برنامه يك دنياي بهتر

اصول سازماني حزب کمونيست کارگري- حکمتيست  و متمم هاي آن

حقوق جهانشمول انسان


اسناد اعلام موجوديت حزب كمونيست كارگري - حكمتيست 

کنگره های حزب حکمتیست

پلنومهای کمیته مرکزی حزب

اسناد مصوب در حزب کمونیست کارکری ایران (قبل از تشکیل حزب حکمتیست)


اسناد در فرمات ريز براي انتشار در ايران

اصول سازماني  حزب کمونيست کارگري- حکمتيست

 برنامه يك دنياي بهتر

سازمان و سبک کار کمونيستي؛ بخش اول- کميته هاي کمونيستي- طرح بحث


 مواضع و بیانیه های حزب

توافقات ایران و امریکا؛ ریشه ها و دورنما- قطعنامه کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

     مسئله فلسطین و آینده اسرائیل

     طرح هاى ارتجاعى براى آينده عراق و خاورمیانه محکوم است

عراق در ورطه نابودی

    اوکراین در منگنه رویای "اروپایی" شدن

انتخابات ریاست جمهوری، آنچه که هر کمونیستی لازم است برای تغییر این شرایط بداند

ایران بعد از انتخابات، عرصه های اصلی جدالهای طبقاتی

طبقه کارگر و لایحه اصلاح قانون کار
تحمیل عقب نشینی به جمهوری اسلامی و اینترپل

سیرک آلترناتیو سازی ها ,"درسهای آن"

بیانیه حزب حکمتیست تشدید تهدیدات جنگی و صف مشتاقان در اپوزیسیون!

قطعنامه حزب حکمتیست میلیتاریسم غرب، ایران و کمونیسم طبقه کارگر

انتخابات مجلس نهم، جدال در درون حاکمیت

تحولات مهم خاورمیانه و شمال افریقا و پیامدهای آن بر ایران

پیام به طبقه کارگر ایران در دفاع از طبقه کارگر و انقلاب مصر

پیام حزب کمونیست کارگری حکمتیست به کارگران  مصر

تحولات تونس روزنه ای برای طبقه کارگر در جهان عرب - بیانیه مشترک

هدفمند کردن یارانه ها و طبقه کارگر - بیانیه حزب کمونیست کارگری حکمتیست

درباره شکست جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا برنده و بازنده در کام بحران بزرگ  

بیانیه "عليه جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه ايران"
فراخوان به احزاب، نیروها و شخصیتهای اپوزیسیون

انحطاط باید ایزوله شود!

فراخوان به احزاب، نیروها و شخصیتها ي اپوزیسیون!

در انتظار جنگ نبايد ماند!

اعتراضات دانشجويي دو تصوير از جامعه!

تهديدات دولت ترکيه عليه مردم مناطق مرزي کردستان عراق را محکوم ميکنيم!

دنيايي "ديگر" ,  در حاشيه "هشدار" رهبري حزب کمونيست کارگري ايران

ارزيابي ما از حزب  “اتحاد کمونيسم کارگري”

در باره وظايف و چارچوب سازماندهي واحد هاي گارد آزادي

درباره خطر حمله نظامي به ايران
در اين تحرکات شرکت نکنيد
 بيانيه حزب در مورد آذربايجان
قوم پرستان بھ خيابان مي کشانند، جمهوري اسلامي سرکوب ميکند

 بيانيه دوم حزب حکمتيست  در مورد آذربايجان
دفاع از آزادي بي قيد و شرط عيقده و بيان" 
هشدار! شرکت در ماجراجوئي نظامي آمريکا جنايت عليه مردم ايران و عليه بشريت است
ديپلماسي يا سلاح کشتار جمعي در مورد تحريم اقتصادي ايران

قرار درباره "کميته کمونيستي"
سازمان و سبک کار کمونيستي کميته هاي کمونيستي   
درباره"بحران اتمي" جمهوري اسلامي و دولتهاي غرب
تهديد نظامي آمريکا را بايد قاطعانه محکوم کرد و فعالانه عليه آن ايستاد

 منشور سرنگوني جمهوري اسلامي


قرارها و قطعنامه هاي مصوب سازمان جوانان کمونيست - حکمتيست
پلاتفرم دور آتي فعاليت سازمان جوانان کمونيست - حکمتيست


قرارها و قطعنامه هاي مصوب کميته کردستان حزب
برنامه عمل تشکيلات کردستان  - مصوب کميته کردستان حزب کمونيست کارگري - حکمتيست


قرارها و قطعنامه هاي مصوب تشکيلات کل کشور
سازمان و سبک کار کمونيستي
بخش اول -  کميته هاي کمونيستي        
بخش دوم - چپ فرقه اي و سازمانهاي غير حزبي


قرارها و قطعنامه هاي مصوب خارج کشور
سياست ما در اعتراضات به خطر حمله آمريکا به ايران در خارج کشور
پيرامون فعاليت حزب در خارج کشور- قسمت اول
چپ سنتي و تحزب سياسي – اجتماعي در خارج کشور


اسناد مباحثات داخلي

اسناد اعلام موجوديت حزب حكمتيست

کمونیسم کارگری، گرایشات و سنتهای درونی آن