیاری به آنجا میرود، مسئول و عامل بی آبی هستند. این نگاه کور و تحریک آمیز که جز دامن زدن به نفرت کور و تعصبات عقب مانده و نفاق افکنانه در میان مردم محروم نتیجه ای ندارد، تبلیغاتی که به همدلی و همسرنوشتی و اتحاد مردم زحمتکش لطمه میزند و جمهوری اسلامی را از زیر تیغ اعتراض برحق مردم بیرون میکشد عملا کمک بزرگی به جمهوری اسلامی و شکست اعتراضات خود این مردم خواهد کرد. مسئول معیشت، رفاه و ..... جامعه دولت جمهوری اسلامی است نه بخش دیگری از شهروندان جامعه.  

حزب حکمتسیت ضمن دفاع بی اما و اگر از مبارزات و اعتراضات مردم محروم شهر و روستاهای مختلف چهار محال بختیاری برای تامین آب و سایر مطالبات رفاهی و ... آنها، توجه مردم مبارز و هر انسان شریف و آزادیخواهی را به مخاطرات تبلیغات نفاق افکنانه و سموم ناسیونالیستی و قومی و محلی گری جلب میکند. داشتن حق زندگی مرفه و آزاد و امن ابتدایی ترین حق هر انسانی در این جامعه مستقل از هر نوع رنگ و نژاد و زبان و محل زندگی است. تامین ابتدایی ترین امکانات انسانی در هر شهر و روستایی در گرو اتحاد و همبستگی مردم زحمتکش و در گرو تقویت همسرنوشتی و همدلی و مبارزه مشترک در مقابل جمهوری اسلامی است.

 

 

حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)

٣٠ ژوئیه ٢٠١٦