هفته منصور حکمت: در بزرگداشت دست آوردهاى يک زندگى پربار

  کورش مدرسى

 

 از همه افراد و سازمانهايي که بمناسبت هفته حکمت برنامه دارند دعوت ميکنيم برنامه هايشان را براي ما ارسال دارند
 

سایت آرشیو آثار منصور حکمت              

 

 

لندن

 

منصور حکمت؛ تبلیغ و تهییج کمونیستی- اعظم کم گویان              فایل تصویری         دانلود فایل صوتی

 

منصور حکمت؛ کمونیست ها و فعالیت پوپولیستی- نادیه محمود     فایل تصویری          دانلود فایل صوتی

 

حزب کارگری، حزب اجتماعی- امان کفا                                  فایل تصویری         دانلود فایل صوتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوئد- استکهلم

 

کارگران و دستمزدها- مصطفی اسد پور       دانلود فایل صوتی

 

 

گوتنبرگ

 

 

اجرای دو قطعه شعر توسط سلیمان قاسمیانی      فایل تصویری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلمان- کلن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