حضور فعالین حزب در جلسه "ایران فردایِ انتخابات: دموکراسی، امنیت، اقتصاد" در لندن

 

 

گزارشی ازتشکیلات انگلستان حزب حکمتیست (خط رسمی)- واحد لندن

 

جمعه چهارم مارس۲۰۱۶ جلسه ای تحت عنوان "ایران فردایِ انتخابات: دموکراسی،امنیت،اقتصاد" توسط  کارمندان بی سی سی و حامیان جمهوری اسلامی در لندن برگزار گردید. فرخ نگهدار، مسعود بهنود، علی علیزاده و  صدیقه وسمقی عضودوره اول شورای شهر تهران سخنرانان این جلسه بودند.

چکیده و ته مایه حرفهای سخنرانان این بود که  "فضای سیاسی جامعه تا این حد باز شده  که دوباره اصلاح طلبان توانستند با رای مردم پیروز انتخابات شوند و ما باید قدر این پیروزی و این  یک ذره آزادی را بدانیم! ما می توانیم در کنار اصول گرایان هم زیستی مصالمت آمیز داشته باشم، ما جامعه را از خطر عراقیزه شدن نجات دادیم! ما می توانستیم دهه شصت و اعدامها را نداشته باشیم اگر انقلابیون مسلح نبودند و با حکومت  مصالحه و سازش میکردند، حمایت  از این روند و تبلیغات ما برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای در انتخابات بعدی تمام نشده است و تازه اول کاریم و ..."

در بخش تریبون آزاد، به دنبال اظهار نظر برخی از شرکت کنندگان در نقد حرفهای سخنرانان، بختیار پیرخضری عضو کمیته مرکزی و دبیر تشکیلات انگلستان حزب حکمتیست(خط رسمی) در نوبت کوتاه خود در رابطه با "بُرد" اصلاح طلبان گفت:"با توجه به توافقات هسته ای، برجام و آشتی با غرب و امریکا،و همچنین اوضاع خاورمیانه، "بُرد"  لیست امید قابل پیش بینی بود. البته بیشتر کسانی که به این لیست رای دادند از سر نه گفتن به اصول گرایان که بیشتر جنایات جمهوری اسلامی را از چشم این جناح می دانند بود نه از سر حمایت و توهم به اطلاح طلبان." بختیار پیرخضری در جواب فرخ نگهدار که می فرمود "ما می توانستیم دهه شصت را نداشتیم"،  گفت: "جمهوری اسلامی با اصلاح طلب و بی اصلاح طلب مقصر و بانی اصلی این جنایات بوده و انقلابیگری در بطن جامعه هنوز زنده است."وی در ادامه افزود: "با توجه به تمام جنایات جمهوری اسلامی، اعدامهای فله ای انقلابیون و مخالفین، خاوران ها، حمله به کردستان و ترکمن صحرا، موج اعدام های اخیر در دوره جناب روحانی و دولت اعتدال و ... حرف زدن از انتخابات و تشویق مردم برای کشاندن شان به پای صندوق های رای، خاک پاشیدن به چشم طبقه کارگر و اکثریت مردم ایران است و این تحلیل ها و سیاست ها عملا به عمر جمهوری اسلامی اضافه میکند."

در پایان جلسه، اطلاعیه حزب در رابطه با نتیجه انتخابات در میان شرکت کنندگان پخش گردید و همزمان با تعدادی از شرکت کنندگان در رابطه با خط و سیاست حزب نسبت به پدیده انتخابات در ایران، عدم شرکت حداقل نصف مردم ایران در انتخابات و نه محکمی که به جمهوری اسلامی گفتند و اینکه مخالفت آشکار این بخش در جلسات این طیف که در خارج برگزار می گردد بیان نمیشود، قلم گرفتن اکثریت مردم ایران و طبقه کارگر که مخالف جدی جمهوری اسلامی هستند، اشاره به بیکاری و وضعیت اسف بار بخش اعظم طبقه کارگر، وضعیت زنان و کودکان کار و ... شد و در این زمینه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

 

کمیته انگلستان حزب حکمتیست (خط رسمی)- واحد لندن

شنبه ۵ مارس ۲۰۱۶