تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست- خط رسمی

 

 

 

 

 

 

  سخنرانی

اوضاع سیاسی ایران در پرتو تحولات خاورمیانه

خالد حاج محمدی- امان کفا

کلن- شنبه ٤ فوریه- ساعت ٦ بعد از ظهر

 

فایل سخنرانی          پرسش و پاسخ  ۲ - ۱