انگشت اتهام حکومت به طرف کی است! چه کسی را باید دستگیر کرد!

 

 

ثریا شهابی

 

منشا تحرکات اخیر، جنبش گرسنگان را به  چپ، مارکسیست ها، کمونیست ها و سوسیالیست ها، ربط داده اند! بیش از همه اصولگرا ربط داده است! این زهر چشم است و زهر چشم  گرفتن! 

معلوم است! شورش گرسنگان را به گردن کی بیاندزند! بی بی سی و ترامپ و هواداران پادشاهی! این گرسنگان میلیونی، اغتشاش گر و کشف منشا فتنه و سرچشمه تحریک و .. نمی خواهند! خودش گوشه ای از همان جنبش چپ و عدالتخواهی  کمونیستی است. و این فقط گوشه کوچکی از قدرت اش است. وای به حالی که با تمام قد و قامت اش در محلات ومحل های کار هم، به میدان بیاید  

 توهم اینکه با دستگیری جوانان داننشجویانی که حق طبيعي شان را میخواستند، به این امید که ریشه کمونیسم و  چپ و سوسیالیسم را بخشکانند، همانقدر کار ساز است که ریشه دهها میلیون فعال و سرباز این جنبش، یعنی مردم محروم، گرسنگان، جویندگان نان و کار و آزادی را قطع کنند. 

 اعتراضات اخیر، توطیه هیج کس نیست. این را جهانی میداند. اما توطیه حاکمیت علیه چپ و کمونیسم و مارکسیست ها و علیه جوانان و دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به این بهانه، را همه می بینند. 

 باید این توطیه را خنثی کرد. با گسترش اعتراضات، با کشاندن ان به محل های کار و زندگی! باید توطیه علیه آزادیخواهی و برابری طلبی را خنثی و عقیم کرد!

با گسترش اعتراضات در خارج کشور، برای آزادی همه زندانیان اعتراضات اخیر، چپ و راست، و برای مقابله با دستگیری مردم بی دفاع و فعالین سیاسی و دانشجویی و مدنی، باید با این توطیه مقابله کرد.

 

٤ ژانويه ٢٠١٨

١٤ دي ١٣٩٦