چاپ آثار منصور حکمت

 

به مناسبت هفته حکمت٬ چاپ دوم منتخب آثار شماره ٢ حاوی ٩٠٠ صفحه از مباحثات منصور حکمت منتشر شد. 

علاقمندان میتوانند با پرداخت معادل ٢٥ پوند یا پرداخت مستقیم آن به واحدهای محلی حزب در کشورهای مختلف٬ با در اختیار قرار دادن آدرسی برای ارسال کتاب٬ منتخب آثار شماره ٢ را دریافت کنند.

برای درخواست کتاب، می توانید مستقیم از طریق آدرس الکترونیکی حزب اقدام کنید. 

آدرس پست الکترونیکی :   hekmatistparty@gmail.com

 

دبیر خانه حزب حکمتیست- خط رسمی

اول ژوئن ٢٠١٥