اعلانات و اطلاعيه های حزب

 

انتخابی در کار نیست، در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!- حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی!-دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

اول مه؛ روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

علیه افسار گسیختگی امریکا- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)              لینک اطلاعیه به زبان عربی

دست جنایتکاران جنگی از زندگی مردم بی گناه سوریه کوتاه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

ادامه جنایت جنگی در موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)             لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی

مصافی جدی در راه است!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جواب میخواهیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

توطئه ای جدید علیه اپوزیسیون- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

روز جهانی زن روز پیمان مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

علیه تهدیدهای گستاخانه ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اعتراضات مردم خوزستان علیه شرایط غیر انسانی زندگی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زیر آوار پلاسکو!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

تعیین حداقل دستمزد ٩٦- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

نامه حزب حکمتیست(خط رسمی) به احزاب و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی

عمال تروریستی علیه حزب دمکرات کردستان- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

ضرب و شتم کارگران شرکت واحد را بي پاسخ نگذاريم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

به پیشواز ۱٦ آذر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

مرگ کاسترو- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

مبارزات کارگران علیه "اصلاحیه قانون کار"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

یک تراژدی بزرگ انسانی در حال وقوع- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جهان پس از انتخاب ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

در دفاع از مردم موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

باید بر دولت تروریست اردوغان افسار زد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)   

رویای ممنوع میکونوس دوم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

آزاد سازی موصل یا جنایت علیه بشریت- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

بار دیگر صدای رسای اعتراض مردم مریوان!- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

خط فقر ٣ میلیون، حقوق معلم یک میلیون!حزب حکمتیست (خط رسمی)

جدال طبقاتی یا نزاع جناح های حاکمیت!-  دفتر کردستان حزب حکمتیست( خط رسمی)

جامعه ما محل تسویه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست!- بیانیه حزب حکمتیست(خط رسمی)

بازگشایی سفارت ایران در کانادا- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست(خط رسمي)

فاشیسم در لباس "مبارزه" با داعش-" در حاشیه جنایات دولت ترکیه در سوریه"- حزب حکمتیست (خط رسمی)           "متن عربی اطلاعیه"

توطئه جمهوری اسلامی و همکاری دولت اقلیم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

طردشان کنید! - دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

جنایات جمهوری اسلامی به هر بهانه ای محکوم است- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

اعتراض مردم "بلداجی" به کمبود آب و یورش نیروی انتظامی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

هشدار! در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن- حزب حکمتیست (خط رسمی)

کودتا در ترکیه، فاز دیگری از بحران- حزب حکمتیست (خط رسمی)

عاملین کشتار و ویرانی در عراق- حزب حکمتیست(خط رسمی)

جعفر عظیم زاده از زندان آزاد شد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

"رفراندم بریتانیا"؛ مخاطرات پیشارو - حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

به طبقه کارگر در فرانسه و مدافعين اين طبقه- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)       لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی      لینک اطلاعیه به زبان فرانسوی

معدن طلا و شلاق سرمایه!-  حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جمهوری اسلامی مسئول جان و سلامت زندانی سیاسی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

خشم گرسنگان- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

پیش به سوی اول مه!- اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)               لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی

گرامی باد اول مه، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

دولت ترکیه متهم ردیف اول!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کانتونهای غرب و شمال سوریه  و اعلام "فدرالیسم دمکراتیک"- حزب حکمتیست (خط رسمی)

جازه ندهید"خطاب به مردم آزادیخواه و طبقه کارگر در اروپا"- اطلاعیه تشکیلات خارج کشور- واحد بلژيک

تصویب حداقل دستمزد سال آینده، مجوز کارِ برده وار خانواده های کارگری- حزب حکمتیست(خط رسمی)

هشت مارس٬ روز جهانی زن!؛ تجدید پیمانی مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

در دفاع از اعتراضات مردم کردستان عراق-  دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)                 لینک اطلاعیه به زبان کردی

 دستگیر شدگان خاتون آباد را آزاد کنیم- حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

مردم ميزبانان جمهوري اسلامي را ميشناسند! پاريس نوفل لوشاتو ديگري توليد نخواهد کرد- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

انتخابات مجلس دهم فرصتي براي گسترش اعتراض عليه جمهوري اسلامي- حزب حکمتيست(خط رسمي)

بايد در مقابل مجازات جمعي و ميليوني مردم "مسلمان" ايستاد!- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)

 

اعلانات و اطلاعيه های سالهای گذشته