حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

ضرورت حمایت از کارگران هفت تپه

 

اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه روز یکشنبه ١٥ بهمن ماه (٤ فوریه) در پنجمین روز خود با یورش اوباشان گارد ضد شورش و محاصره و قرق کردن هفت تپه و حمله به کارگران و دستگیری آنها روبرو شد. سندیکای کارگران هفت تپه در مورد اعتصاب کارگران این مرکز و مطالبات آن نوشته است: "این کارگران مطالبات ٨ ماه پول بن و دستمزد برج ٩ و دو پاداش بهره برداری را تاکنون دریافت نکرده اند. همچنین تاکنون دستمزد مهر ماه به کارگران رسمی پرداخت نشده است".

طبق اخبار سندیکای هفت تپه در جریان یورش گارد ضد شورش ٣٤ نفر از کارگران، از جمله، کرامت پام، اسماعیل بخشی، قربان علیپور، ثامر سواری، دانیال کعبی، سید هادی احمدی، فاضلی و مهدی، دستگیر شدند. دستگیری این ۳۴ نفر نه فقط باعث عقب نشیتی کارگران نشد که مایه خشم بیشتر آنان شد. کارگران معترض با ادامه  اعتصاب خود اینبار علاوه بر مطالبات قبلی خود و محکوم کردن حمله به کارگران اعتصابی، خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.

دستگیر شدگان جهت بازجویی و پرونده سازی ابتدا به پاسگاه هفت تپه منتقل و بعد تحویل پلیس امنیت داده میشوند. مسئولین جمهوری اسلامی با دیدن ادمه اعتصاب کارگران و هراس از گسترش بیشتر آن ناچار به آزاد کردن همه دستگیر شدگان شد.

اعتراض و مبارزه کارگران هفت تپه و حمله اوباشان جمهوری اسلامی امر جدیدی نیست. کارگران هفت تپه تا کنون دهها اعتصاب و اعتراض بزرگ و کوچک را برای کسب ابتدایی ترین مطالبات خود پیش برده اند. این کارگران تا کنون شاهد صدها توطئه از جانب کارفرما و نمایندگان و مقامات اداری و امنیتی جمهوری اسلامی، علیه خود و به جرم حق طلبی بوده اند. زندان و شکنجه و اخراج از کار و گرو گرفتن نان شب کارگران و خانواده هایشان ابزارهای همیشگی و رایج کارفرما و مقامات دولتی علیه کارگران  به قدمت حاکمیت جمهوری اسلامی است.

آزادی کارگران بازداشت شده هفت تپه مدیون مقاومت و ایستادگی قابل ستایش کارگران این مرکز و حمایت مردم منطقه است. اعتصاب کارگران هنوز ادامه دارد. کارگران هفت تپه بارها اعلام کرده اند که تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه میدهند. ترفندهای جمهوری اسلامی، از تلاش برای ایجاد تفرقه میان کارگران تا وعده های پوچ و  بالاخره یورش به کارگران اعتصابی و دستگیری وسیع آنها، نتوانست اراده کارگران متحد هفت تپه را در هم شکند. اینبار هم نهایتا جمهوری اسلامی مجبور شد در مقابل اتحاد کارگران عقب نشینی کند و دستگیر شدگان را آزاد کند.

کارگران هفت تپه لایق حمایت وسیع و همه جانبه کل طبقه کارگر ایران اند. اعتراض و مبارزه آنها، ایستادگی و مقاومت تا کنونی آنها قابل ستایش است. کارگران اعتصابی باید مورد وسیع ترین و گرمترین حمایتها از مردم زحمتکش منطقه و از جانب هم طبقه ای های خود در سایر مراکز کار قرار بگیردند. اعتصاب و اعتراض آنها نباید در سکوت و انتظار بقیه کارگران و بدون کسب موفقیت پایان یابد. توازن کنونی و ترس و هراسی که شورش بخشی از طبقه ما و مردم زحمتکش ایران، شورش گرسنگان در دل و جان حاکمین کاشته است، امیدی که در میان استثمار شدگان و محرومین برای پایان بردگی و استثمار بوجود آمده است و اعتماد بنفسی که کل طبقه ما و کل محرومین جامعه در این دوره بدست آورده است، باید به عنوان سکوی پرشی برای اتحاد صفوف خود و برای تحمیل اصلی ترین مطالبات کارگران مورد استفاده قرار بگیرد. کارگران هفت تپه در همین چند روز بارها از هم طبقه ای های خود درخواست حمایت کرده اند. باید به این درخواست جواب مثبت داد.

موفقیت کارگران هفت تپه، پیروزی هر اعتصاب و اعتراض کارگری، موقعیت کل طبقه کارگر را در مقابل سرمایه داران و دولتشان، مستحکم تر میکند. هیچ اعتصاب و اعتراض کارگری در این دوره نباید تنها بماند. باید به روسای جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی و نظامی آنها و سرمایه داران و صاحبان کارخانه و مراکز تولیدی و خدماتی، حالی کرد که دوره قلدری و چماقداری، دوره عربده کشی آنها و مزدوران مسلح و غیر مسلح شان تمام شده است. باید به آنها حالی کرد که هر نوع دست درازی، هر نوع لشکر کشی علیه اعتراض کارگری، هر نوع امنیتی و پادگانی کردن محل کار و زندگی کارگران و محرومین جامعه، برای حاکمیت هزینه بردار است. چماقداران و مزدوران اطلاعاتی و امنیتی و ضد شورش جمهوری اسلامی، بازجوها و شکنجه گران مواجب بگیر آنها، باید حساب آینده خود را بکنند. کسانی که برای ساکت کردن طبقه کارگر و به شکست کشاندن اعتصاب و اعتراض کارگری، کارگران معترض را شلاق میزدند، مزدورانی که در مقام قاضی و وکیل کارفرما علیه کارگران اعتصابی و معترض حکم صادر میکنند، باید حساب آینده خود را در دست داشته باشند. باید بدانند در آینده نه چندان دور بدر قبال چماقداری وقمه چرخانی علیه کارگران و زن و جوان جامعه، حساب پس میدهند. باید بدانند در شهر و محله و کوچه و خیابان دنبالشان میکنند و همه جا جز پادگانهای و مراکز نظامی برایشان ناامن خواهد شد. دوره جدیدی از رویارویی طبقه کارگر و محرومان جامعه علیه جمهوری اسلامی، علیه بردگی و فقر و محرومیت، شروع شده است و حاکمین باید موقعیت جدید و توازن قوای جدیدی را بفهمند و مزدوران و حقوق بگیران خود را حالی کنند، که با آتش نمیشود بازی کرد.

حزب حکمتیست(خط رسمی)، ضمن محکوم کردن یورش به کارگران هفت تپه، ضمن حمایت از اعتراض و اعتصاب بر حق آنها، کل طبقه کارگر و مردم زحمتکش منطقه را به حمایت از کارگران اعتصابی فرامیخواند. کارگران هفت تپه نباید تنها بمانند، موفقیت آنها در این نبرد، موفقیت کل طبقه کارگر است.

 

 حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

١٦ بهمن ١٣٩٦- ٥ فوریه  ٢٠١٨