اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران- تهران بمناسبت آزادی رسول بداقی

 

اول مه و روز معلم

 

 

اول مه مصادف است با روز معلم. معلمان بخشی از زحمتکشان جامعه اند که سرنوشتشان مانند همه اقشار زحمتکش به قدرت طبقه کارگر بستگی دارد. در ایران، جنبشهای اجتماعی وسیع و قدرتمندی هم بالقوه و هم بالفعل وجود دارند که می توانند ترازوی طبقه کارگر را به ضرر بورژوازی حاکم سنگین تر کنند. در این سالها ما شاهد شعارهای "کارگر، معلم، دانشجو اتحاد، اتحاد" بوده ایم. جنبش معلمان برای حقوق و مطالباتشان اکنون در زمره جنبش های قدرتمند جامعه است. اما اگر معلم، دانشجو، زن و زحمتکش هستیم نباید فراموش کنیم که پیروزی جنبش های اجتماعی در گرو قدرتمند شدن جنبش طبقاتی کارگران است. به بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دفاع از خواست،جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از رهبران کانون صنفی معلمان ایران توجه کنید!

شایسته بود به مناسبت اول مه شاهد پیام های تبریک و همبستگی جنبشهای اجتماعی از جمله معلمان به طبقه کارگر به مناسبت اول مه بودیم. کانون های صنفی معلمان در اول مه و روز معلم می توانستند در کنار کارگران این همبستگی را در جشن های مشترک کارگری و معلمان عملا به جامعه نشان دهند. این اتفاقی است که علاوه بر اول مه، به مناسبتهای مختلف از جمله اعتصابات کارگری، اعتصاب معلمان و اعتراضات اجتماعی و یا تعرض دولت و نیروهای امنیتی به فعالین کارگری و معلمان و زنان و دانشجویان بیفتد و عملی گردد. در نظام سرمایه داری و دولت جمهوری اسلامی طبقه کارگر به نیروی کل زحمتکشان جامعه نیاز دارد و تضمین کسب هر حقوق و مطالبات و هر گام پیشروی زحمتکشان و جنبش های اجتماعی هم به قدرت طبقه کارگر، مثل نیاز به نان شب است.

به بهانه اول مه امسال، در این صفحه اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران در مورد ازادی یکی از رهبرانشان را بخوانید:

 

اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران - تهران- شادباش و تبریک بمناسبت آزادی رسول بداقی

رسول بداقی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، پس از تحمل درد و رنجِ هفت سال زندان ، با پایان دوره محکومیتش، شب گذشته از زندان اوین آزاد شد. در این سال های پر درد همسر و فرزندان رسول شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند آنها با تحمل و پایداری خویش به رسول این قدرت و نیرو را دادند که بتواند این سال های پرمحنت را در زندان ها و بندهای مختلف از اوین تا گوهردشت تحمل نماید. دیشب شکیبا و ستایش دو قلوهای نازنین رسول بداقی پس از هفت سال دوری از پدر ،برای اولین بار پدر خویش را آزادانه در آغوش کشیدند. ما آزادی رسول بداقی را پیش و بیش از همه به همسر فداکار و صبور وی و دختران فهیم و نازنینش، شبنم، ستایش و شکیبا تبریک و شادباش می گوییم.

 کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، از همراهی و پیگیری تمام معلمان، فعالین صنفی، کانون های صنفی سراسر کشور، شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر ایران، سایر افراد و تشکل های حقوقی، مدنی و صنفی در ایران ونهادهای بین المللی آموزشی و صنفی که در این سال ها برای آزادی رسول تلاش نموده اند، تشکر و قدردانی می کند.همچنین ما از تلاش های وکلای آقای بداقی ،خانم اسدخانی و آقای عطار ، صمیمانه قدردانی می کنیم. و آزادی رسول بداقی را به تمام هموطنان، معلمان ایران زمین، فعالین صنفی و مدنی و هرکس که خواهان بهبود وضعیت آموزش کودکان است صمیمانه تبریک می گوییم. 
کانون صنفی معلمان تهران به صفت یک تشکل مستقل صنفی و آموزشی، اتهام امنیتی به فعالین صنفی را از اساس قبول ندارد. ما معتقدیم که هیچ معلمی نباید بخاطر پیگیری مسایل صنفی و آموزشی متحمل درد و رنج زندان شود. زندان نباید پاسخ به مطالبات معلمان باشد و مسئولین بایستی ضمن تحقق خواسته ها و مطالبات بر حق معلمان، زمینه را برای آزادی سایر همکاران دربند ما فراهم نمایند.

به امید تحقق مطالبات صنفی و آموزشی ایران

به امید آزادی معلمان دربند

به امید آرزوی سلامتی و شادی برای رسول و خانواده محترم ایشان

کمیته اطلاع رسانی کانون صنفی معلمان ایران(تهران)