اعلانات و اطلاعيه های حزب

 

 ماشین جنگی اردوغان را باید افسار زد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

دست حاکمیت شکنجه گر را کوتاه کنیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

قربانیان حوادث کار- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

دولت آلمان شریک جرم جانیان در ایران- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)

تظاهرات دولتی که مایه ی تمسخر شد- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

به پیشواز ظریف در نشست اتحادیه اروپا؛ دیداری که باید به کام شان زهر شود!- تشکیلات خارج کشور

بشریت آزاده در جهان، امروز " به عملکرد دولت آلمان نگاه می کند"!!- تشکیلات خارج کشور        نامه امان کفا در همین رابطه به زبان انگلیسی

تا آزادی آخرین نفر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جامعه بپا خاسته مرعوب نمی شود!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

برای آزادی دستگیر شدگان به میدان بیایم- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

دست تعرض به فعالین جنبش علیه فقر و اختناق را باید قطع کرد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) 

رژه استبداد از سر استیصال- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) 

مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران! رفقای کمونیست!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) 

جمهوری اسلامی را نمیخواهیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

نه به گرانی و اختناق! نه به جمهوری اسلامی!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

پیشمرگان سازمان زحمتکشان بايد فورا آزاد شوند!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

قوم پرستان را باید ایزوله و رسوا کرد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

جنگ طلبی آمریکا و سرنوشت فلسطین!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زنده باد روز دانشجو! دانشگاههای ایران، در تسخیر دانشجویان عدالتخواه و ضدجنگ- حزب حکمتیست(خط رسمی)

شانزده آذر، باید ورق را برگرداند!- حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست(خط رسمی)

انسانیت در مقابل خشونت طبیعت و بربریت حاکم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

به کمک زلزله زدگان بشتابیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

استراتژی کمونیستی و انسانی در کردستان عراق- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

زنجیرهایی که گسسته می شوند!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی) 

برای آزادی محمود صالحی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

کردستان عراق و یک تراژدی دیگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

جنگ کرکوک، "دشمن از درون"- دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

محمد جراحی درگذشت!- دبیر خانه حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

رفراندم در کردستان عراق تمام شد! این تازه آغاز کار است- حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست(خط رسمی)

هشدار شورای امنیت و گسیختن افسار ارتجاع منطقه!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

حکومت "بی شرف ها!"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)  

 

علیه تهدید مردم کردستان!- حزب کمونيست کارگري حکمتيست(خط رسمي)

 

پاک سازی قومی مذهبی در برمه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کولبری ننگ بشریت است!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

جان، مال و امنیت مردم اول است!-  دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اتحاد ناسیونالیستهای کرد و مخاطرات آن- بیانيه کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

"خطر کره اتمی" بهانه ای برای خاورمیانیزه کردن خاور دور- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)      لینک اطلاعیه به زبان عربی

اعتصاب کارگران هفت تپه باید پیروز شود!- حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)

حمایت از حزب کمونیست کارگری کردستان در پروژه رفراندم در کردستان عراق- کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)    لینک اطلاعیه به زبان عربی

علیه حمله های تروریستی در تهران- حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)    لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی  -  عربی

ایران بعد از "انتخابات"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

حقشان بود، تازه این کم است! "استقبال از روحانی با اردنگی کارگر!" - حزب حکمتیست(خط رسمی)

اول مه، نماد هویت و استقلال طبقاتی کارگران!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

طبقه کارگر ایران در سوگ معدنچیان- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

در حمایت از زندانیان سیاسی فلسطین- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی) به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر    لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی

انتخابی در کار نیست، در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!- حزب حکمتیست (خط رسمی)      

باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی!-دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

اول مه؛ روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

علیه افسار گسیختگی امریکا- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)              لینک اطلاعیه به زبان عربی

دست جنایتکاران جنگی از زندگی مردم بی گناه سوریه کوتاه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

ادامه جنایت جنگی در موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)             لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی

مصافی جدی در راه است!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جواب میخواهیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

توطئه ای جدید علیه اپوزیسیون- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

روز جهانی زن روز پیمان مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

علیه تهدیدهای گستاخانه ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اعتراضات مردم خوزستان علیه شرایط غیر انسانی زندگی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زیر آوار پلاسکو!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

تعیین حداقل دستمزد ٩٦- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

نامه حزب حکمتیست(خط رسمی) به احزاب و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی

 

اعلانات و اطلاعيه های سالهای گذشته