تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)- واحد لندن

 

 

 

 

 

گرامیداشت روز جهانی زن

 

سخنرانی ثریا شهابی

 

شنبه ٤ مارس

 

  فایل سخنرانی     ۲  ـ  ۱