انقلاب فرهنگی مداوم، اما شکست خورده!

 

مونا شاد

 

جمهوری اسلامی نزدیک به ٤ دهه است، نزدیک نیم قرن است که از زنان تمکین می خواهد. تمکین به حجاب اجباری، تمکین به رابطه جنسی از سنین کودکی، تمکین به فحشای رسمی به نام صیغه و ازدواج موقت، تمکین به جنس درجه دوم و چندم بودن، تمکین به تمایل جنسی مرد هر وقت هوس کرد و نیاز داشت...

و برای این کار لشکری از لمپن هایش را در لباس آخوند و کت شلواری و سردار و نظریه پرداز قدیم و جدید بسیج کرده است. 

اخیرا فردی به نام حسن رحیم پورازغدی استاد دانشگاه و درس خوانده حوزه علمیه قم و مشهد، از نظریه پردازان جمهوری اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و سخنران و نویسنده کتاب و مقالات در مورد مباحث دینی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی است و رهبران جمهوری اسلامی او را چهره جدید در نظریه پردازی انقلاب اسلامی می نامند، در یکی از نشست هایش که اساسا در یک برنامه هفتگی تلویزیون شبکه یک پخش می شود،  در باره روابط جنسی در اسلام سخنرانی کرده است.

او میگوید: "ازدواج موقت افتخاری است برای اسلام. اسلام بن بست شکن است. وقتی ازدواج تک همسری به بن بست می رسد، هر مرد و زنی می توانند ازدوا ج موقت کنند. اسلام تمام مرزها را برداشته و گفته آزادی کامل. اسلام میگوید به محض اینکه غریزه جنسی بیدار شد ازدواج بکنید اسلام اصلا شرط بلوغ  و یا حد سنی را هم برای ازدواج نگذاشته است. اسلام اینقدر باز است که دختر و پسر دبستانی هم میتوانند با هم ازدواج کنند. در اسلام هیچ محدودیت جنسی وجود ندارد. اصلا این همباشی و ازدواج سفید و همخانه بودن و غیره همه این ها در ازدواج موقت هست..." 

حسن رحیم پورهمچنان در بحث تمکین، خطاب به زنان می گوید: "هر وقت مرد نیاز داشت و شما تمایلی نداشتید تمکین کنید و گرنه مردان خشونت خواهند کرد یا می روند و در جای دیگری نیازشان را برآورده می کنند..."

ممکن است گفته شود این ها که حرف های تازه ای نیستند. درست است تازه نیستند. اما تصور عمق یک تراژدی انسانی زمانی با گوشت و پوست و استخوان لمس می شود که زن باشی.  اینکه هر روز و شب و ساعت و در سمینارها و سخنرانی ها در دانشگاه ها و مدارس و سازمان های دولتی و در تلویزیون و مساجد و معابر و خیابان ها مبلغین و نظریه پردازان جمهوری اسلامی که بیش از سه دهه است هنوز در حال انقلاب فرهنگی اند و این لجن ها را به روی جامعه پرت می کنند...، باید زن باشی تا بفهمی معنی این انقلاب فرهنگی مداوم و این نظریه پردازی های جدید چیست. باید زن باشی تا بفهمی که چگونه روزمره انقلاب فرهنگی و تزهای جدید اسلامی سرنوشتت را رقم می زند. باید زن باشی تا معنای تمکین را بفهمی! 

اگر مرد هستی و این لجن پراکنی ها را به روی زنان شاهدی و دم بر نمیاوری و علیه این خزعبلات انقلاب فرهنگی اسلامی حرف نمی زنی و نمی نویسی و سمینار و سخنرانی نمی گذاری و علیه این تعرض های ضدزن نمی شوری...، باید به صراحت گفت که مرد بودن در چنین فرهنگی ننگ است! شاید مردان زیادی در جامعه این را خود احساس نمی کنند یا انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک نظام جمهوری اسلامی  درکاراند تا مردها از زنان بعنوان کالا استفاده کنند و لذت ببرند. چه برای یک ساعت ، یک شب یا چند هفته و ماه و یا دایم... 

