فعاليت واحدهاي حزب در خارج کشور در حمایت از مبارزات مردم ایران

 

 تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

 

Demand the release of all those arrested in Iran

***

  To all workers, trade unions, workers’ organisations

Swedish    German

 

 

 

 

جلسه سخنرانی در لندن در رابطه با خیزش اخیر محرومین و کارگران ایران- جمعه ۱۹ ژانویه، سخنران: امان کفا     لینک در سایت-  لینک در یوتیوب

 

فراخوان به ایرانیان برابری طلب و مدافع آزادی در بریتانیا- تشکیلات لندن

 

گزارشی از آکسیونهای اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران در خارج کشور

در همبستگی با زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر- واحد گوتنبرگ، ۱۳ ژانویه ۲۰۱٨

گزارش آکسیون اعتراضی در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران-واحد هامبورگ- جمعه، ۱۲ ژانویه

گزارشی از تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران، کلن- یکشنبه، هفتم ژانویه

گزارشی از تجمع اعتراضی در گوتنبرگ، در حمایت از مبارزات مردم در ایران- شنبه، ششم ژانویه

گزارشی از آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران- شنبه، ششم ژانویه- لندن

فراخوان دوم کمیته کلن به تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران

فراخوان دوم آکسیون اعتراضی در لندن، در حمایت از مبارزات مردم ایران- تشکیلات لندن

تجمع اعتراضی در گوتنبرگ، در حمایت از مبارزات مردم در ایران

آکسیون اعتراضی در بروکسل، در حمایت از مبارزات مردم ایران- واحد بلژیک

آکسیون اعتراضی در اسلو، در حمایت از مبارزات مردم ایران- واحد نروژ

گزارشی از تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- کمیته کلن

*صفحه ویژه اعتراضات اخیر در ایران

 

این صفحه به تدریج تکمیل خواهد شد.