چپ و استقلال کردستان

 

سخنران: محمد فتاحی

 

گوتنبرگ، شنبه ۱٤ اکتبر ۲۰۱٧

ساعت: ۲ بعد از ظهر

 

فایل تصویری