نه به گرانی و اختناق! نه به جمهوری اسلامی!

 

                                             ویژه اعتراضات اخیر در ایران 

  

 

 

 

 

 

 

 

جلسه سخنرانی در لندن در رابطه با خیزش اخیر محرومین و کارگران ایران- جمعه ۱۹ ژانویه، سخنران: امان کفا     لینک در سایت- لینک در یوتیوب

 

فراخوان به ایرانیان برابری طلب و مدافع آزادی در بریتانیا- تشکیلات لندن

 

در حاشیه سخنرانی خامنه ای- گفتگو با خالد حاج محمدی

 

سیر تحولات ایران به کجا می رود- مصاحبه رادیو پیشنگ با خالد حاج محمدی(زبان کردی)

 

چکیده ای از سخنرانی اسماعیل بخشی، ارزیابی از اعتراضات کارگری؛ و تکرار شگردهای آبروباخته رژیم

 

گزارشی از آکسیونهای اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران در خارج کشور

در همبستگی با زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر- واحد گوتنبرگ، ۱۳ ژانویه ۲۰۱٨

گزارش آکسیون اعتراضی در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران-واحد هامبورگ- جمعه، ۱۲ ژانویه

دورنمای اعتراضات اخیر در ایران و چه باید کرد- گفتگو با ثریا شهابی

گزارشی از تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران، کلن- یکشنبه، هفتم ژانویه

گزارشی از تجمع اعتراضی در گوتنبرگ، در حمایت از مبارزات مردم در ایران- شنبه، ششم ژانویه

گزارشی از آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران- شنبه، ششم ژانویه- لندن

تا آزادی آخرین نفر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

افت و خیزهای یک جنبش !مظفر محمدی

فراخوان دوم کمیته کلن به تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران

انگشت اتهام حکومت به طرف کی است! چه کسی را باید دستگیر کرد!- ثریا شهابی

جامعه بپا خاسته مرعوب نمی شود!- اعلامیه شماره ٦

آکسیون اعتراضی در بروکسل، در حمایت از مبارزات مردم ایران- واحد بلژیک

آکسیون اعتراضی در اسلو، در حمایت از مبارزات مردم ایران- واحد نروژ

 

To all workers, trade unions, workers’ organisations          لینک به زبان سوئدی    لینک به زبان آلمانی

 

Demand the release of all those arrested in Iran

تجمع اعتراضی در گوتنبرگ، در حمایت از مبارزات مردم در ایران- تشکیلات گوتنبرگ

این آتش خاموش نخواهد شد- مظفر محمدی   

 

برای آزادی دستگیر شدگان به میدان بیایم- تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

سیر اعتراضات و چه باید کرد!- ثریا شهابی

 

از خیزش و قیام کارگران و زحمتکشان ایران حمایت می کنیم!- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

چطور می توانیم رژیم را محاصره کنیم- مظفر محمدی

 

عبور موفقیت آمیز جنبش گرسنگان در این موقعیت بر دوش کمونیست هاست!- خالد حاج محمدی

 

شب و روزهای بیم و امید!  مظفر محمدی

 

دست تعرض به فعالین جنبش علیه فقر و اختناق را باید قطع کرد!-  اعلامیه شماره ۵

 

رژه استبداد از سر استیصال-  اعلامیه شماره ٤

 

مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران! رفقای کمونیست!-  اعلامیه شماره ۳

 

آکسیون اعتراضی در لندن، در حمایت از مبارزات مردم ایران- تشکیلات لندن- سه شنبه، دوم ژانویه

 

تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- کمیته کلن

 

پیام مظفر محمدی به مردم کردستان

 

اعتراضات اخیر ایران؛ مخاطرات و آینده آن- گفتگو با آذر مدرسی

 

اعتراضات اخیر در شهر های ایران- گفتگو با ثریا شهابی

 

جمهوری اسلامی را نمیخواهیم!- اعلامیه شماره ۲

 

نه به گرانی و اختناق! نه به جمهوری اسلامی!- اعلامیه شماره ۱
 

 

 

 

 

 * فعاليت واحدهاي حزب در خارج کشور در حمایت از مبارزات مردم ایران

 

 

این صفحه به تدریج تکمیل خواهد شد.