تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

کمپین در محکومیت دولت ترکیه

و دفاع از کوبانی

داعش از طرفی و دولت ترکیه از طرف دیگر هر روز حلقه‌ی محاصره کوبانی را تنگ‌تر می‌کنند. دولت ترکیه بی‌صبرانه در انتظار سقوط کوبانی است. بمباران هوایی ناتو و اعزام واحد کوچکی از نیروهای اقلیم کردستان نمایشی برای ساکت کردن مردم آزادیخواه و مصادره دستاوردهای مردم کوبانی تحت نام مبارزه با داعش است.

علیرغم حمایت‌های جهانی از مقاومت زنان و مردان کوبانی در مقابل حمله جریان تروریستی و فوق ارتجاعی داعش، کوبانی اکنون تنهاتر از همیشه است.

سقوط کوبانی تنها در سکوت بشریت متمدن و آزاد جهان در مقابل توحش داعش و همکاری دولت ترکیه ممکن است.

اکنون فشار سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی بر دولت ترکیه، پشیمان کردن دولت اردوغان از همکاری با داعش و پایان دادن به محاصره نظامی و اقتصادی کوبانی یک ضرورت تاریخی است.

فشار شخصیت‌ها، احزاب و سازمان‌ها و مردم آزادیخواه و انسان‌دوست در هر جای دنیا و در یک اقدام جهانی علیه دولت ترکیه می‌تواند به توازن قوا در کوبانی به نفع مدافعان آزادی و انسانیت تغییر پیدا کند.

این فراخوانی‌است به همه برای تدارک یک جنبش اجتماعی به خصوص در اروپا و خاورمیانه علیه دولت ترکیه و سیاستهای ارتجاعی آن و در دفاع از کوبانی!

حزب حکمتیست همه سازمانها، شخصیتهای رادیکال، اتحادیه های کارگری و همه انسانهای آزادیخواه را به تلاشی مشترک علیه دولت ترکیه و در حمایت از مردم کوبانی  فرامیخواند.

بیائید تا دست به دست هم و در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده با تظاهرات‌‌ها و آکسیون‌های خود در مقابل دفاتر سفارتها و کنسول‌گریهای این کشور، با فشار به دول غربی و مجامع جهانی، با محکوم کردن سیاستهای ارتجاعی دولت ترکیه، نشان دهیم کوبانی تنها نیست!

 

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

١٣ دسامبر ٢٠١٤

 

 آدرس تماس

 khaled.hajim@gmail.com