تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی – کمیته کلن

 

 

 

گزارشی از تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- کمیته کلن

 

 

فراخوان کمیته کلن

سخنرانی هیمن خاکی در حمایت از مبارزات مردم در ایران

گزارش کوتاهی از فراخوان دوم- کمیته کلن

 

گوشه هایی از این مراسم- تصویری

  بخش اول- بخش دوم- بخش سوم- بخش چهارم- بخش پنجم- بخش ششم- بخش هفتم

 

برای بزرگ نمایی روی عکس ها کلیک کنید.