اعلانات و اطلاعيه های حزب

 

 

 

 

انسانیت در مقابل خشونت طبیعت و بربریت حاکم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

به کمک زلزله زدگان بشتابیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

استراتژی کمونیستی و انسانی در کردستان عراق- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

زنجیرهایی که گسسته می شوند!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی) 

برای آزادی محمود صالحی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

کردستان عراق و یک تراژدی دیگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

جنگ کرکوک، "دشمن از درون"- دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

محمد جراحی درگذشت!- دبیر خانه حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

رفراندم در کردستان عراق تمام شد! این تازه آغاز کار است- حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست(خط رسمی)

هشدار شورای امنیت و گسیختن افسار ارتجاع منطقه!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

حکومت "بی شرف ها!"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)  

 

علیه تهدید مردم کردستان!- حزب کمونيست کارگري حکمتيست(خط رسمي)

 

پاک سازی قومی مذهبی در برمه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کولبری ننگ بشریت است!- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

جان، مال و امنیت مردم اول است!-  دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اتحاد ناسیونالیستهای کرد و مخاطرات آن- بیانيه کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

"خطر کره اتمی" بهانه ای برای خاورمیانیزه کردن خاور دور- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)      لینک اطلاعیه به زبان عربی

اعتصاب کارگران هفت تپه باید پیروز شود!- حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)

حمایت از حزب کمونیست کارگری کردستان در پروژه رفراندم در کردستان عراق- کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)    لینک اطلاعیه به زبان عربی

علیه حمله های تروریستی در تهران- حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست (خط رسمی)    لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی  -  عربی

ایران بعد از "انتخابات"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

حقشان بود، تازه این کم است! "استقبال از روحانی با اردنگی کارگر!" - حزب حکمتیست(خط رسمی)

اول مه، نماد هویت و استقلال طبقاتی کارگران!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

طبقه کارگر ایران در سوگ معدنچیان- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

در حمایت از زندانیان سیاسی فلسطین- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی) به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر    لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی

انتخابی در کار نیست، در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!- حزب حکمتیست (خط رسمی)      

باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی!-دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

اول مه؛ روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

علیه افسار گسیختگی امریکا- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)              لینک اطلاعیه به زبان عربی

دست جنایتکاران جنگی از زندگی مردم بی گناه سوریه کوتاه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

ادامه جنایت جنگی در موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)             لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی

مصافی جدی در راه است!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جواب میخواهیم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

توطئه ای جدید علیه اپوزیسیون- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

روز جهانی زن روز پیمان مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

علیه تهدیدهای گستاخانه ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

اعتراضات مردم خوزستان علیه شرایط غیر انسانی زندگی- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

زیر آوار پلاسکو!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

تعیین حداقل دستمزد ٩٦- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

نامه حزب حکمتیست(خط رسمی) به احزاب و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی

عمال تروریستی علیه حزب دمکرات کردستان- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

ضرب و شتم کارگران شرکت واحد را بي پاسخ نگذاريم!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

به پیشواز ۱٦ آذر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

مرگ کاسترو- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

مبارزات کارگران علیه "اصلاحیه قانون کار"- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

یک تراژدی بزرگ انسانی در حال وقوع- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جهان پس از انتخاب ترامپ- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

در دفاع از مردم موصل- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

باید بر دولت تروریست اردوغان افسار زد!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)   

رویای ممنوع میکونوس دوم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

آزاد سازی موصل یا جنایت علیه بشریت- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

بار دیگر صدای رسای اعتراض مردم مریوان!- دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

خط فقر ٣ میلیون، حقوق معلم یک میلیون!حزب حکمتیست (خط رسمی)

جدال طبقاتی یا نزاع جناح های حاکمیت!-  دفتر کردستان حزب حکمتیست( خط رسمی)

جامعه ما محل تسویه حساب ارتجاع عربستان و ایران نیست!- بیانیه حزب حکمتیست(خط رسمی)

بازگشایی سفارت ایران در کانادا- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست(خط رسمي)

فاشیسم در لباس "مبارزه" با داعش-" در حاشیه جنایات دولت ترکیه در سوریه"- حزب حکمتیست (خط رسمی)           "متن عربی اطلاعیه"

توطئه جمهوری اسلامی و همکاری دولت اقلیم- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

طردشان کنید! - دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

جنایات جمهوری اسلامی به هر بهانه ای محکوم است- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

اعتراض مردم "بلداجی" به کمبود آب و یورش نیروی انتظامی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

هشدار! در مورد تخاصمات ایران و عربستان و مخاطرات آن- حزب حکمتیست (خط رسمی)

کودتا در ترکیه، فاز دیگری از بحران- حزب حکمتیست (خط رسمی)

عاملین کشتار و ویرانی در عراق- حزب حکمتیست(خط رسمی)

جعفر عظیم زاده از زندان آزاد شد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

"رفراندم بریتانیا"؛ مخاطرات پیشارو - حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

به طبقه کارگر در فرانسه و مدافعين اين طبقه- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)       لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی      لینک اطلاعیه به زبان فرانسوی

معدن طلا و شلاق سرمایه!-  حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

جمهوری اسلامی مسئول جان و سلامت زندانی سیاسی- حزب حکمتیست (خط رسمی)

خشم گرسنگان- دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

پیش به سوی اول مه!- اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)               لینک اطلاعیه به زبان انگلیسی

گرامی باد اول مه، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

دولت ترکیه متهم ردیف اول!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

کانتونهای غرب و شمال سوریه  و اعلام "فدرالیسم دمکراتیک"- حزب حکمتیست (خط رسمی)

جازه ندهید"خطاب به مردم آزادیخواه و طبقه کارگر در اروپا"- اطلاعیه تشکیلات خارج کشور- واحد بلژيک

تصویب حداقل دستمزد سال آینده، مجوز کارِ برده وار خانواده های کارگری- حزب حکمتیست(خط رسمی)

هشت مارس٬ روز جهانی زن!؛ تجدید پیمانی مجدد- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

در دفاع از اعتراضات مردم کردستان عراق-  دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)                 لینک اطلاعیه به زبان کردی

 دستگیر شدگان خاتون آباد را آزاد کنیم- حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

مردم ميزبانان جمهوري اسلامي را ميشناسند! پاريس نوفل لوشاتو ديگري توليد نخواهد کرد- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

انتخابات مجلس دهم فرصتي براي گسترش اعتراض عليه جمهوري اسلامي- حزب حکمتيست(خط رسمي)

بايد در مقابل مجازات جمعي و ميليوني مردم "مسلمان" ايستاد!- تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)

 

اعلانات و اطلاعيه های سالهای گذشته