حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

 

علیه تهدیدهای گستاخانه ترامپ

 

ترامپ و تیم همراهش ظاهرا به قلدری دولت این کشور و توحشی که در بسیاری از کشورهای جهان در چند دهه اخیر راه انداخته اند، راضی نیستند. ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در هیبت گانگستری که جهان را ملک خود و آمریکا را ژاندارم آن و جهانیان هم وظیفه جز اطاعت بر عهده ندارند، جلو افتاده است.

بعد  از تمدید ١٠ سال دیگر اعمال یکسری تحریمها علیه ایران در واپسین روزهای دولت اوباما، ترامپ یکسری تهدیدها را علیه ایران شروع کرده است و دم از گزینه نظامی بر روی میز آنها و استفاده از آن هر زمان منافع آمریکا ایجاب کند میزند. گانگستر تازه به قدرت رسیده آمریکا باید میدانست که دوره کنونی تفاوت زیادی با دوره بوش دارد. باید از شکستهای پی درپی امریکا در عراق و افغانستان درس میگرفت و متوجه درهم شکستن جایگاه ژاندارمی جهان امریکا میشد.

ترامپ و تیم او نه نماینده تمام کمال هیئت حاکمه امریکا و نه حتی نماینده تمام قد جمهوریخواهان است. امروز دیگر ادامه تبلیغات پوپولیستی و سواری بر موج اعتراضات "ساختارشکنانه" در آمریکا، همچون دوره کمپین انتخاباتی اش ممکن نیست. عقب نشینی های قدم به قدم از سیاستهای اولترا راست چه در عرصه داخلی و چه بین المللی، تشتت و سردرگمی در سیاستهای اعلام شده دولت امریکا دیگر به امری عادی  تبدیل شده است.

اما و علیرغم این حقایق، نفس این حق به جانبی و قلدری در اعلام لشکرکشی و حمله نظامی به هر مملکتی که بخواهند را نباید بی جواب گذاشت.

بی شک خط و نشان کشیدنهای ترامپ با در نظر گرفتن موقعیت کنونی آمریکا و توازن قوای حاکم بر جهان، دیر یا زود در مقابل واقعیات موجود رنگ میبازند. اما تا زمانی که سرنوشت جهان، سرنوشت آمریکا، انگلستان، ایران، اسرائیل و... در دست یک مشت مهره های دست راستی، جانی و آدم کش است که با هر قمار احمقانه ای میتوانند فجایع بزرگ بیافرینند، نباید از کنار این تهدیدها گذشت.

جمهوری اسلامی خواهان جنگ با امریکا و دولت ترامپ نیست و چنین جنگی را به نفع ادامه حیات خود نمیداند، اما نفس تبلیغات جنگی و هر درجه از تحریم اقتصادی ابزاری در دست جمهوری اسلامی برای مقابله با مردم آزادیخواه خواهد بود. اکنون نزدیک به دو دهه است که مردم ایران فشار تحریمهای اقتصادی را بر دوش خود احساس میکنند و در این پروسه هر نوع اعتراض و حق طلبی آنها، هر نوع خواست و مبارزه آنها برای زندگی انسانی به بهانه خطر خارجی و تحریم جواب نگرفته و سرکوب شده است. دود تبلیغات جنگی ترامپ هم مستقیما به چشم مردم در ایران خواهد رفت.

در این میان نیروهای سیاسی راست و شخصیتهای آنان که به نام ضدیت با رژیم اسلامی بر طبل سناریوی جنگ و "رژیم چینج" ترامپ می کوبند، عملا دشمنی خود را با مردمی که برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند، بیش از پیش نشان میدهند.

حزب حکمتیست هر نوع تبلیغات جنگی و تحریم اقتصادی را اقدامی علیه مردم ایران و ابزاری در خدمت جمهوری اسلامی میداند و آنرا محکوم میکند. حزب حکمتسیت هر نوع امید بستن به آمریکا و ترامپ را از جانب هر نیرویی به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی، سیاستی ضد انسانی علیه جنبش آزادیخواهانه مردم ایران میداند.

حزب حکمتیست هر نوع بهانه جمهوری اسلامی در سرکوب مطالبات مردم ایران و اعتراضات هر روزه آنها برای رفاه، آزادی و آسایش را به بهانه هایی چون مبارزه با آمریکا، تحریم علیه ایران و تهدید خارجی را محکوم میکند.

باید علیه میلیتاریستی کردن فضای جامعه، علیه حضور نیروهای مسلح و اوباش رژیم به بهانه "تهدیدات نطامی"، علیه بگیر و ببندها به بهانه "تقابل با نیروهای نفوذی دشمن"، علیه تبلیغات پوچ رژیم مبنی بر "همبستگی ملی علیه امریکا" و "دفاع از امنیت مردم" ایستاد. تبلیغاتی که اساسا برای عقب راندن مبارزه مردم علیه حاکمیتی است که منشا ناامنی، فقر و خفقان است.

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اول اسفند ١٣٩٥ ( ١٩ فوریه ۲۰۱٧)