گزارشي از فعاليت واحدهاي حزب در خارج کشور پيرامون اول ماه مه!

 

 

لندن

لندن روز يکشنبه اول ماه مه، تجمع و راهپيمايي باشکوهي به مناسبت روز جهاني کارگر همانند بسياري از شهرهاي ديگر جهان در شهر لندن نيز برگزار گرديد. تجمع و مارش خياباني از مقابل کتابخانه مارکس با سخنراني تعدادي از اتحاديه کارگري شروع گرديد. در طول مسير شعارههاي مختلفي از جانب شرکت کنندگان سر داده ميشد. شعار اتحاد طبقاتي و جهاني کارگران در نقاط مختلف مارش ديده ميشد. بنرهاي بزرگي از مارکس به چشم مي خورد که نشان از نياز به مارکس و جاي خالي اش در دنياي امروز و بخصوص در بحراني که سرمايه داري چند سال است با آن دست و پنجه نرم ميکند، بود. همچنين گروههاي زيادي نيز با شعارهايي رو بنرهايشان فساد مالي رهبران دولتهاي اروپايي در افشاگري اسناد پاناما را در اين مارش برجسته کرده بودند. در ميدان مرکزي شهر(ترافالگار) نمايندگان اتحاديه هاي کارگري سخنراني هايي را ايراد کردند. بحران سرمايه داري که چندين سال است يقه کارگران را گرفته، طرح رياضت اقتصادي که کمر کارگران را خم کرده است، ماليات هاي هنگفتي که کارگران بايد به دولت پرداخت کنند، زدن خدمات رفاهي و حقوق معلمين و استاد هاي دانشگاهها، پرستاران و ساير بخش هاي ديگر طبقه کارگر، عدم امنيت کار و ... تم اصلي بسياري از اين سخنرانان بود. در کنار اين مسائل اما، بحران پناهندگي و وضعيت اسف بار آوارگان جنگي سوريه و عراق و ... که بخش اعظم آنها کارگران و طبقه فرودست آن جوامع هستند، يکي ديگر از تم هايي بود که بسياري از سخنرانان در حرفهايشان بهش اشاره کردند.

اعضا و کادرهاي حزب حکمتيست خط رسمي در لندن به طور فعال در اين تجمع و مارش خياباني حضور داشتند. صدها نسخه از اطلاعيه انگليسي تشکيلات خارج کشور حزب به مناسبت اول مه در ميان تجمع کنندگان پخش گرديد. شعارههايي که در دفاع از کارگران ايران و همچنين همبستگي طبقاتي جهاني کارگران از طرف واحد لندن حزب بر روي بنرها چاپ شده بود، توجه بسياري را به خود جلب کرده بود.

 

 

اسلو

مراسم اول ماه مه روز يکشنبه به فراخوان اتحاديه هاي کارگري و احزاب چپ و سوسياليست در ميدان کارگر شهر اسلو برگزار شد. طبقه کارگر نروژ در حالي به استقبال اول ماه مه رفت که بحران بيکاري همچنان در حال تشديد است.  در طول سخنراني هايي که از جانب نمايندگان برگزار شد، دبير سازمان LO، با بيان اينکه از وقتي که دولت دست راستي نروژ سرکار آمده هر روز حداقل ۵۰ نفر شغل خود را از دست مي دهند و آمار کارگران بيکار به بيش از صد و سي و پنج هزار نفر رسيده است، ناتواني دولت دست راستي نروژ را در مقابله با پديده بيکاري يادآور شد و اين پروسه را شروعي براي مبارزات انتخاباتي براي سياست جديد و دولت جديد در انتخابات سال آينده اعلام کرد.

لازم به ذکر است که بخش قابل توجهي از کارگران هتل و شغل هاي خدماتي در اعتراض به وضعيت شغلي و معيشتي خود، به نشانه اعتراض، جليقه هاي زرد رنگ به تن داشتند.

در ادامه، برخي از سخنرانان به وضعيت کشور جنگ زده سوريه و موج عظيم آوارگان اشاره کردند و همبستگي و حمايت جامعه بين المللي را در برخورد با اين پديده خواستار شدند.

تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)- واحد نروژ، ضمن شرکت در مراسم اول ماه مه  و اعلام هم سرنوشتي و همبستگي با طبقه کارگر جهاني و طبقه کارگر نروژ، با پخش اطلاعيه حزب که به زبان انگليسي منتشر شده بود و همچنين برپايي ميز کتاب، برخي از آثار منصور حکمت و ادبيات حزب را در دسترس علاقمندان قرار داد. بعد از اتمام سخنراني ها، فعالين و اعضا حزب حکمتيست، مسير ميدان کارگر به خيابان پارلمان را به همراه جمعيت حاضر راهپيمايي کرد. 

 

برگن

در برگن نيز بمناسبت اول ماه مه تظاهرات و راهپيمايي گسترده اي به سمت ميدان مرکزي شهر توسط اتحاديه هاي کارگري سازمان داده شده بود. کادرهاي حزب با حمل پلاکاردهاي مارکس در اين راهپيمايي شرکت داشتند.

گوتنبرگ

تشکيلات حزب در گوتنبرگ امسال فعالانه در مراسم روزجهاني کارگر با در دست داشتن تراکت و پلاکارتهاي که وضعيت کارگران ايران را منعکس مي کرد و همچنين با حمل پوسترهاي مارکس شرکت کرد. همراه دهها هزار نفر از ميدان Järntorjet  به طرف مرکز شهر با سردادن شعارهايي عليه نظام سرمايه داري و زنده باد کمونيسم اين مسير طولاني را پيموده اند.

 

 

بروکسل

باز هم اول ماه مي و باز هم فرصتي براي يک  تلنگر به دنياي غرق در بي تفاوتي. امروز در بسياري از شهرهاي دنيا، کارگران و فعالين کارگري و مردم آزادي خواه به خيابان ها آمدند تا بار ديگرصداي اعتراضشان را به گوش استثمارگران و ضايع کنندگان حقوق کارگران برسانند. بروکسل، پايتخت بلژيک و اتحاديه ي اروپا هم صحنه ي تجمع و راهپيمايي جمعي از فعالين آزاديخواه و برابري طلب بود.

تجمع از ساعت يازده در منطقه ي "سنت- ژيل" آغاز شد و در ساعت دوازده جمعيت با حمل پلاکارت هايشان به سمت ميدان "سنت- ژاک" حرکت کردند. پس از ميدان "سنت- ژاک"، شرکت کنندگان به سوي ميدان "رووپ" به راهشان ادامه دادند و در نزديکي ميدان توسط نيروهاي امنيتي نگه داشته شدند تا در گروه هاي کوچک و پس از بازرسي بدني وارد محوطه ي ميدان شوند. کمتر بودن تعداد حاضران در ميدان نسبت به سال هاي قبل چشمگير بود. جوّ امنيتي بروکسل پس از حوادث تروريستي اخير نقش بسزايي در کم رنگ بودن شرکت مردم در اين مراسم داشتند.

در طول مراسم فعالينِ احزاب و گروه هاي مختلف اقدام به پخش بيانيه ها و نشرياتشان کردند. هم چنين شعارهايي هم در انتقاد از شرايط کارگران در دنيا داده شد. اعضاي حزب حکمتيست (خط رسمي) نيز همانند ديگر شرکت کنندگان اقدام به حمل پلاکارت، پخش بيانيه تشکيلات خارج حزب و سر دادن شعار کردند.

 

کپنهاک

واحد حزب در شهر کپنهاک نيز همراه با فراخوان احزاب و اتحاديه هاي کارگري در مراسم اول ماه مه امسال فعالانه شرکت داشت و در اين تجمع اقدام به پخش اطلاعيه حزب و همچنين ادبيات و نشريات حزب ميان جمعيت و در طول مسير راهپيمايي کرد.

 

کلن

روز يکشنبه در ميدان ”هوي مارکت“ کلن در کنار ساير احزاب و جريانات سوسياليست، واحد کلن حزب حکمتيست نيز اقدام به برپايي ميز کتاب و چادر حزب کرد. لازم به ذکر است که صدها نسخه اطلاعيه تشکيلات خارج در ميان جمعيت توزيع و پخش شد.

 

 

 

تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست - خط رسمي

۲ مه ۲۰۱٦- ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