فراخوان دوم

 

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی – کمیته کلن

 

 

 

گزارشی از تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران

یکشنبه، هفتم ژانویه

 

 

* فراخوان شرکت در این تجمع

سخنرانی محمد راستی

گوشه هایی از این مراسم

گزارش کوتاهی از فراخوان اول- کمیته کلن