انقلاب فرهنگی و فرهنگ ضد زن جمهوری اسلامی تصویری از مردان به زنان جامعه ما و دنیا می دهد که انگار هر روز صبح که از خواب بیدار می شوند زیپ شلوارهایشان را پایین کشیده و در خیابان ها و معابر و مساجد و مرقد امامان قم و  مشهد و...، دنبال آخوندها و دفاتر صیغه و ازدواج روانند تا قوانین اسلامی  صیغه و ازدواج موقت  و رابطه جنسی بدون محدودیت سنی و شکار دختران کم سن و سال و زنان بخت برگشته را به اجرا در آورند!  

به کسی بر نخورد،  اگر قرار است این تصویر از ذهن و شعور زنان پاک شود، مردان هم وظایف خطیری علیه این پدیده اسلامی ضد زن به نام انقلاب فرهنگی و حجاب و عفاف و نظریات تهوع آوری که می گوید در اسلام هیج محدودیت سنی برای رابطه جنسی نیست و زنان باید به مردان تمکین کنند...، بایستند و با صدای بلند از انسانیت و برابری انسان ها صرفنظر از جنسیت دفاع کنند! 

بلی ، این جمهوری اسلامی است. "ازدواج" موقت یا دایم،  اسم رمز فرهنگ ضد زن و مردسالار اسلامی برای تجاوز آشکار و رسمی و قانونی به زن است.  به زن می گویند ازدواج کردی، پس به مردت تمکین کن. به صاحبت تمکین کن. به دختر کم سن و سال می گویند تمکین کن، ازدواج کردی!

این فقط یک جنبه تمکین به زندگی تحقیر آمیز و بی حرمتی به جسم و جان و شعور انسانی به نام زن است. جنبه های اقتصادی و سیاسی تبعیض و توهین و تحقیر بماند. 

این  جمهوری اسلامی است. نظامی که یک قشون مبلغ و مروج و نظریه پرداز و متجاوز به حقوق و آزادی و انسانیت زن را حدود نیم قرن است بسیج کرده است. چند دهه است شمشیرشان را  پشت گردن زن گذاشته اند تا تمکین کند.

به حجاب اجباریشان تمکین کند. به رابطه جنسی محدودیت سنی ندارد، تمکین کند. به ازدواج موقت از یک ساعت تا چند روز و هفته و به هر تعداد که مرد بخواهد تمکین کند. و هنوز هم انقلاب ننگین و تهوع آور فرهنگی جمهوری اسلامی به پایان نرسیده است. چرا؟ 

چون، کل این قشون در مقابل تمایلات و خواستها و آرزوهای انسانی و برابری طلبانه پنهان و آشکار بیش از نیمی از انسان های جامعه به نام زن، شکست خورده است. تبلیغات شنیع نظریه پردازان خبیثی چون حسن رحیمی ها که شباهت زیادی به تجار سکس و فروشندگان تولیدات پرنوگرافی دارد، در مقابل دفاع از خود و دفاع از انسانیت زنان، زوزه های تهوع آوری بیش نیستند.  

به میدان آمدن و اضافه شدن هر نظریه پرداز جدید به قشون "مردان خدا" نشانه این است که این ها  و نظام سیاسی و فرهنگی شان هر لحظه  به لبه ی  پرتگاه امیال کثیف رابطه جنسی بدون محدودیت سنی و تمکین  دختران کم سن و سال  و زنان به مردانگی اسلامی شان نزدیک و نزدیک تر می شوند. 

کل قشون مبلغین معمم و مکلا و سرداران سپاه و حوزه ها و امامان جمعه بخوبی می دانند و دریافته اند که در برابر عدم تمکین زنان به تبعیض و تحقیر و بی حرمتی حجاب اجباری و بردگی جنسی، چاره ای جز تمکین ندارند. زن چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است.

 

 زنده باد جنبش حق زن، زنده باد آزادی و برابری!

 

 ٢٤ آگوست ٢١٥ (٢ شهریور٩٤)