تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)- لندن

 

 

 

ناسیونالیسم کرد، کومه له و جدال بقا

 

سخنران: آذر مدرسی

 

 

فایل تصویری: بخش اول، بخش دوم

 

فایل صوتی: بخش اول، بخش دوم