"داعش را گرفتیم"؟

 

 

مظفر محمدی

 

وزیر اطلاعات جمهوری  اسلامی باد در غبغب انداخته و اعلام کرده است  ٦  تروریست را که می خواستند در مترو و  نماز جمعه و دانشگاه ها ضربه وارد کنند شناسایی و دستگیر شدند.

این روزها از امریکا و اروپا تا خاورمیانه، خطر تروریسم و تعقیب و شکار تروریستها ورد زبان و در دستور و اولیت بورژوازی حاکم است.

بورژوازی خالق و بانی تروریسم، خود ریاکارانه مدعی خطر تروریسم  و مبارزه با ترور است. جمهوری اسلامی علاوه بر کشتارهای جمعی، در ترور مخالفین داخل و خارج کشور دست بالا را دارد. تنها در کردستان عراق بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای سازمانها و یا فعالین سیاسی را ترور کرده است. در خارج کشور تروررهبران حزب دمکرات کردستان ایران تا کمونیستهایی چون غلام کشاورز را در پرونده اش دارد.

اگر از ریاکاری دولتهای بورژوایی امریکا  و متحدین اروپاییش بگذریم که به بهانه خطرتروریسم، امنیت را بهانه سرپوش نهادن بر تعرض به سطح معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و ساکت نگه داشتن این طبقه قرارداده اند، مبارزه با تروریسم از جانب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دیگر پاک مسخره و یک بی شرمی محض است.

 نقشه وزیر اطلاعات با شعار "داعش را گرفتیم"، سناریویی برای برجسته کردن مساله امنیت جامعه است. ترساندن مردم از سناریوهای لیبی و سوریه ویمن وبحرین است که خود و همپالگی های بین المللی شان بوجود آورده اند.

جمهوری اسلامی خود بزرگ ترین عامل نا امنی جامعه است. ناامنی معیشتی، ناامنی آزادی و دخالت روزمره در زندگی مردم و به گروگان گرفتن نان سفره طبقه کارگر توسط باندهای مالی و اقتصادی و بارزگانی و انحصارات دولتی و نیمه دولتی و خصوصی است. شرکت ها و صنایع و بازرگانی ای که هیچ قانون و موازینی  بر کار و عملکرشان ناظر نیست. حتی به پرداخت کامل حقوق و دستمزدهایی که خود توافق کرده اند پایبند نیستند.

ناامنی بدلیل تروریسم نسبت به  ناامنی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ده ها میلیون خانواده های کارگر و مردم زحمتکش ایران پوچ و سناریویی به شدت ریاکارانه است.

 دشمنان طبقه کارگر که بیش از سه دهه است نان سفره و ازادی و حرمت جامعه را گرو گرفته و  جامعه را به فلاکت و گرسنگی و فقر و فحشا و بیکاری و اعتیاد رسانده اند، اکنون می آیند و لباس حافظ امنیت جامعه در مقابل تروریسم می پوشند. این ها آمده اند به مردم بگویند شکر خدا ایران امن است و این بالاتر از اقتصاد و سیاست و بالاتر از ستم و تبعیض و استثمار و شکاف طبقاتی است که ما به شما تحمیل کردیم. می خواهند دو نسل دیگر را همینطوری فقیر و گرسنه نگه دارند چون خدارا شکر مملکت امن است و اینجا سوریه و لبنا ن نیست...

 جمهوری اسلامی و همه دولتهای بورژوایی امنیت را از زاویه منفعت طبقه شان، طبقه سرمایه دار می بینند و برای ان هر کاری بخواهند می کنند. از راه انداختن جنگ تا ترور و کشتار و سرکوب و تهدید و زندان. هر اعتراض و مبارزه ای علیه شکاف طبقاتی و فقر و گرسنگی را با حساسیت تمام سرکوب می کنند تا امنیت سرمایه و سود تضمین شود.

این ها دو راهی، "به جمهوری اسلامی رضایت بدهید و گرنه ایران سوریه می شود" را با انگشت به مردم نشان می دهند و جامعه را به سکوت می کشانند. اینها تنها در سکوت جامعه است که می توانند امنیت قدرت و ثروتشان را تامین کنند.

امنیت را مردم بهتر از هر کس تامین می کنند. مردمی که برای ایفای نقش امنیت اقتصادی  سیاسی و اجتماعی خود باید قوی شوند. باید متشکل و متحد شوند و ابزار ریاکارانه ی مبارزه با تروریسم و شعار "داعش را گرفتیم" را از دست جمهوری اسلامی بگیرند.

تامین رفاه و ازادی و امنیت بدون به میدان امدن و قوی شدن طبقه کارگر ممکن نیست.  دستمزد و بیمه بیکاری و حق بازنشستگی را بخواهی می گویند نیست. اما مردم در مقابل چشمان خود می بینند که مولتی میلیاردهای سپاهی و دولتی و خصوصی چطور زندگی می کنند و می پرسند چرا برای آنها هست اما برای ما نیست. چرا همه چیز و از جمله امنیت انها مهیا است اما برای ما مردم نیست...!؟

 جواب این سوال رانباید از جمهوری اسلامی توقع داشت. جواب در دستان قدرتمند طبقه کارگر و مردم زحمتکش و همه ازادیخواهان جامعه از زن و مرد است. جواب این است که باید قوی شد، متحد شد و خود  رفاه ، آزادی و امنیت جامعه را تامین و تضمین کرد.

 

 تیرماه ۹۵ (ژوئیه ۲۰۱٦)