حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

در دفاع از مردم موصل

 

 

نزدیک به یک ماه از جنگ و بمباران شهر موصل تحت عنوان "آزاد سازی موصل" میگذرد. عملیاتی که قرار است شهر موصل را از چنگ یکی از جنایتکارترین و وحشی ترین جریانات تروریستی-اسلامی رها کند و به حاکمیت دوساله داعش در این شهر پایان دهد. داعش را از موصل بیرون میکنند، اما دنیا شاهد کوتاه شدن دست تروریسم اسلامی و میلیتاریسم عریان غرب به رهبری امریکا نخواهد بود. "عملیات آزاد سازی موصل" ممکن است ضربه ای سنگین به این باند جنایتکار بزند اما نه دامنه تروریسم آنرا محدود و نه خطر گسترش تروریسم و میلیتاریسم در دنیا را کم خواهد کرد.

 همه شواهد حاکی از آن است که بخشی از نیروهای داعش به کمک دولت ترکیه و با توافق آمریکا از موصل خارج شده و به مکانهای دیگری انتقال یافته اند تا در جغرافیایی دیگر آنرا موی دماغ جامعه کنند تا زندگی صدها هزار و میلیونها نفر دیگر را به تباهی بکشد.

 "عملیات آزاد سازی موصل" به سرکردگی آمریکا، ادامه نزاع بین نیروهای ارتجاعی منطقه و دولتهای امپریالیستی است و ربطی به نجات و آزادی مردم موصل از دست جانیان داعشی ندارد. اهداف شرکت کنندگان در این جنگ از داعش تا دولت عراق، دولت اقلیم کردستان، ترکیه، عربستان، ایران و آمریکا و...، برای منافع خود در منطقه، بر سر سرنوشت و آینده خاورمیانه و توزان قوای نیروهای ارتجاعی در آن است.

 هنوز شهر موصل در چنگ داعش است اما جنگ و جدال بر سر آینده عراق و منطقه و بر سر موصل و سهم و جایگاه هر کدام از نیروهای درگیر در این جنگ شروع شده است. دولتهای مرتجع منطقه و نیروهای درگیر در این جدال خود را برای جنگی بمراتب بزرگ تر و ترسناکتر آماده کرده اند و تلاش میکنند با زدن مهر هویتهای کاذب قومی و ملی و مذهبی بر پیشانی مردم عراق و منطقه، آنان را به گوشت دم توپ این جدال ارتجاعی تبدیل کنند.

 برخلاف ادعاهای موئتلفین مبنی بر جنگی کوتاه و چند روزه و متکی بر آخرین تکنولوژی لیزری، مردم موصل هنوز زیر بمباران های زمینی و هوایی نیروهاي ائتلاف و همزمان از ترس داعش و انفجار مین ها و تیراندازی و احتراق چاههای نفت و... امکان خروج از شهر را ندارند و در خانه های خود هر روز و هرساعت در انتظار مرگ اند. مردم اسیر در موصل راه فرار و شانس نجات از مهلکه "آزد سازی موصل" را ندارند. هیچ خبری از آنچه بر آنها رفته است و میرود به گوش جهانیان نمیرسد. میدیای رسمی در توافقی آگاهانه سکوت کرده اند و هیچ خبرگزاری مستقلی حق حضور در منطقه را ندارد. قرار است این توحش در سکوت و زیر دیوار ضخیم سانسور "جهان متمدن" به سرانجام برسد.

 درعملیاتی که به نام "آزادی" موصل و مردمش در جریان است، شهر موصل نابود و مردم آن وسیعا کشتار میشوند. قرار است مردمی که از این مهلکه جان سالم بدر برند به خیل عظیم آوارگان جنگی بی پناه، مستاصل و بی اراده و نیازمند "کمک های بشردوستانه" غرب تبدیل شوند. مردمی که هست و نيست شان تحت نام "عرب" و "سنی" و... تباه شده، اراده و حرمت آنها خرد شده است. عملیات "آزادی موصل" و عواقب دهشتناک آن زمینه را برای سو استفاده هر نیروی جنایتکاری و سربازگیری از قربانیان این جنگ مهیا میکند.

