به این توحش باید پایان داد!

 

فواد عبداللهی

 

امروز ۱۷ آوریل، معروف به روز "اسرای فلسطینی"، نزدیک به دو هزار نفر از زندانیان فلسطینی که تنها به جرم فلسطینی بودن، سالهاست در زندانهای دولت اشغالگر اسرائیل محبوس شده اند، با صدور بيانيه اي ١٣ ماده اي در اعتراض به وضعيت زندانها و شرايط خود وارد یک اعتصاب غذای سراسری شده اند. 

اقدامی در همبستگی با شش هزار زندانی فلسطینی که به جرم "سیاسی - امنیتی" در زندانهای دولت اسرائیل به زنجیر کشیده شده اند. زندانیان منجمله خواهان اجازه دادن به سازمان جهانی صلیب سرخ برای بازدید ماهانه و کنترل وضعیت زندانیان فلسطینی شده اند.

به گزارش سازمان های مختلف بیش از ٧٠٠٠ فلسطینی از جمله ٣٠٠ کودک در زندانهای اسرائیل در اسارت هستند. زندانیانی که در آمار "جامعه جهانی" زندانی سیاسی محسوب نمیشوند. ظاهرا اسرائیل کشوری است "متعهد به حقوق بشر" که از نقطه نظر مجامع بین المللی زندانی سیاسی ندارد!! زندانی کردن همين يک قلم ۳۰۰ کودک به جرم سیاسی در قاموس هرکس که بویی از عدالت برده باشد، چیزی جز ادامه قلدری، ادامه سیاست پاکسازی های قومی- مذهبی در خاورمیانه، ادامه قتل عام مردم بی دفاع فلسطین توسط سربازان و تانکها و هیلکوپترهای یک دولت فاشیست نیست. اگر قرار است در این جهان مکانی برای محاکمه جانیان دایر شود باید قبل از همه، تمام سران ریز و درشت حزب فاشیست لیکود را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کنند. اما این به خودی خود کافی نیست؛ ارتجاع نهادینه شده در اسرائیل به اینجا ختم نمیشود. شآلوده نظام موجود در اسرائیل بر مبنای مذهب و قومیت طراحی شده است. ضد عرب است. باید به این توحش پایان داد!

پایان دادن به این قلدری، به تعرض آشکار به زندگی انسانها به جرم قومیت، مذهب و مخالفت سیاسی بعنوان یک عرصه مهم نبرد برای کسب امنیت و صلح در منطقه، دست طبقه کارگر و جنبش کمونیستی در اسرائیل را می بوسد. تنها این جنبش است که میتواند بر ویرانه های یک اسرائیل قومی - مذهبی، پیش درآمد یک نظم و نظام سکولار در خاورمیانه شود.