فراخوان دوم

 

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)- واحد لندن

 

 

                                    

 

گزارشی از آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران

شنبه، ششم ژانویه- لندن

 

 

 

* فراخوان اول- سه شنبه، دوم ژانویه 

گزارش تصویری از این مراسم

گفتگو با آذر مدرسی

گفتگو با امان کفا

گفتگو با فواد عبداللهی

گفتگو با نسرین پرواز

گفتگو با دشتی جمال، از رهبری حزب کمونیست کارگری کردستان (عراق)

 

برای بزرگ نمایی روی عکس ها کلیک کنید.