 امروز نجات مردم موصل از جهنم و توحش داعش و همزمان ممانعت از کشتار جمعی آنها توسط بمبارانهای نیروهای ائتلاف مهمترین وظیفه بشریت متمدن و جریانات آزادیخواه است. برای مقابله با طرحهای ارتجاعی دولتهای منطقه و انواع باندهای اسلامی، قومی و جنایتکار، برای ممانعت از تخاصمات و جنگهای بعدی در خاورمیانه باید علیه کشتار وسیع امروز مردم موصل ایستاد. باید بشریت متمدن در عراق و منطقه علیه بمباران مردم موصل به میدان بیایند.

 هرنوع حمایت یا تائید این عملیات به نام مبارزه با داعش و به نام نجات مردم موصل از توحش و جنایات داعش، قرار گرفتن در کنار یکی از قطبهای ارتجاعی درگیر در این جدال است. بشریت آزادیخواه ناچار به انتخاب یکی از قطبهای ارتجاعی درگیر در این جنگ نیست.

 راه مبارزه با داعش و نجات بشریت از دست این باند جنایتکار، بمباران فرشی شهر موصل با یک و نیم میلیون انسان اسیر و گروگان گرفته از جانب طرفین جنگ نیست. این مبارزه با تروریسم نیست، این خود تروریسمی رسمی علیه مردم است. این خود تقویت زمینه هایی ارتزاق داعش و انواع باندهاي تروریستي و جنایتکار قومی و مذهبی است. این توحشی است که علاوه بر کشتار مردم و ویرانی موصل، هر نوع اراده مستقل و هر نوع حس مبارزه جویی و اعتماد به نفس را از زنده مانده های مردم موصل و کل مردم عراق برای مقابله با داعش و کل جنایتکاران جنگی را خواهد گرفت.

 خشکاندن ریشه جریانات جنایتکاری چون داعش در گرو خشکاندن شکاف ها و هویت تراشی های کاذب، در گرو مقابله با نفاق های قومی و مذهبی و باندهای قومی-مذهبی و در گرو ممانعت از دولتهای منطقه در باد زدن این نفاق ها و سواستفاده از آن برای اهداف ارتجاعی خود است. مبارزه با داعش علاوه بر این با قطع حمایتهای مالی، سیاسی، تسلیحاتی خالقین آنها در منطقه، ممکن است.

 کشتار مردم موصل به نام مبارزه با تروریسم جنایت علیه کل بشریت تحت نام مبارزه با تروریسم است. بمباران موصل و کشتار مردم غیرنظامی اسیر در این شهر فورا باید قطع شود.

 نیروهای ائتلاف و همه دول درگیر در این عملیات مسئول زندگی و سلامت مردم موصل، مسئول امنیت و حرمت آنان اند. فراهم آوردن امکانات برای خروج مردم از این کشتارگاه و انتقال آنان به مکانی امن ابتدائی ترین وظیفه آنها است.

 تلاش برای بسیج مردم در عراق و در کردستان عراق در دفاع از مردم موصل و در محکومیت بمباران شهر و محل کار و زندگی آنها وظیفه هر نیروی متمدن، شرافتمند و رادیکالی است. مردم موصل امروز بیش از هر زمانی به این تلاش و به این همسرنوشتی نیاز دارند. کمونیستها و زنان و مردان آزادیخواه باید مبشر تقویت این همسرنوشتی و سازماندادن مردم آزادیخواه در نجات مردم بیدفاع موصل باشند.

 این جنبشی است که میتواند با کوتاه کردن دست دولتهای مرتجع و تروریسم منطقه و اهداف دولتهای امپریالیستی و افشای انگيزه جنایتکارانه آنها از سر زندگی مردم در خاورمیانه، به مردم منطقه امکان دهد که علیه داعش و هر جریان جنایتکار دیگری به میدان آیند و خود را از شر آنها نجات دهند.

 وظیفه مردم متمدن، نیروهای چپ و رادیکال، اتحادیه های کارگری و هر جریان و نهاد انسان دوست در سراسر جهان است که علیه بمباران و کشتار وسیع مردم موصل به نام "آزادی" آنها اعتراض کند.

 

  حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

١٣ نوامبر ٢٠١٦