اعتصاب سراسري معلمان؛ گامي ديگر رو به جلو!

 

امروز دهم اسفند 93 بار دیگر معلمان کردستان همزمان با معلمان سراسر کشور، اعتصاب کرده اند. اعتصاب سراسری معلمان بدون شک نمی تواند با بی تفاوتی و شانه بالا انداختن دولتی ها از مجلس تا ادارات و وزارت آموزش و پرورش روبرو شود. مبارزه معلمان علیه فقر و بیحقوقی و تبعیض، تا کنون از طرف دولت جواب نگرفته است. علیرغم فریادهای مکرر بیش از یک دهه معلمان، کسی خود را مسول شرايط  فلاکتبار کار و زندگی معلمان نمی داند. در مملکتی که دولتیان و وزرا و وکلا و دستگاه قضایی و سرمایه داران اش  در استثمار و دزدی و فساد و چاپیدن دسترنج کارگران و حقوق معلمان و پرستاران پای همدیگر را لگد می کنند، وقتی پای اعتراض زحمتکشان جامعه به میان می آید همه سرشان را به نشانی ”به ما چه“، بر می گردانند و خود را به خریت می زنند. اما دولت اعتدال روحانی و وزارتخانه هایش در مقابل اعتصابات مکرر و مبارزه متحدانه و سراسری و پیگیر کارگران، پرستاران و معلمان و خواستهایشان راه گریزی ندارد.

کارگران می گویند فاصله هزینه بالای 3 میلیون تومانی حداقل زندگی با حداقل مزد 608 هزار تومانی باید پر شود. پرستاران و معلمان به  شرایط تبعیض آمیز کار و حقوق چند برابر زیر خط  فقر اعتراض دارند.

بعلاوه معلمان در بیانیه های خود، علاوه بر خواستهای اقتصادی و رفع تبعیض، خواستار آزادی معلمان زندانی، حق تحصیل رایگان برای همه شهروندان و دخالت مستقیم نمایندگان معلمان در سرنوشت خود شده اند.

بیانیه اعتصاب چند هزار نفری معلمان مریوان با طرح مطالبات رادیکال، انسانی و همه جانبه میتواند الگوی مطالبات اعتصاب سراسری معلمان کردستان و سراسر ایران باشد.

سراسری شدن اعتصاب امروز معلمان گام بزرگ دیگری است که آنها را به تحقق به خواستهایشان نزدیک تر می کند.

تداوم مبارزه  معلمان، کارگران و پرستاران، بخصوص زمانی که این مبارزات اجتماعی و انسانی با هم چفت شوند، از همدیگر حمایت کنند و یک همبستگی طبقاتی میان کارگران و زحمتکشان بوجود بیاید، می تواند شرایط فلاکتبار زندگی و تبعیض و ستم و سرکوب را تغییر داده و توازن قوا را به نفع توده های میلیونی کارگر و زحمتکش عوض کند!

حقوق برابر یک کارگر، یک معلم، یک پرستار با یک وزیر و یک وکیل مجلس و مدیران دستگاه قضایی و اداری، یک حق و مطالبه  انسانی عادلانه و رفع تبعیض غیر شرافتمندانه ای است که دولت و سرمایه دارن بر کارگران و زحمتکشان اعمال کرده است!

 

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

دهم اسفند 93 (اول مارس 2015)

 

***

 

”بیانیه اعتصاب معلمان مریوان“

 

فرهنگیان آگاه!

همانطور که در تجمعات قبلی با حضور و اراده راسخ خود برخواسته های به حق پای فشردیم، امروز بار دیگر تأکیدی چندباره بر مطالباتمان خواهیم داشت.

از صمد، معلم آزادی و برابری تأسی می گیریم، که گفت: ”همه اش که نباید ترسید راه که بیفتیم ترسمان می ریزد.“

اتحاد صنفی، اقدام متشکل و هماهنگ حول مطالبات به حق معلمان، رمز پیروزی و موفقیت ماست و عدم توجه نهادهای مربوطه به خواست های صنفی مان خللی به اراده‌ی شکست ناپذیرمان وارد نخواهد کرد.

دولت به اصطلاح تدبیر و وزارت منتخبش، امیدی برای فرهنگیان به ‌ارمغان نیاورده و همچنان وعده ‌هاست که به فراموش خانه‌ی عملی نشدن سپرده می‌شود.

در واکنش به‌سکوت معنادار نهادهای مربوطه در برابر مشکلات عدیده‌ی جامعه‌ی بزرگ آموزش‌و‌پرورش، ما معلمین شهرستان مریوان، خواسته‌های خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم: 

- آزادی هرچه سریعتر معلمان زندانی و لغو کلیه  احکام قضایی علیه فعالین صنفی.

- توقف خصوصی‌سازی مداری و حق‌تحصیل رایگان برای کلیه شهروندان.

- رفع هرگونه تبعیض در اجرای دقیق و عملیاتی—- نظام هماهنگ پرداخت، از جمله بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری.

- انتخاب سه تن از مشاوران وزیر از بین معلمان مقاطع سه گانه به انتخاب فرهنگیان.

- تصویب و اعلام قانونی مشخص به منظور صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت و جایگاه معلم در محیط کار.

- تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان با نظارت فرهنگیان.

- ارائه بیمه های درمانی و تکمیلی در شان جامعه فرهنگیان.

- نظارت مستقیم فرهنگیان بر صندوق ذخیره و بازبینی خدمات ارائه شده از سوی این صندوق.

- اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان و پرداخت سریع و کامل پاداش بازنشستگی.

- رفع کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه همکاران فرهنیگ زن مانند حق عائله مندی.

- پرهیز از رسانه ای کردن مطالبات فرهنگیان

 

انجمن صنفی معلمین مریوان